Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Воля“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП „Воля“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 5/08.10.2021 г.  в 12:45 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП „Воля“ е подадено  и подписано от Златко Лозев Костов, в качеството му на преупълномощен представител на представляващия ПП “Воля“  Веселин Найденов Марешки. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 623-ПВР/НС/27.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 9 /девет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Веселин Найденов Марешки, представляващ ПП „Воля“, с което упълномощава Кръстина Николова Таскова, Гергана Желязкова Стефанова и Пламен Трифонов Христов и пълномощно от Кръстина Николова Таскова, с което преупълномощава Златко Лозев Костов.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „Воля“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Златко Лозев Костов

2

Татяна Тодева Танева

3

Галина Николаева Александрова

4

Стоян Атанасов Стоянов

5

Калина Николаева Петрова

6

Милена Димитрова Господинова-Ванчева

7

Димитър Тодоров Янев

8

Лилия Младенова Младенова

9

Даниела Петкова Мущанова

На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:42 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения