Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 27-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Бригада“ за участие в изборите на 14.11.2021г. за народни представители.

В РИК-29 – Хасково е постъпило предложение от ПП „Бригада“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 2/07.10.2021 г.  в 12:07 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от ПП „Бригада“ е и подписано от Арбен Ефремов Хавальов, в качеството му на председател на ПП“ Бригада“ и подадено от упълномощения представител Александър Станимиров Марковски. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 615-НС/24.09.2021г

Кандидатската листа, съдържа 2 /два/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидата;
 • Пълномощно от Арбен Ефремов Хавальов, представляващ ПП „Бригада“.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „Бригада“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Фатме Сафидинова Имамова

 

2

Васил Димитров Атанасов

 


На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/ .

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:39 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения