Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители.

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“/образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 10/10.10.2021 г.  в 14:25 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“е подадено  и подписано от Петко Стоянов Каленов , в качеството му на упълномощен представител на представляващия ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“ Александър Трифонов Томов. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 628-ПВР/НС от  28.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 6 /шест/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Александър Трифонов Томов , представляващ ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“, с което упълномощава Петко Стоянов Каленов.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

ГАРАБЕТ

АРДАШЕС

МИНАСЯН

2

СТОИЛ

СЛАВЧЕВ

ИЛИЕВ

3

МЕХМЕД

АХМЕДОВ

МЕХМЕДОВ

4

ДОНЧО

НАНЕВ

ИВАНОВ

5

ПЕТКО

СТОЯНОВ

КАЛЕНОВ

6

НИКОЛАЙ

ГЕОРГИЕВ

СТЕФАНОВ

          На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:48 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения