Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 267-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 16 от 02.04.2023г. - 10.24 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба с вх.№ 16 от 02.04.2023г. - 10.24 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев, в която се прави оплакване, че има нарушение на чл. 184 от ИК в СИК № 293300003 в Община Харманли – налични са агитационни материали на по-малко от 50м от секцията.

РИК-29 гр. Хасково, след като проведе разговор с председателя на комисията и съвместно се установи, че жалбата е неоснователна и няма залепени агитационни материали на по-малко от 50 метра.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА НЕОСНОВАТЕЛНА Жалба с вх.№ 16 от 02.04.2023г. - 10.24 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев, в която се прави оплакване, че има нарушение на чл. 184 от ИК в СИК № 293300003 в Община Харманли – налични са агитационни материали на по-малко от 50м от секцията.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:16 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения