Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 279-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 24 от 02.04.2023г. – 16.38 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Тодор Ташев –пълномощник на КП „ПП-ДБ“.

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба  с вх.№ 24 от 02.04.2023г. – 16.38  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Тодор Ташев –пълномощник на КП „ПП-ДБ“ в която се твърди ,че в СИК 290900056 гр.Димитровград се извършва непозволена агитация като на информационното табло на пред СИК са отбелязани номерата на партии № 2,№ 3,№ 4 и № 5.Приложен е и снимков материал от който е видно ,че действително отговоря на описаното в жалбата.

 

След извършен разговор с председателя на горепосочената секция се установи ,че изнесеното в жалбата е вярно и същият своевременно е предприел действия по снабдяване с нов списък и поставянето му пред СИК.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

1.ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНА  ЖАЛБА  с вх.№ 24 от 02.04.2023г. – 16.38  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Тодор Ташев –пълномощник на КП „ПП-ДБ“.

УКАЗВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАБАВНО ДА ОТСТРАНИ НАРУШЕНИЕТО.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения