Архив избори:
14.07.2021

Съобщение

От 15.07.2021 г. до 25.07.2021 г. приемното време на РИК29 - Хасково е от 10.00 часа до 13.00 часа.

11.07.2021

Съобщение

Всички секции при Хасковски 29-ти избирателен район откриха изборния ден и работят нормално.
Единствено в секция 290900032 в Община Димитровград машината не е стартирала, въпреки многократните опити на техника от фирма "Сиела", обслужващ същата секция. Предстои преминаване на гласуване с бюлетини в тази секция след решение на ЦИК. 
11.07.2021

На вниманието на СИК

Във връзка с ОТКРИВАНЕТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН, моля обадете се на съответната община!!!

09.07.2021

СИК СПИСЪЦИ

РИК 29-Хасково публикува списъците на членовете на  СИК на територията на Двадесет и девети изборен район-Хасковски по общини, както следва:

СИК Димитровград

СИК Ивайловград

СИК Любимец

СИК Маджарово

СИК Минерални бани

СИК Свиленград

СИК Симеоновград

СИК Стамболово

СИК Тополовград

СИК Харманли

СИК ХАСКОВО

08.07.2021

СИК-СПИСЪЦИ

РИК 29-Хасково публикува списъците на членовете на  СИК на територията на Двадесет и девети изборен район-Хасковски по общини, както следва:

СИК Димитровград

СИК Ивайловград

СИК Любимец

СИК Маджарово

СИК Минерални бани

СИК Свиленград

СИК Симеоновград

СИК Стамболово

СИК Тополовград

СИК Харманли

СИК Хасково

07.07.2021

Съобщение

На 07.07.2021г. от 19.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

02.07.2021

Секции в Хасковски избирателен район, в които избиратели с нарушения в опорно-двигателния апарат и нарушения в зрението, могат за упражнят правото си на глас.

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

 Община Димитровград:
1.      Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45; Тел.: 039/168304
2.      Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2; Тел.: 039/168304
3.      Секция № 290900076; гр. Меричлери; Тел. 039/168304

Община Ивайловград:
1.      Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. "Иван Вазов" № 8; Тел.: 036/618091

Община Маджарово:
1.      Секция № 291800001; гр. Маджарово; Общинска Администрация; Тел.: 037/202501, 037/202347

Община Симеоновград:
1.      Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов"; Тел.: 037/812341
2.      Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов"; Тел.: 037/812341
3.      Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски"; Тел.: 037/812341
4.      Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски"; Тел.: 037/812341

Община Стамболово:
1.      Секция № 293000001; с. Стамболово; Сградата на СУ; Тел.: 0879/635767
2.      Секция № 293000003; с. Бял кладенец; Кметството; Тел.: 0879/635726
3.      Секция № 293000011; с. Долно черковище; Кметството; Тел.: 0879/635736
4.      Секция № 293000009; с. Долно Ботево; Кметството; Тел.: 0879/635810
5.      Секция № 293000025; с. Тънково; Читалището; Тел.: 0879/635739

Община Тополовград:
1.      Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището; ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №2; Тел.: 0884/660644


Община Хасково:
1.      Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; Тел.: 038/590164, 0877/928954

Община Минерални бани:
1.      Секция № 291900001; с. Минерални бани; ул. Калето 5; Тел.: 0879/298904

Община Харманли:
1.      Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; Тел.: 0894/637169, 0886/995096

Община Свиленград:
1.      Секции № 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28, СУ Д-р Петър Берон; Тел.: 0379/74314, 0886/000719
2.      Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15; Тел.: 0379/74314, 0886/000719

Община Любимец:
1.      Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ :Братолюбие – 1884“; Тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419
2.      Мерките по т.1 да се публикуват на интернет страницата на РИК -29 Хасково и да бъдат оповестени регионалните медии.

30.06.2021

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК И ИЗБИРАТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ПРИЛОЖЕНО ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ КОРИГИРАНИЯ ОТ РИК-29 ХАСКОВО ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ, СЛЕД НЕГОВОТО СЪГЛАСУВАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

                                                                                                         ГРАФИК

 

                 

Обучения на членове на СИК и избиратели от РИК-29 Хасково

Община:

Дата:

Час :

Място на обучението:

Екип:

Обучение на СИК Харманли

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

02.07.2021г

10:30ч.

 

 

11:30-14:30ч.

Гр. Харманли

Сградата на читалището

 

 

Петя Бостанджиева

Соня Чанкова

 

Обучение на СИК Тополовград

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

02.07.2021г

13:00ч.

 

 

10:00-12:00ч.

Гр. Тополовград

Сградата на читалището

 

 

 

В.Челебиев

В. Дюлгеров

Обучение на СИК Ивайловград

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

03.07.21г

10:30ч.

 

 

11:30-14:30ч

Гр. Ивайловград

Сградата на читалището

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Челебиев

В. Дюлгеров

Обучение на СИК Мин.Бани

 

 

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

03.07.21г

10:00ч.

 

 

 

 

11:00-13:00ч.

 

 

 

 

 

С. Минерални бани,

Сградата на общинска администрация Минерални бани

 

Входа на сградата на общината

Соня Чанкова

Боряна Делчева

Обучение на СИК

Симеоновград

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

04.07.21г

10:30ч.

 

 

 

11:30-14:30ч.

 

 

 

 

Гр. Симеоновград

Сграда на читалището

 

 

Във фоайето на читалището в гр.Симеоновград

 

 

 

 

Д. Якимов

З.Мурад

 

Обучение на СИК

Стамболово

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

 

 

04.07.21г

10:30ч.

 

 

 

11:30-14:30ч.

С. Стамболово

Сградата на общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Челебиев

В. Дюлгеров

Обучение на СИК

Маджарово

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

04.07.21г

15.30ч.

 

 

 

16:30-18:30ч.

 

Гр. Маджарово,

 

Сградата на Община

 

 

 

 

 

 

В.Челебиев

В. Дюлгеров

Обучение на СИК Свиленград

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

04.07.21г

10:00ч.

 

 

11:00-13:30ч.

Гр. Свиленград,

Сградата на Общинска администрация Свиленград

Голямата зала

 

 

В.Тенчева

Л. Елмаз

Обучение на СИК Любимец

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

04.07.21

14:30ч.

 

 

 

15:30-17:30ч.

Гр. Любимец

Зала „Любимец“

Пл. Трети март № 1, ет. 3

Бивш АПК

 

 

 

 

В.Тенчева

Л. Елмаз

Обучение на СИК Димитровград

 

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

05.07.21г

10:30  ч.

 

 

 

14:30-19:00ч.

 

Гр. Димитровград

Спортна зала „Младост“

 

 

Централна алея на бул. България

срещу Новата автогара

 

 

Б.Бойчев

Л.Спасова

Обучение на СИК Хасково

 

 

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

07.07.21г

Селски секции-10:30ч

 

Градски секции-13:30ч

 

 

14:30-19:00ч.

 

Гр. Хасково

Спортна зала Дружба

 

 

 

Пред сградата на Общинска администрация гр.Хасково

Т.  Пальова

П. Бостанджиева

 

 

           

 

29.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

       Уведомяваме Ви, че в периода от 30.06.2021г. до 10.07.2021г. включително от 10.00 часа до 16.00 часа всеки ден може да посетите      Районна избирателна комисия  29 - Хасково, където да бъдете обучени как се гласува с машината за гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021г.                                                                                                                                                                                          Ще имате възможност и експериментално да упражните правото си на глас чрез намиращата се в РИК-29-Хасково машина за гласуване, както и експертно да Ви бъде отговорено на всички въпроси по отношение на машинното гласуване.

28.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

С  Решение №73-НС/20.06.2021г. Районна избирателна комисия - Хасково утвърди образеца на бюлетината за Двадесет и девети изборен район - Хасково. На основание т.7 от Решение №50-НС/20.05.2021г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 25.06.2021 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на интернет страницата на РИК 29 Хасково.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

26.06.2021

На вниманието на всички политически партии и коалиции, имащи членове в съставите на СИК при Хасковски 29-ти избирателен район

     НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ИМАЩИ ЧЛЕНОВЕ  В СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

        Уведомяваме Ви, че на 06.07.2021 година /вторник/ от 18.00 часа и от 19.00 часа в Спортна зала „ДРУЖБА“, находяща се на административен адрес: гр. Хасково, ул. „Драгоман“ № 2, лектор от фирма „СИЕЛА НОРМА“ АД ще проведе присъствено обучение с машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори на 11.07.2021г.

       Обучението е с продължителност от 40-45 минути и е предвидено само за ръководството на секционните избирателни комисии в Хасковски 29-ти избирателен район.

       Във връзка с горното, Ви молим да уведомите членовете от ръководството на всяка СИК от съответната община от Вашата партия / коалиция за участие в обучението.

25.06.2021

Съобщение

На 25.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

23.06.2021

Съобщение

На 23.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

22.06.2021

Съобщение

На 22.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

20.06.2021

Съобщение

На 20.06.2021г. ОТ 10.00 часа ще се проведе редовно заседание на РИК-29 - ХАСКОВО

17.06.2021

Съобщение ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

На 17.06.2021г. ОТ 17.30 ЧАСА ще се проведе редовно заседание на РИК-29 - ХАСКОВО

15.06.2021

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

При подаване на заявление за извършване на замяна на членове и ръководства от съставите на съответните СИК в РИК-29 Хасково, освен на хартиен носител, предложенията за замяна да се представят и в табличен вид на EXCEL-формат, представен на магнитен носител, съдържащ следната информация:

- населено място/община;

- номер на секция;

- три имена на замествания и на заместващия;

- ЕГН на замествания и заместващия;

- телефонни номера на двете лица.

 

13.06.2021

Съобщение

На 13.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

09.06.2021

Съобщение

На 09.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

08.06.2021

Съобщение

На 08.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

04.06.2021

Съобщение

На 04.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

02.06.2021

Съобщение

Уважаеми колеги,

При подаване на предложенията от проведените консултации за назначаване съставите на СИК,  същите следва да бъдат оформени в табличен вид, както следва: СИК-ШАБЛОН

ДИМИТРОВГРАД

ИВАЙЛОВГРАД

ЛЮБИМЕЦ

МАДЖАРОВО

МИНЕРАЛНИ БАНИ

СВИЛЕНГРАД

СИМЕОНОВГРАД

СТАМБОЛОВО

ТОПОЛОВГРАД

ХАРМАНЛИ

ХАСКОВО

01.06.2021

Съобщение

На 01.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

25.05.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасково информира, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.
е 
31 май 2021 г. - 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

25.05.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасково информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. е – 28.05.2021 г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети е 08.06.2021 г. - 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

22.05.2021

Съобщение

На 25.05.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково на адрес: гр.Хасково, пл."Свобода" №5-сграда на Областна Администрация-Хасково, вход "Централен", ет.2, зала  №17.

21.05.2021

Съобщение

На 22.05.2021г. от 15.00 часа ще се проведе първото заседание на РИК 29-Хасково на адрес: гр.Хасково, пл."Свобода" №5-сграда на Областна Администрация-Хасково, вход "Централен", ет.2, зала  №17.

09.07.2021

Съобщение

На 09.07.2021г. от 18:30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

08.07.2021

Съобщение

На 08.07.2021г. от 19.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

06.07.2021

Съобщение

На 06.07.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

05.07.2021

Съобщение

На 05.07.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

03.07.2021

Съобщение

На 03.06.2021г. от 15.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

01.07.2021

Съобщение

На 01.07.2021г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

30.06.2021

Съобщение

На 30.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

29.06.2021

Съобщение

На 29.06.2021г. от 15.00 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

28.06.2021

Съобщение

На 28.06.2021г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 - ХАСКОВО.

25.06.2021

Съобщение

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 402-НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на приемно време на РИК-29 Хасково

 • № 401-НС / 11.07.2021

  относно: Произнасяне по СИГНАЛ от Живко Спасов, кандидат за депутат от Хасковски избирателен район с вх. № 493/11.07.2021г. от общия входящ регистър на РИК-29 Хасково и с вх. № 25/11.07.2021г. получена в 19:53 часа от електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК-29 Хасково и решенията по тях.

 • № 400-НС / 11.07.2021

  относно: Произнасяне по СИГНАЛ от Живко Спасов, кандидат за депутат от Хасковски избирателен район с вх. № 492/11.07.2021г. от общия входящ регистър на РИК-29 Хасково и с вх. № 24/11.07.2021г. получена в 19.49 часа от електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК-29 Хасково и решенията по тях.

всички решения