№ 285-НС / 05.04.2023

ОТНОСНО : определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

№ 284-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

№ 283-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

№ 282-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково.

№ 281-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Сигнал с вх.№ 26 от 02.04.2023г. – 18.00 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Фондация“ Антикорупционен фонд“ ЕИК 177101397 ,чрез правен сътрудник Яна Обрешкова.

№ 280-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Сигнал с вх.№ 25 от 02.04.2023г. – 18.20 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Лозко Стефанов Лозев –пълномощник на КП „ ПП-ДБ“ .

№ 279-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Жалба с вх.№ 24 от 02.04.2023г. – 16.38 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Тодор Ташев –пълномощник на КП „ПП-ДБ“.

№ 278-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Назначаване на Зам. председател в СИК № 292800038 в община Свиленград; назначаване на Председател и Зам. председател в СИК № 292800041 в община Свиленград .

№ 277-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Жалба с вх.№ 23 от 02.04.2023г. – 16.03 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Свилен Владимиров Овчаров от гр. Свиленград.

№ 276-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Назначаване на секретар в секция № 293000019 в община Стамболово.

№ 275-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Жалба с вх.№ 22от 02.04.2023г. – 15.00 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от адв.Тодор Христов Ташев – пълномощник на КП „ПП-ДБ“

№ 274-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Сигнал с вх.№ 21 от 02.04.2023г. – 14.14 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Даниел Боботанов –гражданин.

№ 273-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Жалба с вх.№ 20 от 02.04.2023г. – 14.12 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Стилияна Неделчева Ангелова –кандидат за народен представител.

№ 272-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Назначаване на секретар в секция № 290900031 в община Димитровград.

№ 271-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Жалба с вх.№ 19 от 02.04.2023г. - 11.03 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Богдан Кирилов

№ 270-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по постъпил в РИК-29 гр.Хасково жалба с вх.№ 17 от 02.04.2023 г. – 10,21 часа от адв.Тодор Ташев за нарушаване на ИК в СИК с.Винево, Община Минерални бани.

№ 269-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Назначаване на секретар в секция № 113 в община Хасково.

№ 268-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по постъпил в РИК-29 гр.Хасково Сигнал с вх.№ 18 от 02.04.2023 г. - 10.59 часа от Атанас Емилов Асенов - кандидат за народен представител от Коалиция „ГЕРБ - СДС“ за нарушение на изборния процес от председателя на СИК № 55 в Община Хасково

№ 267-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по Жалба с вх.№ 16 от 02.04.2023г. - 10.24 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев

№ 266-НС / 02.04.2023

ОТНОСНО : Произнасяне по постъпил в РИК-29 гр.Хасково жалба с вх.№ 15 от 02.04.2023 г. – 9,20 часа от адв.Тодор Ташев за неправомерни действия на длъжностни лица от Община Харманли.

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения