Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 274-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 21 от 02.04.2023г. – 14.14 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Даниел Боботанов –гражданин.

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила по Сигнал с вх.№ 21 от 02.04.2023г. – 14.14  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Даниел Боботанов, който заявява, че гласоподавател Йорданка Станилова Боботанова при гласуване с машина от същата получава малка бележка само с два реда текст в която не може да се разбере избора и.След това бива инструктирана да я пусне в отделен плик а не в урната където имало множество такива бележки. Подписала се в избирателния списък с което вотът и бива отчетен ,въпреки ситуацията.

 Зам.председател на РИК-29 гр. Хасково, след като проведе разговор с председателя на № 293400012 Дора Герогиева Павлова се установи, че жалбата е основателна. Същата сподели, че действително случая е точно такъв описан в сигнала.

 Видно от указания от ЦИК от 02.04.2023г. в случай ,че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина в която не може да се установи вота на избирателя ,или не  отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол ,който заедно с дефектиралата бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран  от него начин.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

1.ПРИЕМА ЗА  ОСНОВАТЕЛН  СИГНАЛ  с вх.№ 21 от 02.04.2023г. – 14.14 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от Даниел Боботанов.

2.УКАЗВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК № 293400012 , ДА СПАЗВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯ НА ЦИК ОТ 02.04.2023Г.

За настоящото решение да бъде незабавно уведомен председателя на СИК 293400012.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:40 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения