Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 11-ПВР/НС
Хасково, 04.10.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 8-ПВР/НС от 28.09.2021г. на РИК 29 –Хасково.

С горното решение РИК-Хасково е формирала и утвърдила единните номера на избирателните секции в 29-ти изборен район – Хасково за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. РИК 29 Хасково служебно установи, че е допусната техническа грешка относно броя на образуваните със Заповед № РД 06-1392 от 23.09.2021г. на Кмета на Община Димитровград секционни избирателни комисии, като вместо 90 избирателни секции, в решението си РИК 29-Хасково е изписал  91,  поради което и на основание чл.70, ал.4 от ИК,  РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

  1. Допуска поправка на техническа грешка в броя на образуваните СИК в Община Димитровград, като цифрата 91, да се чете 90.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 04.10.2021 в 18:33 часа

Свързани решения:

8-ПВР/НС/28.09.2021

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения