27.10.2021

Съобщение

На 27.10.2021 г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково

26.10.2021

Съобщение

На 26.10.2021 г. от 18.30ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково

25.10.2021

Съобщение

На 25.10.2021 г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково

19.10.2021

Съобщение

На 19.10.2021 г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

18.10.2021

Съобщение

На 18.10.2021 г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

15.10.2021

Съобщение

На 15.10.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

12.10.2021

Съобщение

На 12.10.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

11.10.2021

Съобщение

На 11.10.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

10.10.2021

Съобщение

На 10.10.2021 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково!

04.10.2021

На вниманието на общинските администрации

Уважаеми колеги, 

Моля при представяне на предложенията за съставите на СИК същите да бъдат оформени съгласно приложения по-долу линк. Също така предложенията следва да бъдат представени и на магнитен носител.

ШАБЛОН ЗА СИК

02.10.2021

Предстоящо заседание

На 04.10.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на РИК29 - Хасково

30.09.2021

Съобщение

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Длъжност
в СИК

Възнаграждение
т.2.1 от 542-НС-ПВР

за получаване и подреждане на изборни книжа
т.2.2 от 542-НС-ПВР

за представяне на протокола
т.2.3 от 542-НС-ПВР

Добавка 50 %
за епид. обстановка
т.12 от 542-НС-ПВР

КРАЙНА СУМА

Председател

130,00

15,00

30,00

87,50

262,50

Зам.председател

120,00

15,00

30,00

82,50

247,50

Секретар

120,00

15,00

30,00

82,50

247,50

Член

100,00

15,00

30,00

72,50

217,50

 Посочените крайни суми са максимални при участие на съответния член на СИК и в трите описани дейности

При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на членовете на СИК/ПСИК се изплаща възнаграждение, както следва:

Длъжност
в СИК

Възнаграждение
т.10.1 от 542-НС-ПВР

за получаване и подреждане на изборни книжа
т.10.2 от 542-НС-ПВР

за представяне на протокола
т.10.3 от 542-НС-ПВР

Добавка 50 %
за епид. обстановка
т.12 от 542-НС-ПВР

КРАЙНА СУМА

Председател

105,00

15,00

30,00

75,00

225,00

Зам.председател

  95,00

15,00

30,00

70,00

210,00

Секретар

  95,00

15,00

30,00

70,00

210,00

Член

  80,00

15,00

30,00

62,50

187,50

 Посочените крайни суми са максимални при участие на съответния член на СИК и в трите описани дейности.

28.09.2021

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасково информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи  в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е :

30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е:                                                            17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

28.09.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасково информира, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е :

 04 октомври 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 04 октомври 2021 г.

Регистрацията се извършва съгласно Решение № 571-НС/21.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

27.09.2021

Заседание на РИК - Хасково

На 28.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Районната избирателна комисия - Хасково

25.09.2021

Съобщение

На 25.09.2021г. от 13.00 часа ще се проведе първото заседание на РИК 29-Хасково.

Заседанитето  ще бъде проведено на адрес:

гр.Хасково, ул. "Драгоман" № 2, Спортна зала "ДРУЖБА", вход "Северен"

Календар

Решения

  • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

  • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

  • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения