Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП “Има Такъв Народ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП “Има Такъв Народ“ /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 8/10.10.2021 г.  в 12:05 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП “Има Такъв Народ“ е подадено  и подписано от Виктория Димитрова Василева, в качеството й на упълномощен представител на представляващия ПП “Има Такъв Народ“ Станислав Тодоров Трифонов. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 631-НС от  28.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 4 /четири/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, представляващ ПП “Има Такъв Народ“, с което упълномощава Виктория Димитрова Василева и пълномощно от Виктория Димитрова Василева, с което преупълномощава Петко Ангелов Кущирев.

          РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП “Има Такъв Народ“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Силви

Кирилов

Петров

2

Петко

Ангелов

Кущирев

3

Силвия

Здравкова

Бакърджиева

4

Данаил

Антонов

Вълков

5

Анжелина

Стефанова

Янева

6

Стойка

Младенова

Славева

7

Недялко

Пейчев

Недялков

8

Тони

Даниелов

Петров

9

Даниел

Атанасов

Ганев

10

Николай

Русков

Русенов

На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:46 часа

Свързани решения:

38-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения