Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Хасково, 13.03.2023

ОТНОСНО: Замяна от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - искане с вх. № 94/10.03.2023 г. за замяна в СИК - община Ивайловград.

В  РИК е постъпило искане с вх. № 94/10.03.2023 г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което се иска замяна в състава на СИК  - община Ивайловград, назначена с Решение № 67–НС от 07.03.2023 г. г. на РИК 29 – Хасково.

            РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

            Извършва замяна в състава на СИК  - община Ивайловград, по предложение на упълномощения представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

291100005

Николай Кръстев Кръстев

член

Олег Колев Михайлов

 

 

 

291100017

Мехмедали Зекирия Хатиб

член

Севдалин Бисеров Александров

 

 

 

Решението на РИК 29-Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Добромир Коев Якимов

Зам. председател: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 13.03.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения