30.09.2022

Съобщение

На 30.09.2022 г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК Хасково.

29.09.2022

Съобщение

На 29.09.2022 г. в 17:00 часа ще се проведе заседание на РИК 29 Хасково.

28.09.2022

Съобщение

На 29.09.2022 г. в 12.00 часа ще се проведе заседание на РИК 29 Хасково.

28.09.2022

Съобщение

На 28.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

27.09.2022

Съобщение

На 27.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

27.09.2022

Обучение на членовете на СИК

РИК29 - Хасково уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че на посочените по-долу линкове, публикува  записи от проведеното на 24.09 и 25.09.2022г онлайн обучение .

Линковете са достъпни  чрез платформа MS Teams на Microsoft.

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4ZTc5NDMtODJiNC00NzU1LWJlMTMtOTBhZmEzMzUxNTVl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0NGIwMjktZDBhNi00ZWQzLWFjNGYtYzBkOGE2YTQ2OWRm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ1ODAwMmItOGYxYy00NDE2LWIyOWMtM2E1OTkzYzQxM2U2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlYTQ3YzktMzk1ZC00NzU3LWI3MzQtOTdiYjE2MDYwYjZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

26.09.2022

Съобщение

На 26.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

25.09.2022

СИК ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

Община Харманли:

 1. Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; Тел.: 037382263; 0894/637169, 0886/995096

Община Ивайловград:

Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. "Иван Вазов" № 8; Тел.: 036661/6090;

Община Любимец:

 1. Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ : Братолюбие – 1884“; Тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419;

Община Димитровград: Тел. 0391 68304

 1. Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45;
 2. Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2; Тел.: 0391/68304;
 3. Секция № 290900076; гр. Меричлери;

 Община Свиленград: Тел.: 0379/74314, 0886/000710

 1. Секции № 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28,;
 2. Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15;

Община Тополовград:

 1. Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището, ул. "Св.Св. Кирил и Методий-1894", ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №2; Тел.:0884522501;

Община Маджарово:

 • Секция № 291800001,адрес  гр. Маджарово, сградата на Общинска администрация; тел. 03720/2501, 13720/2347

 Община Симеоновград: Тел.: 037812341;

Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

 Община Стамболово: тел. 0849635777, 0879635763

293000001

С.Стамболово

В сградата на СУ Стамболово

293000003

С.Бял кладенец

В кметството

293000011

С.Долно Черковище

В кметството

293000009

С.Долно Ботево

В кметството

293000025

С.Тънково

В сградата на читалището

 

Община Хасково:

 1. Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; Тел.: 038662424

Община Минерални бани:

 1. Секция № 291900001; с. Минерални бани; СУ „Проф.д-р Асен Зл.атаров“ ул. Калето 5

 

25.09.2022

Съобщение

На 25.09.2022 г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

22.09.2022

Съобщение

На 23.09.2022 г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

21.09.2022

Предстоящо обучение на членовете на СИК

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

Във връзка с предстоящите обучения на 24 и 25 септември 2022 г. с начален  час 10:00 ч. и 12:00 ч., моля да последвате линковете по-долу.

24.09 10:00

 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4ZTc5NDMtODJiNC00NzU1LWJlMTMtOTBhZmEzMzUxNTVl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
   
24.09 12:00
 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0NGIwMjktZDBhNi00ZWQzLWFjNGYtYzBkOGE2YTQ2OWRm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
   
25.09 10:00
 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ1ODAwMmItOGYxYy00NDE2LWIyOWMtM2E1OTkzYzQxM2U2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
 25.09 12:00
 
Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlYTQ3YzktMzk1ZC00NzU3LWI3MzQtOTdiYjE2MDYwYjZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
21.09.2022

Съобщение

На 21.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

19.09.2022

Съобщение

На 19.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

17.09.2022

Съобщение

Всички желаещи граждани на територията на област Хасково могат да гласуват пробно на машина с инсталирана демо версия в сградата на Районната Избирателна Комисия в гр. Хасково, Спортна зала "Дружба", северен вход, от 9.00 до 17.00 часа всеки ден.

16.09.2022

Съобщение

Уведомяваме членовете на СИК на територията на 29 ИР Хасково, че обучение на членовете на СИК от СИЕЛА НОРМА АД, ще се проведе при следните параметри:

 

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 29 – гр. Хасково     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 20.09.2022 г. (вторник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 20.09.2022 (вторник) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 354 132 336 981
Passcode: ix6tS2

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

 

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 29 – гр. Хасково     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 21.09.2022 г. (сряда)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 21.09.2022 (сряда) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 524 071 945
Passcode: mLejbM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

 

https://cik.is-bg.net/upload/181421/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82+%D0%A2%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%81.PDF

16.09.2022

Съобщение

16.09.2022

Съобщение

На 16.09.2022 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

15.09.2022

Съобщение

На 15.09.2022 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

12.09.2022

Съобщение

На 12.09.2022 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 277-НС / 30.09.2022

  относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работа в РИК- Хасково за при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 276-НС / 30.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 29 – ти ИР.

 • № 275-НС / 30.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на КП ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 29 – ти ИР.

всички решения