Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
Хасково, 11.10.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС ,Решение№ 28-НС ,Решение№ 29-НС ,Решение№ 30-НС,Решение№ 31-НС, Решение№ 32-НС, Решение№ 34-НС ,Решение№ 35-НС всички от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково

РИК 29-Хасково служебно установи, че  в Решение № 27-НС , Решение № 28-НС, Решение № 29-НС , Решение № 30-НС, Решение № 31-НС , Решение № 32-НС , Решение № 34-НС , Решение № 35-НС всички от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково е допусната грешка в изписване решението на ЦИК, поради което и на основание чл.70, ал.4 от ИК,  РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС, Решение № 28-НС, Решение № 29-НС, Решение № 30-НС, Решение№ 31-НС, Решение № 32-НС, Решение № 34-НС , Решение № 35-НС всички от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково, като вместо „ Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК , да се  чете: Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:56 часа

Свързани решения:

27-НС/10.10.2021

28-НС/10.10.2021

29-НС/10.10.2021

30-НС/10.10.2021

31-НС/10.10.2021

32-НС/10.10.2021

34-НС/10.10.2021

35-НС/10.10.2021

Календар

Решения

  • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

  • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

  • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения