Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 8-ПВР/НС
Хасково, 28.09.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в 29 избирателен район Хасково за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

На основание чл.8, ал.8, чл.72, ал.1, т.6 от ИК и Решение №564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК,  РИК 29- Хасково  прие следното : 

Р Е Ш И:

 Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в 29-ти изборен район – Хасково за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на област Хасково – за Двадесет и девети район е 29

ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ

СС е номерът на административния район- записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в административния район, както следва:

 

Административен район

№ по ЕКАТТЕ на съответната община

Номера на административния район

Номер на секцията в съответната община

Брой секции

1.Община

Хасково

29

34

00

№ 293400001до №293400149

149

2.Община Димитровград

29

09

00

№ 290900001до №290900091

91

3.Община Харманли

29

33

00

№ 293300001до №293300049

49

4.Община Свиленград

29

28

00

№ 292800001до №292800043

43

5.Община Стамболово

29

30

00

№ 293000001до №293000026

26

6.Община Ивайловград

29

11

00

№291100001 до №291100024

24

7.Община Тополовград

29

32

00

№ 293200001до №293200024

24

8.Община

Любимец

29

17

00

№291700001 до №291700020

20

9.Община Симеоновград

29

29

00

№292900001 до № 292900016

16

10.Община Минерални бани

29

19

00

№291900001 до №291900015

15

11.Община Маджарово

29

18

00

№ 291800001до № 291800014

14

 Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 28.09.2021 в 17:49 часа

Свързани решения:

11-ПВР/НС/04.10.2021

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения