Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Възраждане“ за участие в изборите на 14.11.2021г. за народни представители

В РИК-29 – Хасково е постъпило предложение от ПП „Възраждане“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 3/07.10.2021 г.  в 13:22 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

Предложението от ПП „Възраждане“ е подадено  и подписано от Георги Николаев Георгиев, в качеството му на упълномощен представител на представляващия ПП“ Възраждане“  Костадин Тодоров Костадинов. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 638-НС/29.09.2021г

Кандидатската листа, съдържа 16 /шеснадесет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидата;
 • Пълномощно от Георги Николаев Георгиев, представляващ ПП „Възраждане“.

РИК 29-Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Пламен Панайотов Пасков

 

2

Георги Николаев Георгиев

 

3

Венета Колева Стоянова

 

4

Даниел Христов Леков

 

5

Росица Тянчева Христозова

 

6

Даниел Иванов Иванов

 

7

Ясен Митков Колев

 

8

Марин Георгиев Филипов

 

9

Пепа Иванова Василева

 

10

Лилия Росенова Тодорова

 

11

Тихомир Иванов Трендафилов

 

12

Маргарита Огнянова Воденичарова

 

13

Златко Георгиев Кралев

 

14

Иво Динев Иванов

 

15

Райчо Куманов Петков

 

16

Антон Митев Железанов

 


На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:40 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения