№ 242-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Хасково от квотата на ПП ГЕРБ.

№ 241-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Димитровград от квотата на ПП ГЕРБ.

№ 240-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Ивайловград от квотата на Коалиция ОП-НФСБ.

№ 239-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Назначаване на член в новообразувана СИК № 293400153 в гр. Хасково за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.май 2019г.

№ 238-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Харманли от квотата на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ.

№ 237-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Тополовград от квотата на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ.

№ 236-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Димитровград от квотата на Коалиция ББЦ.

№ 235-ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Свиленград от квотата на Коалиция БСП за България.

№ 234-EП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Закриване на СИК – № 29-32-00008 „Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести- Тополовград“ ЕООД

№ 233-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Хасково от квотата на ПП „ДПС“.

№ 232-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Димитровград от квотата на КП „ББЦ“.

№ 231-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък с упълномощени представители от ПП „ДПС“

№ 230-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба вх. №345 / 24.05.2019г.

№ 229-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : Назначаване на членове в новообразувана СИК № 293400153 в гр. Хасково за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.май 2019г.

№ 228-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : относно Назначаване на членове в новообразувана СИК № 293400151 в гр. Хасково за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.май 2019г.

№ 227-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : Поправка на явна техническа грешка в Решение № 128 от 20.05.2019 г. на РИК – Хасково

№ 226-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : публикуване на списък с упълномощени представители от Коалиция Демократична България – Обединение.

№ 225-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Хасково от квотата на КП „БСП“.

№ 224-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Свиленград от квотата на ПП „ГЕРБ“.

№ 223-ЕП / 24.05.2019

ОТНОСНО : замени в състава на СИК в община Хасково от квотата на КП „ББЦ“.

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения