Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 31-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на KП “Национално обединение на десницата“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от KП “Национално обединение на десницата“ /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 6/10.10.2021 г.  в 11:40 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от KП “Национално обединение на десницата“ е подадено  и подписано от Славейко Георгиев Иванов, в качеството му на преупълномощен представител на представляващия KП “Национално обединение на десницата“ Цветан Генчев Цветанов. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 646-ПВР/НС от  29.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 9 /девет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, представляващ KП “Национално обединение на десницата“, с което упълномощава Виктор Владимиров Серафимов и пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов, с което преупълномощава Славейко Георгиев Иванов.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на KП “Национално обединение на десницата“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Славейко Георгиев Иванов

 

2

Марин Василев Калинков

 

3

Антон Александров Попов

 

4

Танчо Димов Димов

 

5

Андрей Славчев Тонев

 

6

 Живко Ташев Димитров

 

7

Петър Колев Ташев

 

8

Росен Ночев Радев

 

9

Живко Ванчев Лозев

 

 

 

На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:43 часа

Свързани решения:

37-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения