Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Хасково, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. в Община Маджарово.

Постъпило е в РИК 29 - Хасково писмено предложение от Кмета на Община  Маджарово, вх.  № 71/02.03.2023 г. за съставите на СИК Маджарово, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, както и списък на резервните членове, който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

В преписката са приложени и предложенията за състави на СИК Маджарово, направени от представителите на партиите и коалициите от партии, ведно със списък на резервните членове; копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за образуването на коалициите; пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция; протокол от 24.02.2023 г. от проведени консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в консултациите; покана за участие в консултациите до партиите и коалициите от партии.

            Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Маджарово.

            РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Маджарово, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

     Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. в Община Маджарово, съгласно приложение № 1.

     На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:30 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения