Заседания

Заседание от дата 07.04.2021 от 14:00 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 20:00 часа.

Заседание от дата 03.04.2021 от 20:00 часа.

Заседание от дата 02.04.2021 от 21:00 часа.

Заседание от дата 01.04.2021 от 21:00 часа.

Заседание от дата 31.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 30.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 29.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 29.03.2021 от 14:30 часа.

Заседание от дата 27.03.2021 от 17:00 часа.

Заседание от дата 26.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 25.03.2021 от 17:00 часа.

Заседание от дата 24.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 21.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 20.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 18.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 16.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 15.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 13.03.2021 от 15:30 часа.

Заседание от дата 11.03.2021 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 433 / 07.04.2021

    относно: определяне на приемно време на комисията

  • № 432 / 04.04.2021

    относно: замени на членове на СИК в изборния ден.

  • № 431 / 04.04.2021

    относно: Произнасяне по жалба от адв. Тодор Димитров Топалов, действащ в качеството му на пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушения на изборния процес при гласуване с придружител в избирателна секция № 15, находяща се в Община Хасково

всички решения