Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Хасково, 13.03.2023

ОТНОСНО: Замяна от КП „ГЕРБ-СДС“ - искане с вх. № 100/13.03.2023 г. за замяна в СИК - община Хасково.

В  РИК е постъпило искане с вх. № 100/13.03.2023 г. от упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, с което се иска замяна в състава на СИК  - община Хасково, назначена с Решение № 59–НС от 07.03.2023 г. г. на РИК 29 – Хасково.

            РИК 29 - Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

            Извършва замяна в състава на СИК  - община Хасково, по предложение на упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“, както следва:

Секция

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

ЗАМЕНЯ с

ЕГН 

 

Име, презиме и фамилия

Име, презиме и фамилия

Телефон

293400005

Хасково

Славея Калинова Петкова

Председател

Петя Димитрова Шопова

 

 

293400008

Хасково

Димитър Георгиев Тонев

Член

Мария Иванова Христова

 

 

293400012

Хасково

Мария Иванова Христова

Секретар

Димитър Георгиев Тонев

 

 

293400032

Хасково

Мария Владимирова Григорова

Член

Малина Ламбова Георгиева

 

 

293400033

Хасково

Павлина Миткова Дерменджиева

Председател

Петя Петрова Иванова

 

 

293400034

Хасково

Петя Петрова Иванова

Секретар

Надежда Цветанова Тодорова

 

 

293400047

Хасково

Надежда Цветанова Тодорова

Член

Йорданка Недялкова Георгиева

 

 

293400052

Хасково

Надка Тенева Георгиева

Член

Анелия Тодорова Николова

 

 

293400052

Хасково

Катя Паскова Трендафилова

Зам. председател

Неждие Халибрям Ахмед

 

 

293400055

Хасково

Владимир Колев Христов

Член

Александър Пенев Ангелов

 

 

293400058

Хасково

Марияна Ангелова Баротева

Член

Надка Тенева Георгиева

 

 

293400060

Хасково

Цветелина Георгиева Цветкова

Член

Владимир Колев Христов

 

 

293400068

Хасково

Румяна Атанасова Златилова

Зам. председател

Маргарита Николаева Сенкова

 

 

293400069

Хасково

Венко Ангелов Венков

Член

Мария Тодорова Терзиева

 

 

293400070

Хасково

Иван Василев Павлов

Член

Недялка Кръстева Георгиева

 

 

293400072

Хасково

Мария Тодорова Терзиева

Председател

Славейка Русева Милкова

 

 

293400074

Хасково

Недялка Николова Лозкова

Зам. председател

Маргаритка Стойчева Траянова

 

 

293400074

Хасково

Маргаритка Стойчева Траянова

Член

Недялка Николова Лозкова

 

 

293400083

Хасково

Недялка Кръстева Георгиева

Член

Пламена Атанасова Самарджиева

 

 

293400094

Хасково

Малина Ламбова Георгиева

Председател

Мария Владимирова Григорова

 

 

293400098

Хасково

Наско Стайков Настев

Секретар

Теодора Иванова Методиева

 

 

293400098

Хасково

Теодора Иванова Методиева

Член

Наско Стайков Настев

 

 

293400102

Хасково

Маргарита Николаева Сенкова

Председател

Динко Маринов Стоев

 

 

293400106

Хасково

Александър Пенев Ангелов

Член

Милена Руменова Койнарчева

 

 

293400117

Стамболийски

Кичка Георгиева Вълкова

Член

Анелия Красимирова Иванова

 

 

293400120

Узунджово

Ваня Василева Узунова

Член

Галя Райкова Колева

 

 

293400122

Нова Надежда

Христина Христова Пехливанова

Член

Васил Иванов Василев

 

 

293400129

Криво поле

Пламена Атанасова Самарджиева

Член

Дарина Хубенова Хинкова

 

 

293400132

Малево

Биляна Бисерова Георгиева

Член

Бисер Огнянов Узунов

 

 

293400138

Маслиново

Милена Руменова Койнарчева

Член

Румяна Георгиева Тодорова

 

 

293400139

Войводово

Антон Стефанов Тончев

Член

Марийка Христова Митева

 

 

293400140

Войводово

Марийка Христова Митева

Член

Антон Стефанов Тончев

 

 

293400148

Козлец

Павлина Стефанова Златанова

Член

Галина Стоянова Минчева

 

 

 

            Решението на РИК 29-Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Добромир Коев Якимов

Зам. председател: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 13.03.2023 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения