№ 2-ЕП / 08.04.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК – Хасково за маркиране на печати на избирателната комисия.

№ 1-ЕП / 08.04.2019

ОТНОСНО : Работното време и мястото на обявяване на решенията на РИК - Хасково, номерацията на решенията на РИК – Хасково във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения