Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 21-ЕП
Хасково, 15.04.2019

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Двадесет и девети район - Хасковски за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 9-ЕП от 26.03.2019г. на ЦИК, Районната избирателна комисия  

Р Е Ш И:

Формира и утвърждава единна номерация на избирателните секции на територията на Двадесет и девети район - Хасковски, в съответствие с Решение № 9-ЕП от 26.03.2019г. на ЦИК и Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), както следва:

Административен район

№ по ЕКАТТЕ на съответната община

Номера на административния район

Номер на секцията в съответната община

Брой секции

1.Община

Хасково

29

34

00

№ 001 до № 149

149

2.Община Харманли

29

33

00

№ 001 до № 046

46

3.Община Симеоновград

29

29

00

№ 001 до № 016

16

4.Община Ивайловград

29

11

00

№ 001 до № 024

24

5.Община Минерални бани

29

19

00

№ 001 до № 015

15

6.Община Димитровград

29

09

00

№ 001 до № 091

91

7.Община

Любимец

29

17

00

№ 001 до № 020

20

8.Община   Маджарово

29

18

00

№ 001 до № 014

14

9.Община Свиленград

29

28

00

№ 001 до № 044

44

10.Община Стамболово

29

30

00

№ 001 до № 026

26

11.Община Тополовград

29

32

00

№ 001 до № 024

24

 

Неразделна част са 11/единадесет броя/приложения за всяка Община на територията на Двадесет и девети район – Хасковски.

Приложение № 1

Община хасково

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

293400001

Гр. Хасково

293400076

Гр. Хасково

293400002

Гр. Хасково

293400077

Гр. Хасково

293400003

Гр. Хасково

293400078

Гр. Хасково

293400004

Гр. Хасково

293400079

Гр. Хасково

293400005

Гр. Хасково

293400080

Гр. Хасково

293400006

Гр. Хасково

293400081

Гр. Хасково

293400007

Гр. Хасково

293400082

Гр. Хасково

293400008

Гр. Хасково

293400083

Гр. Хасково

293400009

Гр. Хасково

293400084

Гр. Хасково

293400010

Гр. Хасково

293400085

Гр. Хасково

293400011

Гр. Хасково

293400086

Гр. Хасково

293400012

Гр. Хасково

293400087

Гр. Хасково

293400013

Гр. Хасково

293400088

Гр. Хасково

293400014

Гр. Хасково

293400089

Гр. Хасково

293400015

Гр. Хасково

293400090

Гр. Хасково

293400016

Гр. Хасково

293400091

Гр. Хасково

293400017

Гр. Хасково

293400092

Гр. Хасково

293400018

Гр. Хасково

293400093

Гр. Хасково

293400019

Гр. Хасково

293400094

Гр. Хасково

293400020

Гр. Хасково

293400095

Гр. Хасково

293400021

Гр. Хасково

293400096

Гр. Хасково

293400022

Гр. Хасково

293400097

Гр. Хасково

293400023

Гр. Хасково

293400098

Гр. Хасково

293400024

Гр. Хасково

293400099

Гр. Хасково

293400025

Гр. Хасково

293400100

Гр. Хасково

293400026

Гр. Хасково

293400101

Гр. Хасково

293400027

Гр. Хасково

293400102

Гр. Хасково

293400028

Гр. Хасково

293400103

Гр. Хасково

293400029

Гр. Хасково

293400104

Гр. Хасково

293400030

Гр. Хасково

293400105

Гр. Хасково

293400031

Гр. Хасково

293400106

Гр. Хасково

293400032

Гр. Хасково

293400107

Гр. Хасково

293400033

Гр. Хасково

293400108

Гр. Хасково

293400034

Гр. Хасково

293400109

Гр. Хасково

293400035

Гр. Хасково

293400110

Гр. Хасково

293400036

Гр. Хасково

293400111

Гр. Хасково

293400037

Гр. Хасково

293400112

С.НИКОЛОВО

293400038

Гр. Хасково

293400113

С.ШИРОКА ПОЛЯНА

293400039

Гр. Хасково

293400114

С.ГАРВАНОВО

293400040

Гр. Хасково

293400115

С.ВЪГЛАРОВО

293400041

Гр. Хасково

293400116

С.КЛОКОТНИЦА

293400042

Гр. Хасково

293400117

С.СТАМБОЛИЙСКИ

293400043

Гр. Хасково

293400118

С.ПОДКРЕПА

293400044

Гр. Хасково

293400119

С.УЗУНДЖОВО

293400045

Гр. Хасково

293400120

С.УЗУНДЖОВО

293400046

Гр. Хасково

293400121

С.АЛЕКСАНДРОВО

293400047

Гр. Хасково

293400122

С.НОВА НАДЕЖДА

293400048

Гр. Хасково

293400123

С.ГЪЛЪБЕЦ

293400049

Гр. Хасково

293400124

С.БРЯГОВО

293400050

Гр. Хасково

293400125

С.РОДОПИ

293400051

Гр. Хасково

293400126

С.ДИНЕВО

293400052

Гр. Хасково

293400127

С.СТОЙКОВО

293400053

Гр. Хасково

293400128

С.ЛЮБЕНОВО

293400054

Гр. Хасково

293400129

С.КРИВО ПОЛЕ

293400055

Гр. Хасково

293400130

С.ЕЛЕНА

293400056

Гр. Хасково

293400131

С.МАЛЕВО

293400057

Гр. Хасково

293400132

С.МАЛЕВО

293400058

Гр. Хасково

293400133

С.КНИЖОВНИК

293400059

Гр. Хасково

293400134

С.МАНАСТИР

293400060

Гр. Хасково

293400135

С.КОРЕН

293400061

Гр. Хасково

293400136

С.ГОРНО ВОЙВОДИНО

293400062

Гр. Хасково

293400137

С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО

293400063

Гр. Хасково

293400138

С.МАСЛИНОВО

293400064

Гр. Хасково

293400139

С.ВОЙВОДОВО

293400065

Гр. Хасково

293400140

С.ВОЙВОДОВО

293400066

Гр. Хасково

293400141

С.ОРЛОВО

293400067

Гр. Хасково

293400142

С.МАНДРА

293400068

Гр. Хасково

293400143

С.ГОЛЕНАЦИ

293400069

Гр. Хасково

293400144

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ

293400070

Гр. Хасково

293400145

С.ЗОРНИЦА

293400071

Гр. Хасково

293400146

С.КОНУШ

293400072

Гр. Хасково

293400147

С.ТРАКИЕЦ

293400073

Гр. Хасково

293400148

С.КОЗЛЕЦ

293400074

Гр. Хасково

293400149

С.ТЕКЕТО

293400075

Гр. Хасково

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

293300001

Гр.Харманли

293300024

с.Богомил и с.Коларово

293300002

Гр.Харманли

293300025

с.Болярски извор

293300003

Гр.Харманли

293300026

с.Браница

293300004

Гр.Харманли

293300027

с.Българин

293300005

Гр.Харманли

293300028

с.Върбово

293300006

Гр.Харманли

293300029

с.Доситеево

293300007

Гр.Харманли

293300030

с.Дрипчево

293300008

Гр.Харманли

293300031

с.Иваново

293300009

Гр.Харманли

293300032

с.Изворово

293300010

Гр.Харманли

293300033

с.Лешниково

293300011

Гр.Харманли

293300034

с.Надежден

293300012

Гр.Харманли

293300035

с.Овчарово

293300013

Гр.Харманли

293300036

с.Орешец

293300014

Гр.Харманли

293300037

с.Остър Камък

293300015

Гр.Харманли

293300038

с.Поляново

293300016

Гр.Харманли

293300039

с.Преславец

293300017

Гр.Харманли

293300040

с.Рогозиново

293300018

Гр.Харманли

293300041

с.Славяново

293300019

Гр.Харманли

293300042

с.Смирненци

293300020

Гр.Харманли

293300043

с.Черепово

293300021

Гр.Харманли

293300044

с.Черна могила

293300022

Гр.Харманли

293300045

с.Шишманово

293300023

С.Бисер

293300046

Гр.Харманли

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

292900001

Гр. Симеоновград

292900009

С. Свирково

292900002

Гр. Симеоновград

292900010

С. Троян

292900003

Гр. Симеоновград

292900011

С. Дряново

292900004

Гр. Симеоновград

292900012

С. Тянево

292900005

Гр. Симеоновград

292900013

С.Калугерово

292900006

Гр. Симеоновград

292900014

С. Навъсен

292900007

Гр. Симеоновград

292900015

С. Пясъчево

292900008

Гр. Симеоновград

292900016

С. Константиново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

291100001

Гр.Ивайловград

2911000 13

С.Белополци

291100002

Гр.Ивайловград

291100014

С.Мандрица,с.Одринци,с.Сив кладенец

291100003

Гр.Ивайловград

291100015

С.Горно Луково, с. Долно Луково, с.Меден бук

291100004

Гр.Ивайловград

291100016

С.Белополяне

291100005

Гр.Ивайловград

291100017

С.Плевун, с.Костилково

291100006

С.СВИРАЧИ

291100018

С.Кондово, с.Железари

291100007

С.ДРАБИШНА

291100019

С.Кобилино

291100008

С.СЛАВЕЕВО

291100020

С.Железино, с. Нова ливада, с.Ленско, с.Пъстроок

291100009

С.ПОКРОВАН

291100021

С.Планинец, с.Глумово, с.Чучулига, с.Карловско, с.Соколенци, с.Брусино, с. Сборино

291100010

С.Камилски дол, с.Хухла, с.Ламбух

291100022

С.Гугутка, с.Казак, с.Ботурче, с.Вис. с.Ветрушка, с.Бели дол, с.Бял градец

291100011

С.Черни рид, с.Горноселци, с.Долноселци

291100023

С.Конници, с.Розино

291100012

С.Попско,с.Бубино, с.Пашкул, с.Черничино

291100024

Гр.Ивайловград

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

291900001

с. Минерални бани

291900009

с.Колец

291900002

с. Минерални бани

291900010

с.Сърница

291900003

с.Сусам

291900011

с.Карамнци

291900004

с.Татарево

291900012

с.Карамнци

291900005

с.Брястово

291900013

с.Винево

291900006

с.Спахиево

291900014

с.Ангел войвода

291900007

с.Горно Сираково

291900015

с.Боян Ботево

291900008

с.Долно Сираково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

290900001

Гр.Димитровград

290900047

Гр.Димитровград

290900002

Гр.Димитровград

290900048

Гр.Димитровград

290900003

Гр.Димитровград

290900049

Гр.Димитровград

290900004

Гр.Димитровград

290900050

Гр.Димитровград

290900005

Гр.Димитровград

290900051

Гр.Димитровград

290900006

Гр.Димитровград

290900052

Гр.Димитровград

290900007

Гр.Димитровград

290900053

Гр.Димитровград

290900008

Гр.Димитровград

290900054

Гр.Димитровград

290900009

Гр.Димитровград

290900055

Гр.Димитровград

290900010

Гр.Димитровград

290900056

Гр.Димитровград

290900011

Гр.Димитровград

290900057

Гр.Димитровград

290900012

Гр.Димитровград

290900058

Гр.Димитровград

290900013

Гр.Димитровград

290900059

Гр.Димитровград

290900014

Гр.Димитровград

290900060

С.Злато поле

290900015

Гр.Димитровград

290900061

С.Райново

290900016

Гр.Димитровград

290900062

С.Добрич

290900017

Гр.Димитровград

290900063

С.Добрич

290900018

Гр.Димитровград

290900064

С.Каснаково

290900019

Гр.Димитровград

290900065

с.Светлина

290900020

Гр.Димитровград

290900066

С.Горски извор

290900021

Гр.Димитровград

290900067

с.Горски извор

290900022

Гр.Димитровград

290900068

С.Крум

290900023

Гр.Димитровград

290900069

С.Ябълково

290900024

Гр.Димитровград

290900070

С.Ябълково

290900025

Гр.Димитровград

290900071

С.Сталево

290900026

Гр.Димитровград

290900072

С.Скобелево

290900027

Гр.Димитровград

290900073

С.Върбица

290900028

Гр.Димитровград

290900074

С.Бодрово

290900029

Гр.Димитровград

290900075

С.Великан

290900030

Гр.Димитровград

290900076

Гр.Меричлери

290900031

Гр.Димитровград

290900077

Гр.Меричлери

290900032

Гр.Димитровград

290900078

Гр.Меричлери

290900033

Гр.Димитровград

290900079

С.Длъгнево

290900034

Гр.Димитровград

290900080

С.Крепост

290900035

Гр.Димитровград

290900081

С.Крепост

290900036

Гр.Димитровград

290900082

С.Черногорово

290900037

Гр.Димитровград

290900083

С.Воден

290900038

Гр.Димитровград

290900084

С.Бряст

290900039

Гр.Димитровград

290900085

С.Здравец

290900040

Гр.Димитровград

290900086

С.Странско

290900041

Гр.Димитровград

290900087

С.Радиево

290900042

Гр.Димитровград

290900088

С.Голямо Асеново

290900043

Гр.Димитровград

290900089

С.Малко Асеново

290900044

Гр.Димитровград

290900090

С.Брод

290900045

Гр.Димитровград

290900091

С.Долно Белево

290900046

Гр.Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

 

291700001

Гр. Любимец

291700011

Гр. Любимец

 

291700002

Гр. Любимец

291700012

С. Лозен

 

291700003

Гр. Любимец

291700013

С.Белица

 

291700004

Гр. Любимец

291700014

С. Георги Добрево

 

291700005

Гр. Любимец

291700015

С. Йерусалимово

 

291700006

Гр. Любимец

291700016

С. Малко градище

 

291700007

Гр. Любимец

291700017

С. Вълче поле

 

291700008

Гр. Любимец

291700018

С. Дъбовец

 

291700009

Гр. Любимец

291700019

С. Оряхово

291700010

Гр. Любимец

291700020

С. Васково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

291800001

Гр. Маджарово

291800008

 

291800002

С. Бориславци

291800009

С. Малко Брягово

291800003

С. Горно поле

291800010

С. Ръженово

291800004

С. Долни Главанак

291800011

С. Селска поляна

291800005

С. Долно Съдиево

291800012

С. Сеноклас

291800006

С. Ефрем

291800013

С. Горни Главанак

291800007

С. Златоустово

291800014

С. Румелия, с. Тополово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

292800001

Гр.Свиленград

292800021

Гр.Свиленград

292800002

Гр.Свиленград

292800022

Гр.Свиленград

292800003

Гр.Свиленград

292800023

Гр.Свиленград

292800004

Гр.Свиленград

292800024

Гр.Свиленград

292800005

Гр.Свиленград

292800025

Гр.Свиленград

292800006

Гр.Свиленград

292800026

Гр.Свиленград

292800007

Гр.Свиленград

292800027

Гр.Свиленград

292800008

Гр.Свиленград

292800028

С.Генералово

292800009

Гр.Свиленград

292800029

С.Димитровче

292800010

Гр.Свиленград

292800030

С.Пъстрогор

292800011

Гр.Свиленград

292800031

С.Мезек

292800012

Гр.Свиленград

292800032

С.Сива река

292800013

Гр.Свиленград

292800033

С.Момково

292800014

Гр.Свиленград

292800034

С.Младиново

292800015

Гр.Свиленград

292800035

С.Левка

292800016

Гр.Свиленград

292800036

С.Студена

292800017

Гр.Свиленград

292800037

С.Сладун

292800018

Гр.Свиленград

292800038

С.Михалич

292800019

Гр.Свиленград

292800039

С.Щит

292800020

Гр.Свиленград

292800040

 С.Райкова могила

 

 

292800041

С.Мустрак

 

 

292800042

С.Капитан Андреево

 

 

292800043

С.Чернодъб

 

 

292800044

Гр.Свиленград

                                                                     

Приложение № 10

Община Стамболово

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Общ Населено място

 

293000001

С. Стамболово

2930000 14

С. Кладенец

293000002

С. Балкан

293000015

С. Кралево

293000003

С. Бял Кладенец

293000016

С. Лясковец

293000004

С. Воденци

293000017

С. Маджари

293000005

С. Войводенец

293000018

С. Малък извор

293000006

С. Гледка

293000019

С. Поповец

293000007

С. Голобрадово

293000020

С. Пчелари

293000008

С. Голям Извор

293000021

С. Пътниково

293000009

С. Долно Ботево

293000022

С. Рабово

293000010

С. Долно поле

293000023

С. Светослав

293000011

С.Долно Черковище

293000024

С. Силен

293000012

С. Жълти бряг

293000025

С. Тънково

293000013

С. Зимовина

293000026

С. Царева Поляна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11

Община Тополовград

Избирателна секция №

Населено място

Избирателна секция №

Населено място

 

293200001

Гр. Тополовград

2932000 14

С. Мрамор

 

293200002

Гр. Тополовград

293200015

С. Орешник

 

293200003

Гр. Тополовград

293200016

С. Орлов дол /вкл. С. Владимирово/

 

293200004

Гр. Тополовград

293200017

С. Радовец 8вкл. С. Присадец, с. Филипово/

 

293200005

Гр. Тополовград

293200018

С. Светлина

 

293200006

Гр. Тополовград

293200019

С. Синапово

 

293200007

Гр. Тополовград

293200020

С. Срем

 

293200008

Гр. Тополовград

293200021

С. Устрем

 

293200009

С. Българска поляна

293200022

С. Устрем /вкл. С. Планиново/

 

293200010

С. Доброселец

293200023

С. Хлябово /вкл. С. Сакарци/

 

293200011

С. К-н Петко Войвода

293200024

С. Чукарово

 

293200012

С. Каменна река

 

 

 

293200013

С. Княжево

 

 
           

 

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.04.2019 в 19:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 282-ЕП / 29.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

 • № 281-ЕП / 27.05.2019

  относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

 • № 280-ЕП / 27.05.2019

  относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения