Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Хасково, 11.10.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 33-НС от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково.

С горното решение РИК-Хасково е регистрала кандидатска листа на ПП “Има Такъв Народ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

 РИК 29 Хасково служебно установи, че е допусната грешка в изписване наименованието на партията, броя на регистрираните кандидати за народни представители както и лицето подало  и подписало предложението, поради което и на основание чл.70, ал.4 от ИК,  РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

 

1.Допуска поправка на техническа грешка Решение № 33-НС от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково в наименованието на партията, като вместо ПП “Има Такъв Народ“, да се чете ПП“ ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

2.Допуска поправка на техническа грешка Решение № 33-НС от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково в броя на регистрираните кандидати за народни представители като вместо 4 /четири/ броя кандидати за народен представител да се чете 10 /десет/ броя.

3.Допуска поправка на техническа грешка Решение № 33-НС от 10.10.2021г на РИК 29-Хасково, като вместо „Предложението от ПП “Има Такъв Народ“ е подадено  и подписано от Виктория Димитрова Василева, в качеството й на упълномощен представител на представляващия ПП “Има Такъв Народ“ Станислав Тодоров Трифонов“ да се чете: предложението е подписано от Виктория Димитрова Василева, в качеството й на упълномощен представител на представляващия ПП“ ИМА ТАКЪВ НАРОД“ Станислав Тодоров Трифонов и подадено от Петко Ангелов Кущирев в качеството му на преупълномощено лице от Виктория Димитрова Василева упълномощен представител на представляващия ПП“ ИМА ТАКЪВ НАРОД“ Станислав Тодоров Трифонов.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:57 часа

Свързани решения:

33-НС/10.10.2021

Календар

Решения

  • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

  • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

  • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения