Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 430-ПВР
Хасково, 21.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

В  РИК е постъпил жалба сигнал от от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат. с  рег.№ 31/21.11.2021г.  в 14.27 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 - Хасково  , относно член на СИК 293400056 ,който извършвал агитация на чужд език в самата секция.

РИК -29 Хасково извърши обстойна служебна проверка по визираното в сигнала нарушение.След разговор с председателя на секцията Йордан Василев Петков и член  Деяна Тоскова Маринова се установи ,че заместник председателя Сунай  Мустан Муса се е намирал на разстояние един метър от устройството за машинно гласуване и е давал указания на избирател като е говорил на трески език в изборното помещение на турски език.Съставен е протокол за извършеното нарушение и е дадено указание на зам.председателя ,че не може да говори на турски език в изборното помещение и да не се повтаря случилото се.

Предвид резултата от проверката, РИК-29 Хасково, счита че жалбата е основателна и е допуснато нарушение на чл.181,ал.2 от Изборния кодекс.

            Предвид горното, основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-29 Хасково,

                                                               Р Е Ш И:

             ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛЕН Жалба –Сигнал  от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

             УКАЗВА на председателя СИК 293400056 в гр.Хасково да не допуска агитация в изборния ден ,независимо на какъв език се води,както  и да не се допускат следващи такива нарушения.

              Решението подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 21.11.2021 в 15:59 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения