Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 9/10.10.2021 г.  в 13:27 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ е подадено  и подписано от Ангел Костадинов Калоянов , в качеството му на упълномощен представител на представляващия ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“  Радослав Пламенов Стойчев. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 640-ПВР/НС от  29.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 3 /три/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Радослав Пламенов Стойчев, представляващ ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощава Ангел Костадинов Калоянов.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

ХРИСТИНА

СЛАВЧЕВА

АТАНАСОВА

2

МИЛЕН

БОЧЕВ

ТАНЧЕВ

3

СТЕФАН

ТРЕНДАФИЛОВ

ПЕНЕВ

          На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:47 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения