Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 275-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 22от 02.04.2023г. – 15.00 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от адв.Тодор Христов Ташев – пълномощник на КП „ПП-ДБ“

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба с вх.№ 22от 02.04.2023г. – 15.00  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от адв.Тодор Христов Ташев – пълномощник на КП „ПП-ДБ“ ,че към момента на подаване на жалбата се броят бюлетини от машинно гласуване в СИК № 292800033.

 След проведени разговори с всички членове на горепосочената СИК ,се установи ,че в началото на изборния ден комисията не е намерила втората урна предназначена за машинни бюлетини ,поради което е взела от близкия магазин кашон ,който са пригодили за урна ,като са го запечатали по установения ред.

До момента на извършване на проверката ,бюлетините от машинното гласуване са пускани в тази урна –кашон.След проведените телефонни разговори ,членовете на СИК,намериха и втората урна.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

1.ПРИЕМА ЗА  ОСНОВАТЕЛНА  ЖАЛБА с вх.№ 22 от 02.04.2023г. – 15.00  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от адв.Тодор Христов Ташев – пълномощник на КП „ПП-ДБ“  За установените нарушения упълномощава  председателя на РИК -29 Хасково да състави АУАН.

2.УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК № 292800033 , да запечатат използваната до момента урна-кашон и гласуването да продължи с втората прозрачна урна ,като за целта се състави констативен протокол с надлежно описване на фактическата обстановка.

Съставения констативен  протокол да бъде предаден в РИК -29 Хасково.

След приключване на изборния ден резултатите от двете урни да бъдат отчетени в протокола на СИК.

За настоящото решение да бъде незабавно уведомен председателя на СИК 293400012.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 16:05 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения