Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 283-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

В РИК-29 гр.Хасково е постъпил  Сигнал  с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

 В същия се посочва в СИК 293400062 ГР. Хасково ПГ по транспорт Н. Й. Вапцаров ул. Република № 1 е извършено следното нарушение на изборния процес, а именно членовете на СИК не показват на камерата невалидните бюлетини.

РИК 29 Хасково след като извърши проверка по случая в СИК 293400062 установи, че сигналът не отговаря на действителни действия на секционната комисия. Председателят на секцията изрично изясни, че всяка една от бюлетините е била публично оповестявана пред всички членове в присъствието на застъпниците, представителите на партиите и коалициите, присъствали в процеса на броене, като тези действия са се извършвали при наличие на успешно видеонаблюдение с монтираното устройство. Освен това, липсва по методически указания на ЦИК задължение всяка една от бюлетините било то действителна или недействителна да се показва и задържа за определен период от време пред камерата на смарт устройството. Спазено е условието действията по броенето да са публични, в присъствие на видеонаблюдение и запис, което е спазено.  

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА НЕОСНОВАТЕЛЕН Сигнал  с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20:40  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения