Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 431-ПВР
Хасково, 21.11.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

В РИК 29-Хасково е получено уведомление от председателя на СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград, че имат технически проблем с машината за гласуване и същата е спраля да работи в 18.50 часа.

След пристигане на техника от фирма „Сиела“  сензора на машината е отказал да функционира, което обстоятелство е довело до неотстраним проблем и техническа неизправност, водещо до невъзможност за нормална работа с машината за гласуване.

По отношение на горепосочената секционна избирателна комисия е съставен Констативен протокол Приложение №5 от Методическите указания, които удостоверяват наличие на форсмажорно обстоятелство по чл.269 ИК.

ЦИК е уведомена за възникналото обстоятелство.

Мотивирайки се от гореизложеното, РИК 29-Хасково и на основание чл.72, ал.1,т.1 и т.2 от ИК,

РЕШИ:

в СИК №291100020 , находяща се в общ.Ивайловград, незабавно да се премине от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини.

За решението да се уведомят секционната избирателна комисия.

Общинска администрация Ивайловград, да предаде на СИК №291100020  протоколи  Приложение №102 -ПВР-хм и Приложение №103-ПВР-кр,  като изземе от съответната СИК протоколи Приложение №101- ПВР-м,  както и Приложение №9-ПВР.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 21.11.2021 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения