Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 266-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по постъпил в РИК-29 гр.Хасково жалба с вх.№ 15 от 02.04.2023 г. – 9,20 часа от адв.Тодор Ташев за неправомерни действия на длъжностни лица от Община Харманли.

В РИК-29 гр.Хасково по електронната поща на комисията е постъпила жалба вх.№  15 от 02.04.2023 г. – 9,58 часа от адв.Тодор Ташев като се излагат твърдения относно неправилно поставени „тъмни стаички“, а не „паравани“ в СИК 07 в Община Харманли и в др.

РЕК-29 Хасково, след обсъждане приема жалбата за неоснователна с оглед на обстоятелството, че по аналогичен сигнал за Община Димитровград от същия жалбаподател е постановено Решение № 251-НС от 01.04.2023год. на РИК 29.

 

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ постъпила в РИК-29 гр.Хасково жалба вх.№  15 от 02.04.2023 г. – 9,58 часа от адв.Тодор Ташев като се излагат твърдения относно неправилно поставени „тъмни стаички“, а не „паравани“ в СИК 07 в Община Харманли и в др,  като НОСНОВАТЕЛНА Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:16 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения