Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 312-НС
Хасково, 03.10.2022

ОТНОСНО: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

При отчитането на резултатите в гласуването за народни представители на 02.10.2022 год., се установява, че в  протоколите на СИК № 293400092 и 290900058 има сработили контроли. Установява се разминаване в данните по т. 3 и т. 5 от протокол приложение № 82-НС-м. И на двете СИК е предоставен констативен протокол приложение № 4 съставен от техник на СИЕЛА НОРМА АД.

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район Хасковски

РЕШИ:

Приема протоколи със сработили контроли на СИК № 293400092 и 290900058.

Настоящото решение влиза в сила от приемането му.

Председател:

Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар:

Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 04.10.2022 в 12:50 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения