Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 72-ПВР/НС
Хасково, 19.10.2021

ОТНОСНО: Замяна от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ – вх. № 93/19.10.2021г. в СИК – Община Стамболово

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 93/ 19.10.2021г. от упълномощения представител на партията, с което се иска замяна в състава на СИК Стамболово, назначена с Решение № 64-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т.4 и  т.5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Стамболово, по предложение на упълномощения представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, както следва:

СИК №

Община

Освобождава

Длъжност

Назначава

293000004

СТАМБОЛОВО

Азизе Селяхтин Юсуф

член

Стоянка Николова Несторова

293000010

СТАМБОЛОВО

Джемил Шабан Хасан

член

Мариела Несторова Несторова

293000011

СТАМБОЛОВО

Севгюл Наим Мюмюн

член

Бояна Жекова Ангелова

293000016

СТАМБОЛОВО

Янка Иванова Андонова

член

Садет Хасан Сазаин

293000017

СТАМБОЛОВО

Хамди Халил Исмаил

Зам. председател

Мариан Бойдев Маринов

293000020

СТАМБОЛОВО

Юскяр Бекир Мустафа

член

Рени Несторова Несторова

293000021

СТАМБОЛОВО

Насуф Сеидали Шабан

член

Юзджан Фарук Кючуккул

293000024

СТАМБОЛОВО

Зелиле Галиб Шабан

член

Гюнай Галиб Шабан

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:42 часа

Свързани решения:

64-ПВР/НС/15.10.2021

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения