Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
290900001гр.ДимитровградУЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ"
290900002гр.ДимитровградУЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ"
290900003гр.ДимитровградУЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ"
290900004гр.ДимитровградУЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ"
290900005гр.ДимитровградУЛ."БУЗЛУДЖА" №1-ОУ "В.ЛЕВСКИ"
290900006гр.ДимитровградБУЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№45-ПЕГ "ИВ.БОГОРОВ" (ОУ"ВАПЦАРОВ")
290900007гр.ДимитровградБУЛ."ХРИСТО БОТЕВ №45-ПЕГ "ИВ.БОГОРОВ" (ОУ"ВАПЦАРОВ")
290900008гр.ДимитровградБУЛ."ВЛ.ПОПТОМОВ" №4 ДГ №1 (ФИЛИАЛ "ЙОРДАНКА ЧАНКОВА")
290900009гр.ДимитровградБУЛ."ВЛ.ПОПТОМОВ" №4 ДГ №1 (ФИЛИАЛ "ЙОРДАНКА ЧАНКОВА")
290900010гр.ДимитровградБУЛ."ХР.БОТЕВ" №45-ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ")
290900011гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900012гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900013гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900014гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900015гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900016гр.ДимитровградБУЛ."ХР.БОТЕВ" №45 ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ")
290900017гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900018гр.ДимитровградБУЛ."ХР.БОТЕВ" №45 ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ")
290900019гр.ДимитровградУЛ."П.ЕВТИМИЙ" №12-ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
290900020гр.ДимитровградБУЛ."ХР.БОТЕВ" №45 ПЕГ "ИВАН БОГОРОВ"(ОУ"ВАПЦАРОВ")
290900021гр.ДимитровградБУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №1 СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ"
290900022гр.ДимитровградБУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №1 СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ"
290900023гр.ДимитровградБУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №1 СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ"
290900024гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900025гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900026гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №30 ДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"-СЕВЕРЕН ВХОД
290900027гр.ДимитровградУЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №1-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "РАДОСТ")
290900028гр.ДимитровградУЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №1-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "РАДОСТ")
290900029гр.ДимитровградУЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №1-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "РАДОСТ")
290900030гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900031гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900032гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900033гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900034гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900035гр.ДимитровградУЛ."З.ЗОГРАФ" №27-СУ "Л.КАРАВЕЛОВ"
290900036гр.ДимитровградУЛ."КАП.П.ВОЙВОДА"№19-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "ПРОЛЕТ")
290900037гр.ДимитровградУЛ."КАП.П.ВОЙВОДА"№19-ДГ №4 (ФИЛИАЛ "ПРОЛЕТ")
290900038гр.ДимитровградУЛ."Г.ДЕЛЧЕВ"-КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
290900039гр.ДимитровградУЛ."Г.ДЕЛЧЕВ"-КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
290900040гр.ДимитровградБУЛ."Д.БЛАГОЕВ"№84-ПГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ"
290900041гр.ДимитровградУЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №1-ПМГ"ИВАН ВАЗОВ"
290900042гр.ДимитровградУЛ."СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №1-ПМГ"ИВАН ВАЗОВ"
290900043гр.ДимитровградУЛ."Д.ДИМОВ "№2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ"
290900044гр.ДимитровградУЛ."Д.ДИМОВ " №2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ"
290900045гр.ДимитровградУЛ."СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №1-ПМГ"ИВАН ВАЗОВ"
290900046гр.ДимитровградУЛ."Д.ДИМОВ"№2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ"
290900047гр.ДимитровградУЛ."Д.ДИМОВ"№2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ"
290900048гр.ДимитровградУЛ."Д.ДИМОВ" №2-ОУ "П.СЛАВЕЙКОВ"
290900049гр.ДимитровградУЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ" №8-ОБУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
290900050гр.ДимитровградУЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ" №8-ОБУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
290900051гр.ДимитровградУЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ" №8-ОБУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
290900053гр.ДимитровградУЛ."БРИГАДИРСКА" №58-ДГ №3 (ФИЛИАЛ "ЗВЕЗДИЦА")
290900054гр.ДимитровградБУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ"№54-ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"
290900055гр.ДимитровградУЛ."БРИГАДИРСКА" №58-ДГ №3 (ФИЛИАЛ "ЗВЕЗДИЦА")
290900056гр.Димитровградкв.Изток 1 - ОУ "П.ЯВОРОВ"
290900057гр.Димитровградкв.Изток 2 - ДГ "ЛИЛИЯ"-ЮЖЕН ВХОД
290900058гр.Димитровградкв.Изток 2 - ДГ "ЛИЛИЯ"-ЮЖЕН ВХОД
290900060с.ЗлатополеРИТУАЛНА ЗАЛА
290900062с.ДобричБИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
290900063с.ДобричБИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
290900064с.КаснаковоКМЕТСТВО
290900066с.Горски изворУЧИЛИЩЕ
290900067с.Горски изворУЧИЛИЩЕ
290900069с.ЯбълковоУЧИЛИЩЕ
290900070с.ЯбълковоУЧИЛИЩЕ
290900072с.СкобелевоЧИТАЛИЩЕ
290900076гр.МеричлериУЧИЛИЩЕ
290900077гр.МеричлериУЧИЛИЩЕ
290900078гр.МеричлериУЧИЛИЩЕ
290900080с.КрепостУЧИЛИЩЕ
290900081с.КрепостУЧИЛИЩЕ
290900082с.ЧерногоровоРИТУАЛНАТА ЗАЛА
290900086с.СтранскоМЛАДЕЖКИ КЛУБ
290900087с.РадиевоЧИТАЛИЩЕ
290900090с.БродЧИТАЛИЩЕ
291100001гр.ИвайловградУЛ."ОРФЕЙ" №1-ЧИТАЛИЩЕ
291100002гр.ИвайловградУЛ."ИВАН ВАЗОВ" №8
291100003гр.ИвайловградУЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №1
291100004гр.ИвайловградУЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ"№1
291100005гр.ИвайловградУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №22-МЛАДЕЖКИ ДОМ
291100013с.БелополциУЛ."ПЪРВА" №1-ЗДРАВЕН ДОМ
291100020с.ЖелезиноС.ЖЕЛЕЗИНО, УЛ."ПРОБУДА"№1-УЧИЛИЩЕ
291100021с.ПланинецС.ПЛАНИНЕЦ, УЛ."ПЪРВА"№6-КМЕТСТВОТО
291100022с.ГугуткаС.ГУГУТКА, УЛ."Д.ТЕРПЕШЕВ"№2-МЛАДЕЖКИ ДОМ
291700001гр.ЛюбимецУЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№12-НУ"ХР.БОТЕВ"
291700002гр.ЛюбимецУЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№12-НУ"ХР.БОТЕВ"
291700003гр.ЛюбимецУЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№12-НУ"ХР.БОТЕВ"
291700004гр.ЛюбимецПЛ."3-ТИ МАРТ"№1 ЧИТАЛИЩЕ"БРАТОЛЮБИЕ"
291700005гр.ЛюбимецУЛ."ЦЪРКОВНА"№15-НУ"ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
291700006гр.ЛюбимецУЛ."ЦЪРКОВНА"№15-НУ"ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
291700007гр.ЛюбимецБУЛ."ОДРИН"№67 СОУ"ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ"
291700008гр.ЛюбимецУЛ."БЯЛО МОРЕ"№37 ЦДГ"РАЙ 2"
291700010гр.ЛюбимецУЛ."СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" №56 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
291700011гр.ЛюбимецУЛ."БЯЛО МОРЕ" №67 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
291700016с.Малко градищеУЛ."ХР.БОТЕВ" №21 ЧИТАЛИЩЕ
291800001гр.МаджаровоУЛ."ПЕТЪР АНГЕЛОВ"№1-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
291800004с.Долни ГлаванакКМЕТСТВОТО
291800005с.Долно СъдиевоКМЕТСТВОТО
291800008с.ТополовоКМЕТСТВОТО
291900001с.Минерални баниУЛ. "КАЛЕТО"-СУ"ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
291900002с.Минерални баниУЛ."КАЛЕТО"-СУ"ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
291900003с.СусамЧИТАЛИЩЕ
291900004с.ТатаревоЧИТАЛИЩЕ
291900010с.СърницаСПОРТНА ЗАЛА ПРИ УЧИЛИЩЕ С.СЪРНИЦА
291900011с.КараманциСУ"ХРИСТО БОТЕВ"
291900012с.КараманциСУ"ХРИСТО БОТЕВ"
291900013с.ВиневоЧИТАЛИЩЕ
291900014с.Ангел войводаЧИТАЛИЩЕ
291900015с.Боян БотевоЧИТАЛИЩЕ
292800001гр.СвиленградУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ"
292800002гр.СвиленградУЛ."ГЕН.СТРУКОВ" №15
292800003гр.СвиленградУЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
292800004гр.СвиленградУЛ. " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
292800005гр.СвиленградУЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
292800006гр.СвиленградУЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
292800007гр.СвиленградУЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
292800008гр.СвиленградУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ"
292800009гр.СвиленградУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ"
292800010гр.СвиленградУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ"
292800011гр.СвиленградУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №13-ПГССИ "ХР.БОТЕВ"
292800012гр.СвиленградУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №38-НУ"ХР.ПОПМАРКОВ"
292800013гр.СвиленградУЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2-I ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
292800014гр.СвиленградУЛ. " ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800015гр.СвиленградУЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800016гр.СвиленградУЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800017гр.СвиленградУЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800018гр.СвиленградУЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800019гр.СвиленградУЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800020гр.СвиленградУЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №28-СУ "Д-Р П.БЕРОН"
292800021гр.СвиленградУЛ."ИВАН ВАЗОВ" №38 НУ"ХР.ПОПМАРКОВ"
292800022гр.СвиленградУЛ."ИВАН ВАЗОВ" №38 НУ"ХР.ПОПМАРКОВ"
292800023гр.СвиленградУЛ."КНЯЗ БОРИС I" №27-КЛУБ "САКАР"
292800024гр.СвиленградУЛ."РАДУЛ МИЛКОВ" №15 КЛУБ "ГЕБРАН" II ЕТАЖ
292800025гр.СвиленградУЛ."РАДУЛ МИЛКОВ" №15 КЛУБ "ГЕБРАН"
292800026гр.СвиленградУЛ."ХАН АСПАРУХ" №50-ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"
292800027гр.СвиленградУЛ."ХАН АСПАРУХ" №50-ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"
292800033с.МомковоКЛУБ,УЛ."ЙОРДАН ЦИПОРКОВ" №40А
292800036с.СтуденаЧИТАЛИЩЕ
292800042с.Капитан АндреевоЧИТАЛИЩЕ
292900001гр.СимеоновградУЛ."Г.ЗАИМОВ"№1-ОУ"ИВ.ВАЗОВ"
292900002гр.СимеоновградУЛ."Г.ЗАИМОВ"№1-ОУ"ИВ.ВАЗОВ"
292900003гр.СимеоновградУЛ."ХР.БОТЕВ"№37-СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
292900004гр.СимеоновградУЛ."ХР.БОТЕВ"№37-СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
292900005гр.СимеоновградУЛ."ИВАН АРНАУДОВ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
292900006гр.СимеоновградУЛ."ИВАН АРНАУДОВ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
292900007гр.СимеоновградУЛ."ИВАН АРНАУДОВ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
292900008гр.СимеоновградУЛ."ХР.БОТЕВ"№37-СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
292900009с.СвирковоКМЕТСТВО
293000001с.СтамболовоСГРАДАТА НА СОУ-СТАМБОЛОВО
293000002с.БалканКМЕТСТВОТО
293000003с.Бял кладенецКМЕТСТВОТО
293000004с.ВоденциКМЕТСТВОТО
293000006с.ГледкаКМЕТСТВОТО
293000007с.ГолобрадовоКМЕТСТВОТО
293000008с.Голям изворКМЕТСТВОТО
293000009с.Долно БотевоКМЕТСТВОТО
293000010с.Долно полеКМЕТСТВОТО
293000011с.Долно ЧерковищеКМЕТСТВОТО
293000012с.Жълти брягСГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293000013с.ЗимовинаКМЕТСТВОТО
293000016с.ЛясковецСГРАДА НА ДГ-С.ЛЯСКОВЕЦ
293000017с.МаджариКМЕТСТВОТО
293000018с.Малък изворКМЕТСТВОТО
293000019с.ПоповецКМЕТСТВОТО
293000020с.ПчелариКМЕТСТВОТО
293000022с.РабовоКМЕТСТВОТО
293000023с.СветославКМЕТСТВОТО
293000024с.СиленКМЕТСТВОТО
293200001гр.ТополовградУЛ."ДРАМА" №3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ТЕРЗИЕВА КЪЩА"
293200002гр.ТополовградУЛ."ИВАН ВАЗОВ" №13, НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
293200003гр.ТополовградУЛ."ИВАН ВАЗОВ" №13, НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
293200004гр.ТополовградУЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"-ОБЩИНСКИ КЛУБ
293200005гр.ТополовградУЛ."РИЛА"№6-ОБЩИНСКИ КЛУБ
293200006гр.ТополовградУЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№2-ЧИТАЛИЩЕ
293200007гр.ТополовградУЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№25А-ОБЩИНСКИ КЛУБ
293200015с.ОрешникУЛ."Г.ДИМИТРОВ" №17-ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО
293200016с.Орлов долЗАЛА НА КМЕТСТВОТО
293200017с.РадовецПЛ."ИВАН ИНДЖОВ" №1-ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293200019с.СинаповоУЛ."ИВАН ИВАНОВ" №41-ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293200021с.УстремУЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3-ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
293200022с.УстремУЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3-ОУ"ИВАН ВАЗОВ"
293200023с.ХлябовоУЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №14-ОБЩИНСКИ КЛУБ
293300001гр.ХарманлиУЛ."Г.М.ДИМИТРОВ"№3-ОБЩИНСКА СГРАДА/БИВША "МОДИС"/
293300002гр.ХарманлиУЛ."Г.М.ДИМИТРОВ"№3-ОБЩИНСКА СГРАДА/БИВША "МОДИС"/
293300003гр.ХарманлиБУЛ."БЪЛГАРИЯ"№88-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА (1-ВИ КВАРТАЛ)
293300004гр.ХарманлиУЛ."Д.МИЛКОВСКИ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
293300005гр.ХарманлиУЛ."Д.МИЛКОВСКИ"№10-НУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
293300006гр.ХарманлиУЛ."ВАСИЛ ЛЕСКИ"№80-СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХЕБРОС"
293300007гр.ХарманлиУЛ."ВАСИЛ ЛЕСКИ"№80-СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХЕБРОС"
293300008гр.ХарманлиУЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№3-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(5 ТИ КВАРТАЛ)
293300009гр.ХарманлиУЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№25А-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(2-РИ КВАРТАЛ)
293300010гр.ХарманлиУЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№54-СУ"НЕОФИТ РИЛСКИ"
293300011гр.ХарманлиУЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№54-СУ"НЕОФИТ РИЛСКИ"
293300012гр.ХарманлиБУЛ."БЪЛГАРИЯ"№36А-ЧИТАЛИЩЕ "ДРУЖБА-1870"
293300013гр.ХарманлиУЛ."БАЛКАН"№21-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА (3-ТИ КВАРТАЛ)
293300014гр.ХарманлиЖК."ТРАКИЯ"№12-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(6-ТИ КВАРТАЛ)
293300015гр.ХарманлиЖК."ТРАКИЯ"№12-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА(6-ТИ КВАРТАЛ)
293300016гр.ХарманлиЖ.К."ДРУЖБА"№7-ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
293300017гр.ХарманлиУЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№2-ПГЕТ"ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
293300018гр.ХарманлиУЛ."АЛ.КОНСТАНТИНОВ"№27-НУ"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
293300019гр.ХарманлиУЛ."СВ.КЛ.ОХРИДСКИ"№18-ОУ "ИВАН ВАЗОВ"
293300020гр.ХарманлиУЛ."ТРАКИЙСКА"№1А-ОБЩИНСКА ФИРМА ЕКОРЕСУРС
293300021гр.ХарманлиУЛ."ТРАКИЙСКА"№1А-ОБЩИНСКА ФИРМА ЕКОРЕСУРС
293300022гр.ХарманлиУЛ.П.КАРАВЕЛОВ" №4,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА
293300023с.БисерУЛ."ПОБЕДА"№2 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
293300025с.Болярски изворСГРАДАТА НА КЛУБА
293300027с.БългаринСГРАДАТА НА БИТОВ КОМБИНАТ
293300041с.СлавяновоУЛ."А.С.МАКАРЕНКО" №2-СГРАДАТА НА КЛУБА
293300045с.ШишмановоСГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
293400001гр.ХасковоФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ", УЛ. "БАНСКА" №70
293400002гр.ХасковоФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ", УЛ." БАНСКА" №70
293400003гр.ХасковоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "СТРАШИМИР" №37
293400004гр.ХасковоФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ", УЛ. "БАНСКА" №70
293400005гр.ХасковоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "СТРАШИМИР" №37
293400006гр.ХасковоНЧИТАЛИЩЕ "П. ЯВОРОВ", КВ. "ПОРОЙНИ", УЛ. "КЛОКОТНИЦА" №9
293400007гр.ХасковоОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ", УЛ. "ВИДИН" №1
293400008гр.ХасковоОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ВИДИН" №1
293400009гр.ХасковоОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ВИДИН" №1
293400010гр.ХасковоОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ВИДИН" №1
293400011гр.ХасковоСОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №2
293400012гр.ХасковоСОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №2
293400013гр.ХасковоКЛУБ НА ВЕТЕРАНИТЕ-БИВШЕ НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ" №3
293400014гр.ХасковоНЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №22
293400015гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400016гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400017гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400018гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400019гр.ХасковоНТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3
293400020гр.ХасковоСУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №2
293400021гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ. "ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400022гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400023гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400024гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400025гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400026гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400027гр.ХасковоОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", КВ."ДРУЖБА I", БУЛ. "Г.С.РАКОВСКИ" №24
293400028гр.ХасковоДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, УЛ. "Г.КИРКОВ" №82
293400029гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400030гр.ХасковоСГРАДА БИВША АВТОШКОЛА, УЛ. "ПЛОВДИВСКА" №3
293400031гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400032гр.ХасковоЕГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ", УЛ. "ТИМОК" №97
293400033гр.ХасковоНТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3
293400034гр.ХасковоНТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3
293400035гр.ХасковоНТС, УЛ. "САН СТЕФАНО" №3
293400036гр.ХасковоОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №16
293400037гр.ХасковоНЧ "ЗАРЯ-1858", ПЛОЩАД "СВОБОДА" №11
293400038гр.ХасковоНЧ "ЗАРЯ-1858", ПЛОЩАД "СВОБОДА" №11
293400039гр.ХасковоОБЕДИНЕНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, БУЛ."СТ.СТАМБОЛОВ" №8
293400040гр.ХасковоОУ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" №28
293400041гр.ХасковоОУ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ."ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" №28
293400042гр.ХасковоОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" №28
293400043гр.ХасковоНЧ "Г.ИВ. ТОПУЗОВ", КВ. "ВЪЗРАЖДАНЕ", УЛ. "ПРОЛЕТАРСКА" №5
293400044гр.ХасковоОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ. "ГЕН.КОЛЕВ" №28
293400045гр.ХасковоВ И К ЦЕНТЪР, Ж.К. "ОРФЕЙ"-КАСОВ САЛОН
293400046гр.ХасковоОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" №28
293400047гр.ХасковоВ И К ЦЕНТЪР, Ж.К. "ОРФЕЙ"
293400048гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400049гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400050гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400051гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400052гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400053гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400054гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400055гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400056гр.ХасковоНЧ "П. Р.СЛАВЕЙКОВ ", Ж.К. "ОРФЕЙ 2"
293400057гр.ХасковоНЧ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ ", Ж.К. "ОРФЕЙ 2"
293400058гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400059гр.ХасковоОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", Ж.К. "ОРФЕЙ 1"
293400060гр.ХасковоНУ "Г.С.РАКОВСКИ", КВ."РЕПУБЛИКА", УЛ" ЕДИНСТВО" №5
293400061гр.ХасковоНУ "Г.С. РАКОВСКИ ", КВ. "РЕПУБЛИКА", УЛ. "ЕДИНСТВО" №5
293400062гр.ХасковоПГ ПО ТРАНСПОРТ " Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."РЕПУБЛИКА" №1
293400063гр.ХасковоПГ ПО ТРАНСПОРТ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ. "РЕПУБЛИКА" №1
293400064гр.ХасковоНУ "Г.С. РАКОВСКИ ", КВ. "РЕПУБЛИКА", УЛ. " ЕДИНСТВО" №5
293400065гр.ХасковоПГ ПО ТРАНСПОРТ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ. "РЕПУБЛИКА" №1
293400066гр.ХасковоНУ "Г.С. РАКОВСКИ ", КВ. "РЕПУБЛИКА", УЛ. "ЕДИНСТВО" №5
293400067гр.ХасковоНУ " Г.С. РАКОВСКИ ", КВ."РЕПУБЛИКА", УЛ. "ЕДИНСТВО" №5
293400068гр.ХасковоНУ " Г.С. РАКОВСКИ ", КВ."РЕПУБЛИКА", УЛ. "ЕДИНСТВО" №5
293400069гр.ХасковоОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ", БУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №16
293400070гр.ХасковоКЛУБ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ, КВ."ОВЧАРСКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №22
293400071гр.ХасковоСУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ", УЛ. "КРЕСНА" №1
293400072гр.ХасковоНЧ "Н. ВАПЦАРОВ", КВ. "ОВЧАРСКИ", УЛ. "МАКЕДОНИЯ"№95А
293400073гр.ХасковоОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ", БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №16
293400074гр.ХасковоСУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."КРЕСНА" №1
293400075гр.ХасковоНЧ "Н.ВАПЦАРОВ", КВ. "ОВЧАРСКИ", УЛ. "МАКЕДОНИЯ" №95А
293400076гр.ХасковоСУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ", УЛ. "КРЕСНА" №1
293400077гр.ХасковоНУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ."ХИСАРЯ", УЛ. "БАЛАТОН"№1
293400078гр.ХасковоНУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ. "ХИСАРЯ", УЛ. "БАЛАТОН"№1
293400079гр.ХасковоКЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №164
293400080гр.ХасковоСУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ. "КРЕСНА" №1
293400081гр.ХасковоНЧ "КАДРИЕ ЛЯТИФОВА", БУЛ. "ИЛИНДЕН" №45
293400082гр.ХасковоНЧ "ЗОРА", КЛУБ НА КВ. "МАКЕДОНСКИ", УЛ. "ДАМЕ ГРУЕВ" №5А
293400083гр.ХасковоНЧ "ЗОРА", КЛУБ НА КВ. "МАКЕДОНСКИ", УЛ. "ДАМЕ ГРУЕВ" №5А
293400084гр.ХасковоКАФЕ "НЕВАЙ" ДО ВЕТЕРИНАРНАТА ЛЕЧЕБНИЦА, УЛ. "БАЧО КИРО" №42
293400085гр.ХасковоСТОЛ НА ВЕТЕРИНАРНАТА ЛЕЧЕБНИЦА, БУЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №57
293400086гр.ХасковоСГРАДА НА Р. НАМЕСТНИК ДО ДГ №1,"ЯН БИБИЯН" КВ. "ХИСАРЯ", УЛ." ПЕЩЕРА"
293400087гр.ХасковоНУ "ХР. БОТЕВ", КВ. "ХИСАРЯ", УЛ. "БАЛАТОН"№1
293400088гр.ХасковоНУ "ХР. БОТЕВ", КВ. "ХИСАРЯ", УЛ. "БАЛАТОН"№1
293400089гр.ХасковоНУ "ХР. БОТЕВ", КВ. "ХИСАРЯ", УЛ."БАЛАТОН"№1
293400090гр.ХасковоНУ "ХР. БОТЕВ", КВ. "ХИСАРЯ", УЛ."БАЛАТОН"№1
293400091гр.ХасковоНУ "ХР. БОТЕВ", КВ. "ХИСАРЯ", УЛ."БАЛАТОН"№1
293400092гр.ХасковоСПОРТНА ЗАЛА "ДРУЖБА", УЛ. "ДРАГОМАН" №2
293400093гр.ХасковоМЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №41
293400094гр.ХасковоМЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №41
293400095гр.ХасковоОУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №14
293400096гр.ХасковоОУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №14
293400097гр.ХасковоОУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №14
293400098гр.ХасковоПГ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ", УЛ. "ДОБРУДЖА" №79
293400099гр.ХасковоНЧ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1969", ПЛ. "П. КАРАВЕЛОВ" №1
293400100гр.ХасковоПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, УЛ. "ДОБРУДЖА" №65
293400101гр.ХасковоПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, УЛ. "ДОБРУДЖА" №65
293400102гр.ХасковоПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ", УЛ. "ДОБРУДЖА" №79
293400103гр.ХасковоПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ", УЛ. "ДОБРУДЖА" №79
293400104гр.ХасковоДГ №17 "ИГЛИКА", УЛ. "ЧЕРВЕНА СТЕНА"
293400105гр.ХасковоОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", КВ. "КАМЕННИ", БУЛ. "БЪЛГАРИЯ"№54
293400106гр.ХасковоОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", КВ."КАМЕННИ", БУЛ " БЪЛГАРИЯ"№54
293400107гр.ХасковоОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", КВ."КАМЕННИ", БУЛ " БЪЛГАРИЯ"№54
293400108гр.ХасковоНЧ"ПРОБУДА",КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА,КВ."БОЛЯРОВО",УЛ."СВ.ХАРАЛМПИЙ"№5
293400109гр.ХасковоНЧ "ПРОБУДА", КВ. "БОЛЯРОВО", УЛ. "СВ. ХАРАЛМПИЙ" №5
293400110гр.ХасковоНЧ "ПРОБУДА", КВ. "БОЛЯРОВО", УЛ. "СВ. ХАРАЛМПИЙ" №5
293400113с.Широка полянаС. ШИРОКА ПОЛЯНА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400114с.ГарвановоС. ГАРВАНОВО, СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293400115с.ВъгларовоС. ВЪГЛАРОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400116с.КлокотницаС. КЛОКОТНИЦА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400117с.СтамболийскиС. СТАМБОЛИЙСКИ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400119с.УзунджовоС. УЗУНДЖОВО, ЧИТАЛИЩЕТО
293400120с.УзунджовоС. УЗУНДЖОВО, РИТУАЛНАТА ЗАЛА
293400122с.Нова НадеждаС. НОВА НАДЕЖДА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400123с.ГълъбецС. ГЪЛЪБЕЦ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400124с.БряговоС. БРЯГОВО, СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293400126с.ДиневоС. ДИНЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400129с.Криво полеС. КРИВО ПОЛЕ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400130с.ЕленаС. ЕЛЕНА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400131с.МалевоС. МАЛЕВО, СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
293400132с.МалевоС. МАЛЕВО, СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
293400133с.КнижовникС. КНИЖОВНИК, СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293400138с.МаслиновоС. МАСЛИНОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400139с.ВойводовоС. ВОЙВОДОВО, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
293400140с.ВойводовоС. ВОЙВОДОВО, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
293400141с.ОрловоС. ОРЛОВО, СГРАДАТА НА КЛУБА
293400142с.МандраС. МАНДРА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400143с.ГолеманциС. ГОЛЕМАНЦИ, СГРАДАТА НА КЛУБА
293400144с.Долно ГолеманциС. ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400145с.ЗорницаС. ЗОРНИЦА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400146с.КонушС. КОНУШ, СГРАДАТА НА БИВШАТА СЛАДКАРНИЦА
293400147с.ТракиецС. ТРАКИЕЦ, СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
293400148с.КозлецС. КОЗЛЕЦ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
293400149с.ТекетоС. ТЕКЕТО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 433 / 07.04.2021

  относно: определяне на приемно време на комисията

 • № 432 / 04.04.2021

  относно: замени на членове на СИК в изборния ден.

 • № 431 / 04.04.2021

  относно: Произнасяне по жалба от адв. Тодор Димитров Топалов, действащ в качеството му на пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушения на изборния процес при гласуване с придружител в избирателна секция № 15, находяща се в Община Хасково

всички решения