№ 22-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини във 29 избирателен район- Хасковски до Районна избирателна комисия- Хасково, след проведените консултации с политическите партии и коалиции

№ 21-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Двадесет и девети район - Хасковски за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 20-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Харманли при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 19-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Тополовград при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 18-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Симеоновград при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 17-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Свиленград при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 16-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Минерални бани при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 15-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Маджарово при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 14-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Любимец при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 13-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Ивайловград при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 12-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Стамболово при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 11-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Димитровград при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 10-ЕП / 15.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Двадесет и девети район – Хасковски, Община Хасково при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 9-ЕП / 13.04.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение №4-ЕП от 10.04.2019г. на РИК-Хасково

№ 8-ЕП / 13.04.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на СИК в 29 изборен район - Хасковски, съобразно броя на избирателите в съответната секция, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 7-ЕП / 13.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Хасково при провеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 6-ЕП / 10.04.2019

ОТНОСНО : Приема за сведение постъпилите с вх. №1-10 от входящия регистър на РИК - Хасково на заповеди на кметове на общини за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и заповеди за образуване на избирателни секции.

№ 5-ЕП / 10.04.2019

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входяща и изходяща кореспонденция и документация на РИК 29 - Хасково.

№ 4-ЕП / 10.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към РИК-Хасково.

№ 3-ЕП / 08.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към РИК-Хасково

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения