05.04.2023

Съобщение

Приемното време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г. включително е от 10.00 часа до 12.00 часа. 

05.04.2023

Съобщение

На 05.04.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

02.04.2023

Съобщение

Всички избирателни секции в 29 изборен район-Хасковски са успешно закрити.  

02.04.2023

Съобщение

На вниманието на членовете на СИК

Съгласно указания на ЦИК Изх.№ НС-15-413/02.04.2023 год.

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.8 на протокола на СИК, на редове "Машинни (х)" се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване.На реда " Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва "Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия".

 

 

 

02.04.2023

На вниманието на членовете на СИК

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСТАВЕНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА, МОЛЯ ДА ИНФОРМИРАТЕ ОРГАНИТЕ НА МВР НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

038640324

0888481354

112

02.04.2023

Съобщение

Всички избирателни секции в област Хасково са успешно  открити. Работят нормално. Възникнали проблеми има с машините в общ. Стамболово, с. Долно Ботево СИК №293000009, общ. Ивайловград №291100002, №291100022, №291100021 и №291100001.

01.04.2023

Съобщение

На 01.04.2023 г. /събота/ от 13:00 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

31.03.2023

Съобщение

На 31.03.2023 г. от 10:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково 

30.03.2023

Съобщение

На 30.03.2023 г. от 17:30 часа, ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

29.03.2023

Съобщение

На 29.03.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

28.03.2023

Съобщение

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

Община Харманли:

 1. Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 037382263; 0894/637169, 0886/995096

Община Ивайловград:

Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. "Иван Вазов" № 8; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 036661/6090;

 

Община Любимец:

 1. Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ : Братолюбие – 1884“; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419;

Община Димитровград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел. 0391 68304 за транспортиране до следните секции:

 1. Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45;
 2. Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2;
 3. Секция № 290900076; гр. Меричлери;

 Община Свиленград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0379/74314, 0886/000719 за транспортиране до следните секции:

 1. Секции № 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28 - СУ „Д-р Петър Берон“
 2. Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15;

Община Тополовград:

 1. Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището, ул. "Св.Св. Кирил и Методий-1894", ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №2; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0884522501;

Община Маджарово:

 1. Секция № 291800001,адрес  гр. Маджарово, сградата на Общинска администрация; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 03720/2501, 13720/2347

 Община Симеоновград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 037812341 за транспортиране до следните секции:

Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

 

 Община Стамболово:

№ на секцията

Адрес на секцията

Място на гласуване

Етаж

Телефон

В избирателна секция № 29 30 00 001 – с. Стамболово (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 001

с. Стамболово

В сградата на СУ -Стамболово

първи

0879 635767; 03720 7000

 

29 30 00 002

с. Балкан

 

 

0879 635833

29 30 00 026

с. Царева поляна

 

 

0889 285942

29 30 00 012

с. Жълти бряг

 

 

0879 635807

29 30 00 015

с. Кралево

 

 

0879 635742

29 30 00 006

с. Гледка

 

 

0879 635733

29 30 00 019

с. Поповец

 

 

0883 546003

В избирателна секция № 29 30 00 003- с. Бял кладенец (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 003

с. Бял кладенец

В кметството

първи

0879 635726

29 30 00 021

с. Пътниково

 

 

0879 635814

29 30 00 004

с. Воденци

 

 

0879 635743

29 30 00 023

с. Светослав

 

 

0879 635727

29 30 00 020

с. Пчелари

 

 

0879 635729

28 30 00 007

с. Голобрадово

 

 

0879 635808

29 30 00 022

с. Рабово

 

 

0879 635745

В избирателна секция № 29 30 00 011- с. Долно Черковище (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 011

с. Долно черковище

В кметството

първи

0879 635746

29 30 00 005

с. Войводенец

 

 

0885 970604

29 30 00 010

с. Долно поле

 

 

0879 635736

29 30 00 017

с. Маджари

 

 

0879 635851

29 30 00 024

с. Силен

 

 

0879 635724

В избирателна секция № 29 30 00 009- с. Долно Ботево (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 009

с. Долно Ботево

В кметството

първи

0879 635810

29 30 00 008

с. Голям извор

 

 

0879 355756

29 30 00 013

с. Зимовина

 

 

0879 635725

29 30 00 016

с. Лясковец

 

 

0879 635731

29 30 00 018

с. Малък извор

 

 

0879 635799

29 30 00 014

с. Кладенец

 

 

0879 635710

В избирателна секция № 29 30 00 025- с. Тънково (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 025

С. Тънково

В сградата на читалището

първи

0879 635739

                   

 

 

Община Хасково:

 1. Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 038 66 24 24

Община Минерални бани:

 1. Секция № 291900001; село Минерални бани; СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ ул. Калето № 5. При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.03722/2020

 

28.03.2023

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

Уведомяваме Ви, че проведените на 25 и 26 март обучения на членовете на СИК от Хасковски избирателен район, можете да проследявате по всяко време, като последвате линковете по-долу:

Обучение, проведено на 25.03.2023г. събота от 10.00ч.

Участници: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4ZmU5YWMtNWY2Ny00ZWYxLTgyNzMtNmFmN2UzZjYzNmY1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

 Обучение, проведено на 26.03.2023г. неделя от 10.00ч.

Участници: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlmMTczMDEtMTI0Ny00MjBlLWI3ZDQtNTNmYzI5MzNhOWY2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

27.03.2023

Съобщение

На 28.03.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

26.03.2023

Съобщение

На вниманието на всички партии и коалиции имащи представители в СИК от 29-ти Хасковски изборен район:

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме ви, че исканията за замени в съставите и ръководствата на СИК на територията на нашия избирателен район, следва да бъдат подавани от ваша страна в РИК 29 - Хасково в срок до 17:00 часа на 30.03.2023 г. /четвъртък/ включително. 

След тази дата замени в СИК ще приемаме само в извънредни случаи при наличие на форсмажорни обстоятелства, водещи до необходимост от тяхното извършване, за да бъдат попълнени съставите на комисиите.

25.03.2023

Съобщение

На 27.03.2023 г. /понеделник/ от 17:30 ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково. 

23.03.2023

Съобщение

РИК Хасково уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 02 април 2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител по приложения образец.

Шаблон-замени

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 285-НС / 05.04.2023

  относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

 • № 284-НС / 02.04.2023

  относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

 • № 283-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения