Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Хасково, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП за България“ за участие в изборите на 02 април 2023 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от на КП „БСП за България“  /приложение № 59-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 17/27.02.2023 г.,  в 16:03 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

              РИК 29 - Хасково установи:

              Предложението от КП „БСП за България“ е подписано от Корнелия Петрова Нинова и подадено от Атанас Зафиров Зафиров, упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляваща КП „БСП за България“. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 1647-НС/13.02.2023 г.

            Кандидатската листа съдържа 16 /шестнадесет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 

 • Заявление - декларация /приложение 61-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно.

 

            РИК 29 - Хасково приема, че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 1651 –  НС от 14.02.2023 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

            РЕГИСТИРА кандидатска листа на КП „БСП за България“ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., както следва:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

Атанас Зафиров Зафиров

 

 

2

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

 

 

3

Васил Иванов Точков

 

 

4

 Виктория Мирославова Чанева

 

 

5

Георги Апостолов Бекяров

 

 

6

Кера Иванова Спирова

 

 

7

Стилияна Неделчева Ангелова

 

 

8

Иванка Матева Пашова

 

 

9

Емилиан Емилов Ангелов

 

 

10

Иван Петков Педев

 

 

11

Господин Димитров Мирчев

 

 

12

Марияна Красимирова Романова

 

 

13

Желязка Станкова Янакиева

 

 

14

Иван Кръстев Тянков

 

 

15

Ивайло Кръстев Кръстев

 

 

16

Евгений Николаевич Белий

 

 

 

            На регистрираните кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 65-НС от изборните книжа/.

           

            Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.02.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 285-НС / 05.04.2023

  относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

 • № 284-НС / 02.04.2023

  относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

 • № 283-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения