Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 64-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Стамболово.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Стамболово, вх.  № 77/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Стамболово.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Стамболово, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Стамболово, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

293000001

Стамболово

Стамболово

9

Председател

Лиляна Атанасова Димова

ПП ИТН

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Зам. председател

Диляна Тенчева Марашева

ГЕРБ-СДС

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Секретар

Хюрю Юсеин Мехмед

ПП"ДПС"

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Член

Стойчо Грозев Стойчев

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Член

Николинка   Тасева  Янева

БСП

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Член

Светлана Иванова Мутафчиева

К "ДБ- обединение"

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Член

Иванка Маринова Господинова

ГЕРБ-СДС

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Член

Габриела Николаева Найденова

ПП ИТН

293000001

Стамболово

Стамболово

 

Член

Димитрия Бялкова Раева-Талева

ПП ИТН

293000002

Стамболово

Балкан

7

Председател

Ергюн Керим Аптикерим

ПП"ДПС"

293000002

Стамболово

Балкан

 

Зам. председател

Тихомир Райчев Талев

ПП ИТН

293000002

Стамболово

Балкан

 

Секретар

Николинка Георгиева Тонева

БСП

293000002

Стамболово

Балкан

 

Член

Иван Георгиев Гочев

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000002

Стамболово

Балкан

 

Член

Татяна Вълчева Маринова

К "ДБ- обединение"

293000002

Стамболово

Балкан

 

Член

Тодор Петров Тодоров

ГЕРБ-СДС

293000002

Стамболово

Балкан

 

Член

Жаклин Маринова Стоянова

ПП ИТН

293000003

Стамболово

Бял кладенец

9

Председател

Марияна  Красимирова  Романова

БСП

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Зам. председател

Айтуан Мустафа Тасин

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Секретар

Тонка Тодорова Найденова

ПП ИТН

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Член

Альоша  Иванов  Моллов

К "ДБ- обединение"

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Член

Красимир Стефанов Русев

ГЕРБ-СДС

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Член

Юксел Хасан Мустафа

ГЕРБ-СДС

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Член

Айлин Шахин Арабаджи

ПП"ДПС"

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Член

Митко Тянков Иванов

ПП ИТН

293000003

Стамболово

Бял кладенец

 

Член

Слави Бойков Войводов

БСП

293000004

Стамболово

Воденци

7

Председател

Атакан Ермет Арабаджи

ПП"ДПС"

293000004

Стамболово

Воденци

 

Зам. председател

Станко  Петков  Станков

К "ДБ- обединение"

293000004

Стамболово

Воденци

 

Секретар

Елинка Марчева Димова -Статева

БСП

293000004

Стамболово

Воденци

 

Член

Азизе Селяхтин Юсуф

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000004

Стамболово

Воденци

 

Член

Цветан Николов Статев

БСП

293000004

Стамболово

Воденци

 

Член

Зинеб Тасим Юсуф

ГЕРБ-СДС

293000004

Стамболово

Воденци

 

Член

Халил Ниязи Дйонмез

ПП ИТН

293000005

Стамболово

Войводенец

7

Председател

Наско Йосифов Огнянов

ГЕРБ-СДС

293000005

Стамболово

Войводенец

 

Зам. председател

Илияна Стефанова Миткова

ПП"ДПС"

293000005

Стамболово

Войводенец

 

Секретар

Нури Касим Керим

ПП ИТН

293000005

Стамболово

Войводенец

 

Член

Афет Енвер Кючуккул

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000005

Стамболово

Войводенец

 

Член

Метин  Мехмед  Реджеб

БСП

293000005

Стамболово

Войводенец

 

Член

Елита  Младенова  Борисова

К "ДБ- обединение"

293000005

Стамболово

Войводенец

 

Член

Кадрие Алиосман Хасан

ГЕРБ-СДС

293000006

Стамболово

Гледка

9

Председател

Кемал Адем Мехмед

ПП"ДПС"

293000006

Стамболово

Гледка

 

Зам. председател

Тодорка Маринова Христова

ГЕРБ-СДС

293000006

Стамболово

Гледка

 

Секретар

Йордан  Делчев  Йорданов

К "ДБ- обединение"

293000006

Стамболово

Гледка

 

Член

Кармен Артинова Чилингирян

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000006

Стамболово

Гледка

 

Член

Димитрина Колева Жекова

БСП

293000006

Стамболово

Гледка

 

Член

Гина Димитрова Колева

ГЕРБ-СДС

293000006

Стамболово

Гледка

 

Член

Севдан Сейдахмед Исмаил

ГЕРБ-СДС

293000006

Стамболово

Гледка

 

Член

Тянка Петева Ангова

ПП ИТН

293000006

Стамболово

Гледка

 

Член

Димитър Тенев Гинев

ПП ИТН

293000007

Стамболово

Голобрадово

7

Председател

Мария  Лозкова  Накова

БСП

293000007

Стамболово

Голобрадово

 

Зам. председател

Елка Илиева Русева

ПП ИТН

293000007

Стамболово

Голобрадово

 

Секретар

Тамер Халил

ПП"ДПС"

293000007

Стамболово

Голобрадово

 

Член

Севинч Неджахтин Кючуккул

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000007

Стамболово

Голобрадово

 

Член

Лилян  Димитров  Петров

К "ДБ- обединение"

293000007

Стамболово

Голобрадово

 

Член

Гергана Янева Желязкова

ГЕРБ-СДС

293000007

Стамболово

Голобрадово

 

Член

Аптилязим Халил Мустафа

ПП ИТН

293000008

Стамболово

Голям извор

7

Председател

Димчо Николов Аракчиев

ГЕРБ-СДС

293000008

Стамболово

Голям извор

 

Зам. председател

Диян Цветанов Стоянов

ПП ИТН

293000008

Стамболово

Голям извор

 

Секретар

Мирослава Колева Касабова

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000008

Стамболово

Голям извор

 

Член

Стефан Митев Моллов

БСП

293000008

Стамболово

Голям извор

 

Член

Здравко  Петков  Петков

К "ДБ- обединение"

293000008

Стамболово

Голям извор

 

Член

Маргарита Иванова  Димчева

Коалиция "ДБ- обединение"

293000008

Стамболово

Голям извор

 

Член

Хабил Халил Али

ПП"ДПС"

293000009

Стамболово

Долно Ботево

9

Председател

Шазие Мустафа Рафет

ГЕРБ-СДС

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Зам. председател

Данаил Ганчев Георгиев

ПП ИТН

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Секретар

Бекир Юмер Бекир

ПП"ДПС"

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Член

Атанаска Делчева Кундева

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Член

Ангелина  Стоянова  Митева

БСП

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Член

Айнур Джемил Юсуф

К "ДБ- обединение"

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Член

Софка Асенова Тончева

ГЕРБ-СДС

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Член

Димка Ангелова Янчева

ГЕРБ-СДС

293000009

Стамболово

Долно Ботево

 

Член

Огнян Бойдев Божиков

ПП ИТН

293000010

Стамболово

Долно поле

7

Председател

Недялко Пейчев Петков

ГЕРБ-СДС

293000010

Стамболово

Долно поле

 

Зам. председател

Тодор Колев Колев

БСП

293000010

Стамболово

Долно поле

 

Секретар

Илхан Реджеб Юсуф

ПП ИТН

293000010

Стамболово

Долно поле

 

Член

Джемил Шабан Хасан

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000010

Стамболово

Долно поле

 

Член

Николай Радомиров Делчев

К "ДБ- обединение"

293000010

Стамболово

Долно поле

 

Член

Есра Тунджай Шевкет

ГЕРБ-СДС

293000010

Стамболово

Долно поле

 

Член

Фатме Мехмед Емин

ПП"ДПС"

293000011

Стамболово

Долно черковище

9

Председател

Георги Йорданов Жеков

ГЕРБ-СДС

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Зам. председател

Мехмед Халибрам Сюлейман

ПП ИТН

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Секретар

Мехмед Бейсим Хасан

ПП"ДПС"

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Член

Севгюл Наим Мюмюн

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Член

Боян Вълков Борисов

БСП

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Член

Жана Венциславова Стоянова

К "ДБ- обединение"

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Член

Дарина Вълчева Драгиева

ГЕРБ-СДС

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Член

Величка Стефанова Жекова

ГЕРБ-СДС

293000011

Стамболово

Долно черковище

 

Член

Диана Здравкова Петкова

ПП ИТН

293000012

Стамболово

Жълти бряг

9

Председател

Силвия Христомирова Христова

ПП ИТН

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Зам. председател

Мариана Иванова Христова

ГЕРБ-СДС

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Секретар

Кериме Ружди Дауд

ПП"ДПС"

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Член

Стефан Тенчев Захариев

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Член

Златка Янакиева Тенчева

БСП

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Член

Живка  Митева  Богданова

БСП

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Член

Тенчо  Добрев  Тенев

К "ДБ- обединение"

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Член

Ивана Наскова Ванчева

ПП ИТН

293000012

Стамболово

Жълти бряг

 

Член

Марин Латев Джамбазов

ПП ИТН

293000013

Стамболово

Зимовина

9

Председател

Гюлфие Мехмед Шенкова

ПП"ДПС"

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Зам. председател

Митко  Асенов  Кайряков

К "ДБ- обединение"

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Секретар

Нургюл Идриз Йонус

ПП ИТН

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Член

Валентин Петров Талев

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Член

Илчо Емилов Пашов

БСП

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Член

Раиса Сергеевна Тенева

К "ДБ- обединение"

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Член

Лиляна Делчева Гочева

ГЕРБ-СДС

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Член

Любомир Митков Красев

ГЕРБ-СДС

293000013

Стамболово

Зимовина

 

Член

Станка Иванова Иванова

ПП ИТН

293000014

Стамболово

Кладенец

7

Председател

Ивета Недялкова Иванова

ГЕРБ-СДС

293000014

Стамболово

Кладенец

 

Зам. председател

Христина Йорданова Янчева

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000014

Стамболово

Кладенец

 

Секретар

Есин Ерай Алиосман

ПП"ДПС"

293000014

Стамболово

Кладенец

 

Член

Мехмед  Яшар  Реджеб

БСП

293000014

Стамболово

Кладенец

 

Член

Десислава  Колева  Тенева

К "ДБ- обединение"

293000014

Стамболово

Кладенец

 

Член

Славея Момчилова Момчилова

ГЕРБ-СДС

293000014

Стамболово

Кладенец

 

Член

Стоил Русинов Божинов

ПП ИТН

293000015

Стамболово

Кралево

7

Председател

Беркай Йълмаз Иляз

ПП"ДПС"

293000015

Стамболово

Кралево

 

Зам. председател

Джулия Росенова Венева

ПП ИТН

293000015

Стамболово

Кралево

 

Секретар

Ради Христонов Георгиев

БСП

293000015

Стамболово

Кралево

 

Член

Димо Георгиев Димов

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000015

Стамболово

Кралево

 

Член

Марин  Митков  Делчев

БСП

293000015

Стамболово

Кралево

 

Член

Петя Петрова Димитрова

К "ДБ- обединение"

293000015

Стамболово

Кралево

 

Член

Слава Колева Казакова

ПП ИТН

293000016

Стамболово

Лясковец

9

Председател

Самет Мехмед Шериф

ПП"ДПС"

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Зам. председател

Беркай Йълдъз

ПП ИТН

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Секретар

Мюге Ридван Раиф

ГЕРБ-СДС

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Член

Янка Иванова Андонова

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Член

Асен Михайлов Хандев

БСП

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Член

Еленка Костадинова Минева

БСП

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Член

Александър Асенов Кайряков

К "ДБ- обединение"

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Член

Неджибе Йълдъз Йълдъз

ГЕРБ-СДС

293000016

Стамболово

Лясковец

 

Член

Фикрие Фариз Мустафа

ПП ИТН

293000017

Стамболово

Маджари

7

Председател

Димитринка Атанасова Колева

ГЕРБ-СДС

293000017

Стамболово

Маджари

 

Зам. председател

Хамди Халил Исмаил

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000017

Стамболово

Маджари

 

Секретар

Райка Русева Севова

ПП ИТН

293000017

Стамболово

Маджари

 

Член

Елена  Костадинова  Стайкова

БСП

293000017

Стамболово

Маджари

 

Член

Юксел  Севин Керим

К "ДБ- обединение"

293000017

Стамболово

Маджари

 

Член

Хабиб Фаит Кадир

ПП"ДПС"

293000017

Стамболово

Маджари

 

Член

Яна Живкова Михайлова

ПП ИТН

293000018

Стамболово

Малък извор

9

Председател

Мюмюне Мехмед Осман

ПП"ДПС"

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Зам. председател

Медиха Гюнай Емин

ПП ИТН

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Секретар

Валентина  Димова  Йорданова

БСП

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Член

Фарук Ферад Кючуккул

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Член

Стойчо Вълчев Стойчев

К "ДБ- обединение"

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Член

Живко Колев Желязков

ГЕРБ-СДС

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Член

Йордан Колев Желязков

ГЕРБ-СДС

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Член

Лейла Метин Халил

ПП"ДПС"

293000018

Стамболово

Малък извор

 

Член

Русю Георгиев Русев

ПП ИТН

293000019

Стамболово

Поповец

9

Председател

Айджан Илхан Иляз

ПП"ДПС"

293000019

Стамболово

Поповец

 

Зам. председател

Северина Мартинова Арслан

ПП ИТН

293000019

Стамболово

Поповец

 

Секретар

Янко  Тенчев  Тенчев

БСП

293000019

Стамболово

Поповец

 

Член

Смиляна Александрова Ташева

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000019

Стамболово

Поповец

 

Член

Здравка Желева Пашова

БСП

293000019

Стамболово

Поповец

 

Член

Райме Тасим Али

К "ДБ- обединение"

293000019

Стамболово

Поповец

 

Член

Анка Михайлова Красева

ГЕРБ-СДС

293000019

Стамболово

Поповец

 

Член

Анелия Миткова Йорданова

ГЕРБ-СДС

293000019

Стамболово

Поповец

 

Член

Михаил Тенчев Марашев

ПП ИТН

293000020

Стамболово

Пчелари

9

Председател

Ахмед Мустафа Мустафа

ПП"ДПС"

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Зам. председател

Елица Иванова Георгиева

ПП ИТН

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Секретар

Петко Станков Батуров

ГЕРБ-СДС

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Член

Юскяр Бекир Мустафа

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Член

Делян  Митков  Делчев

БСП

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Член

Недялка  Костова  Михайлова

К "ДБ- обединение"

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Член

Стефан Кардамов Христов

К "ДБ- обединение"

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Член

Донка Илиева Митева

ГЕРБ-СДС

293000020

Стамболово

Пчелари

 

Член

Християна Атанасова Грозева

ПП ИТН

293000021

Стамболово

Пътниково

7

Председател

Диана Петрова Димова

ПП ИТН

293000021

Стамболово

Пътниково

 

Зам. председател

Виктор Момчилов Момчилов

ГЕРБ-СДС

293000021

Стамболово

Пътниково

 

Секретар

Рамис Хасан Аяз

ПП"ДПС"

293000021

Стамболово

Пътниково

 

Член

Насуф Сейдали Шабан

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000021

Стамболово

Пътниково

 

Член

Борислав  Руменов  Чавдаров

БСП

293000021

Стамболово

Пътниково

 

Член

Христо Костадинов Костадинов

К "ДБ- обединение"

293000021

Стамболово

Пътниково

 

Член

Стилян Албенов Михайлов

ГЕРБ-СДС

293000022

Стамболово

Рабово

9

Председател

Метин Мохамед Шабан

ПП"ДПС"

293000022

Стамболово

Рабово

 

Зам. председател

Мария Георгиева Христова

ПП ИТН

293000022

Стамболово

Рабово

 

Секретар

Николина Димчева Марашева

ГЕРБ-СДС

293000022

Стамболово

Рабово

 

Член

Татяна Петкова Ангелова

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000022

Стамболово

Рабово

 

Член

Петър  Тошков  Митев

БСП

293000022

Стамболово

Рабово

 

Член

Тодор Атанасов Тодоров

К "ДБ- обединение"

293000022

Стамболово

Рабово

 

Член

Талунка Петкова Райчева

ГЕРБ-СДС

293000022

Стамболово

Рабово

 

Член

Златка Бонева Бойдева

ПП ИТН

293000022

Стамболово

Рабово

 

Член

Теменужка Христова Марашева

ПП ИТН

293000023

Стамболово

Светослав

7

Председател

Жанет Валерий Владикова

ГЕРБ-СДС

293000023

Стамболово

Светослав

 

Зам. председател

Найме Мустафа Али

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000023

Стамболово

Светослав

 

Секретар

Нежла Джафер Бекир

ПП"ДПС"

293000023

Стамболово

Светослав

 

Член

Севдалин  Красимиров  Романов

БСП

293000023

Стамболово

Светослав

 

Член

Пламен  Димитров  Вълчев

К "ДБ- обединение"

293000023

Стамболово

Светослав

 

Член

Марийка Ванева Желязкова

ПП ИТН

293000023

Стамболово

Светослав

 

Член

Райчо Тенев Талев

ПП ИТН

293000024

Стамболово

Силен

7

Председател

Салиха Идриз Азис Емин

ПП"ДПС"

293000024

Стамболово

Силен

 

Зам. председател

Бекир Раим Мехмед

ПП ИТН

293000024

Стамболово

Силен

 

Секретар

Иван  Тенев  Въков

БСП

293000024

Стамболово

Силен

 

Член

Зелие Галиб Мюмюн

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000024

Стамболово

Силен

 

Член

Марийка Георгиева Ванчева

К "ДБ- обединение"

293000024

Стамболово

Силен

 

Член

Гинка Рафайлова Моллова

ГЕРБ-СДС

293000024

Стамболово

Силен

 

Член

Гюлай Гюнай Али

ПП ИТН

293000025

Стамболово

Тънково

7

Председател

Светлана Георгиева Тодева

ГЕРБ-СДС

293000025

Стамболово

Тънково

 

Зам. председател

Таня Петкова Ночева

БСП

293000025

Стамболово

Тънково

 

Секретар

Костадинка Георгиева Делчева

ПП ИТН

293000025

Стамболово

Тънково

 

Член

Иванка Николова Гочева

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000025

Стамболово

Тънково

 

Член

Мартин  Венциславов Стоянов

К "ДБ- обединение"

293000025

Стамболово

Тънково

 

Член

Муксин Мехмед Мехмед

ПП"ДПС"

293000025

Стамболово

Тънково

 

Член

Тодорка Митева Вълчева

ПП ИТН

293000026

Стамболово

Царева поляна

7

Председател

Георги Василев Танковски

ГЕРБ-СДС

293000026

Стамболово

Царева поляна

 

Зам. председател

Виолета Дочева Делчева

БСП

293000026

Стамболово

Царева поляна

 

Секретар

Антоанета Георгиева Рамадан

ПП"ДПС"

293000026

Стамболово

Царева поляна

 

Член

Николай Георгиев Николаев

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

293000026

Стамболово

Царева поляна

 

Член

Диляна Манолова Делчева

К "ДБ- обединение"

293000026

Стамболово

Царева поляна

 

Член

Инна Василева Гинева

ПП ИТН

293000026

Стамболово

Царева поляна

 

Член

Николай Светославов Петев

ПП ИТН

               

 

                На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:40 часа

Свързани решения:

72-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения