Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 280-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 25 от 02.04.2023г. – 18.20 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Лозко Стефанов Лозев –пълномощник на КП „ ПП-ДБ“ .

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Сигнал с вх.№ 25 от 02.04.2023г. – 18.20  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Лозко Стефанов Лозев –пълномощник на КП „ ПП-ДБ“  относно неработеща машина в СИК № 293400012 в гр.Хасково .Машината отчитала гласуване ,но не разпечатвала бюлетина.

РИК 29-Хасково се е произнесла по изложения по-горе случай с решение № 274-НС /02.04.2023г. ,като е указала на председателя на горепосочената СИК да спазва  указания от ЦИК от 02.04.2023г. в случай ,че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина ,бюлетина в която не може да се установи вота на избирателя ,или не  отпечата бюлетина ,се съставя констативен протокол ,който заедно с дефектиралата бюлетина се прилага към протокола на СИК.Избирателят се допуска повторно да гласува по избран  от него начин.

Предвид горното към настоящия момент нарушението е отстранено ,поради което и на  основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково.

 

Р Е Ш И:

1.ПРИЕМА ЗА  НЕОСНОВАТЕЛЕН  СИГНАЛ  Сигнал с вх.№ 25 от 02.04.2023г. – 18.20  часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Лозко Стефанов Лозев –пълномощник на КП „ ПП-ДБ“ .

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения