Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Глас Народен“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП „Глас Народен“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 4/07.10.2021 г.  в 13:33 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП „Глас Народен“ е подадено  и подписано от Божидар Иванов Колев, в качеството му на упълномощен представител на представляващия ПП“ Глас Народен“  Светослав Емилов Витков. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 627-НС/28.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 5 /пет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидата;
 • Пълномощно от Светослав Емилов Витков, представляващ ПП „Глас Народен“.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Веселин Дочев Белевски

 

2

Божидар Иванов Колев

 

3

Стефан Йорданов Димитров

 

4

Стефани Димитрова Димитрова

 

5

Светлозара Господинова Димитрова

 

На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:41 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения