Архив избори:
07.04.2021

Съобщение

От 08.04.2021 г. до 18.04.2021 г. приемното време на РИК29 - Хасково е от 10.00 часа до 14.00 часа.

 

29.03.2021

СИК - списъци

РИК 29 - Хасково, публикува списъците на членовете на СИК на територията на Двадесет и девети изборен район - Хасковски, по общини, както следва:

СИК Хасково

СИК Димитровград

СИК Ивайловград

СИК Любимец

СИК Маджарово

СИК Минерални бани

СИК Свиленград

СИК Симеоновград

СИК Стамболово

СИК Тополовград

СИК Харманли

26.03.2021

СИК за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

 Община Димитровград:
1.      Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45; Тел.: 039/168304
2.      Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2; Тел.: 039/168304
3.      Секция № 290900076; гр. Меричлери; Тел. 039/168304

Община Ивайловград:
1.      Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. "Иван Вазов" № 8; Тел.: 036/618091

Община Маджарово:
1.      Секция № 291800001; гр. Маджарово; Общинска Администрация; Тел.: 037/202501, 037/202347

Община Симеоновград:
1.      Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов"; Тел.: 037/812341
2.      Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов"; Тел.: 037/812341
3.      Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски"; Тел.: 037/812341
4.      Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски"; Тел.: 037/812341

Община Стамболово:
1.      Секция № 293000001; с. Стамболово; Сградата на СУ; Тел.: 0879/635767
2.      Секция № 293000003; с. Бял кладенец; Кметството; Тел.: 0879/635726
3.      Секция № 293000011; с. Долно черковище; Кметството; Тел.: 0879/635736
4.      Секция № 293000009; с. Долно Ботево; Кметството; Тел.: 0879/635810
5.      Секция № 293000025; с. Тънково; Читалището; Тел.: 0879/635739

Община Тополовград:
1.      Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището; ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №2; Тел.:

Община Хасково:
1.      Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; Тел.: 038/590164, 0877/928954

Община Минерални бани:
1.      Секция № 291900001; с. Минерални бани; ул. Калето 5; Тел.: 0879/298904

Община Харманли:
1.      Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; Тел.: 0894/637169, 0886/995096

Община Свиленград:
1.      Секции № 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28, СУ Д-р Петър Берон; Тел.: 0379/74314, 0886/000719
2.      Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15; Тел.: 0379/74314, 0886/000719

Община Любимец:
1.      Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ :Братолюбие – 1884“; Тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419
2.      Мерките по т.1 да се публикуват на интернет страницата на РИК -29 Хасково и да бъдат оповестени регионалните медии.

25.03.2021

Обучение за машинно гласуване

РИК29- Хасково, уведомява членовете на СИК, че на 26.03.2021 г. от 15.00 часа ще се проведе обучение на РИК и СИК  от представител на "Сиела Норма" АД, относно машинното гласуване. Обучението е достъпно на следния линк:

Обучение за машинно гласуване

Инструкции за достъпване на обучението:

инструкции

25.03.2021

Обучение СИК

 

РИК29 - Хасково уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че на посочените по-долу линкове, могат да вземат участие в плануваното обучение.

Членовете на СИК са разпределени по следния начин:

27 март 2021 г. от 11.00 часа  - СИК и ПСИК община Хасково на следния линк:

Участници на 27 март 2021 г. от 11.00 часа

 

27 март 2021 г. от 15.00 часа - СИК и ПСИК община Димитровград и община Симеоновград, на следния линк:

Участници 27 март 2021 г. от 15.00 часа

 

28 март 2021 г. от 11.00 ч. - СИК и ПСИК община Харманли, община Минерални бани, община Маджарово, община Любимец, на следния линк:

Участници 28 март 2021 г. от 11.00 ч.

 

28 март 2021 г. от 15.00 часа община Свиленград, община Тополовград, община Ивайловград, община Стамболово, на следния линк:

 

Участници 28 март 2021 г. от 15.00 ч.

25.03.2021

Съобщение

Днес, 25.03.2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

24.03.2021

Секции с машинно гласуване

Списък на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

 

Секции с машинно гласуване

24.03.2021

ОБУЧЕНИЕ СИК

 Обучението на СИК/ПСИК ще се проведе онлайн чрез платформа MS Teams на Microsoft. Линкът за обучението ще бъде публикуван на страницата на РИК- 29 Хасково с ново съобщение.

Графикът за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК остава непроменен и е  както следва:

27 март 2021 г. от 11.00 часа  - СИК и ПСИК община Хасково

27 март 2021 г. от 15.00 часа - СИК и ПСИК община Димитровград и община Симеоновград

28 март 2021 г. от 11.00 ч. - СИК и ПСИК община Харманли, община Минерални бани, община Маджарово, община Любимец

28 март 2021 г. от 15.00 часа община Свиленград, община Тополовград, община Ивайловград, община Стамболово

16.03.2021

Съобщение

Във връзка с Решение №  121/13.03.2021г. на РИК - 29 Хасково за утвърждаване на предпечатния образец на бюлетината за изборите за народни представители на 04.04.2021г. за изборен район 29-Хасковски и протоколно решение на ЦИК, публикуваме предпечатния образец  на бюлетината за Избирателен район 29 - Хасковски.   

образец на бюлетина

15.03.2021

На вниманието на Кметовете на общини на територията на Двадесет и девети изборен район.

РИК29 - Хасково уведомява Кметовете на общини на територията на Двадесет и девети избирателен район - Хасковски, че със свое  Решение №128 от 15.03.2021 г. определи общия брой на членовете на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) както следва:

- за подвижни избирателни секции (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания - броят на членовете, включително председател, заместник- председател, секретар и членове е общо 5;

- за подвижни избирателни секции(ПСИК) за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето - 3 членове;

Указва на кметовете на общините, че съгласно Решение №2117 от 22.02.2021 г. на ЦИК, следва в срок до 20.03.2021г. да изпратят в РИК 29 Хасково, информация относно броя постъпили заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа). След уведомяването на РИК 29-Хасково относно броя заявления, същата със свое решение ще определи броя на ПСИК на територията на съответната община.

        

12.03.2021

Съобщение

На 13.03.2021г. от 15.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково 

10.03.2021

Съобщение

Днес, 10.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

09.03.2021

Съобщение

Днес, 09.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

26.02.2021

Съобщение

Днес, 26.02.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

25.02.2021

Съобщение

  Днес, 25.02.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

22.02.2021

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаеми колеги,

При подаване на предложенията от проведените консултации за назначаване съставите на СИК,  същите следва да бъдат оформени в табличен вид, както следва:https://cik.is-bg.net/upload/148065/%D0%A1%D0%98%D0%9A-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.xls

19.02.2021

Съобщение

На 20.02.2021г. в 14.30ч. ще се проведе  заседание на РИК 29-Хасково !

18.02.2021

Съобщение

Днес, 18.02.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

17.02.2021

Съобщение

Днес, 17.02.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

16.02.2021

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

        Приемането на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021г. ще се извършва всеки календарен ден от 17.02.2021г. от 09.00ч. до 17,00 ч. на 22 февруари 2021 г. !!!

16.02.2021

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

      Подаването на документи в РИК 29-Хасково за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г., е всеки календарен ден от 20.02.2021г. до 02.03.2021 г. включително, от 09.00 часа до 17.00 часа !!!

15.02.2021

Съобщение

Днес 15.02.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

13.02.2021

Съобщение

На 13.02.2021г. в 17.30ч. ще се проведе Първото заседание на РИК 29-Хасково !

04.04.2021

Съобщение

РИК - ХАСКОВО Ви уведомява, че изборният ден на 04.04.2021г. във всички 491 секции на изборен район № 29 - Хасково е открит.
 Изборният процес протича спокойно.

30.03.2021

Съобщение

Днес, 30.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

30.03.2021

Съобщение

РИК 29 – Хасково уведомява българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, че в седмицата преди 04 април 2021г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание , Дирекция „ Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен , откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност ( лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021г., по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 

 1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР – Хасково или в РУ – Димитровград, РУ – Харманли, РУ – Свиленград, РУ – Ивайловград или в РУ – Тополовград , за дните от 30 март 2021 г.  до 03. Април 2021г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021г.  от 08.30 ч. до 19.00 ч.
 2. Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборите за Народно събрание се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от Общинска администрация.

 

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 04 април 2021г.

29.03.2021

Съобщение

Днес, 29.03.2021г. от 14.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

29.03.2021

Съобщение

Днес, 29.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

27.03.2021

Съобщение

Днес, 27.03.2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

26.03.2021

Съобщение

Днес, 26.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

21.03.2021

Съобщение

Днес, 21.03.2021г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

20.03.2021

Съобщение

Днес, 20.03.2021г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

18.03.2021

Съобщение

Днес, 18.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

16.03.2021

Съобщение

Днес, 16.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

15.03.2021

Съобщение

Днес, 15.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

11.03.2021

Съобщение

Днес, 11.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

05.03.2021

Съобщение

Днес, 05.03.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

04.03.2021

Съобщение

Днес, 04.03.2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

02.03.2021

Съобщение

Днес, 02.03.2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

01.03.2021

Съобщение

Днес, 01.03.2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

28.02.2021

Съобщение

Днес, 28.02.2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

27.02.2021

Съобщение

Днес, 27.02.2021г. от 16.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково !

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 433 / 07.04.2021

  относно: определяне на приемно време на комисията

 • № 432 / 04.04.2021

  относно: замени на членове на СИК в изборния ден.

 • № 431 / 04.04.2021

  относно: Произнасяне по жалба от адв. Тодор Димитров Топалов, действащ в качеството му на пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушения на изборния процес при гласуване с придружител в избирателна секция № 15, находяща се в Община Хасково

всички решения