Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 264-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 13 от 02.04.2023г. - 09.37 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба с вх.№ 13 от 02.04.2023г. - 09.37 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев, в която се прави оплакване, че в ПСИК № 29 в Община Стамболово членовете на комисията говорели на турски език, а не на български език. Твърди се че по този начин се извършвало предизборна агитация на чужд език в рамките на секционната комисия, което било нарушение на чл.181, ал.2 от ИК. Агитацията в рамките на изборния ден била флаградно нарушение на чл.181, ал.4 от ИК.

Наред с горното в жалбата се излагат и твърдения, че членовете на подвижната секционна избирателна комисия не спазвали правилата за гласуване с придружител, които се излагат обстойно в обстоятелствената част на жалбата.

Иска се предприемането на незабавни мерки по преустановяването на допуснатото нарушение и санкциониране на председателя на СИК в Община Стамболово.

машината за гласуване не работила. Било поискано замяна на машината от РИК-

РИК-29 гр. Хасково, след като обсъди доводите изложени в жалбата, приема, че същата се явява основателна, като в резултат на предприетите от РИК-29 Хасково действия нарушенията са преустановени.

На Председателя на ПСИК 293000029 в Община Стамболово обстойно са дадени инструкции, че следва да говори на български език в изборния процес, включително и при на гласуване на избиратели, както и да не се допуска агитация на турски език в изборния ден в нарушение на чл.181, ал.2 и ал.4 от ИК.

На Председателя на ПСИК 293000029 в Община Стамболово са разяснени обстойно и правилата за гласуване на избиратели с придружител, като му е указано същите да бъдат спазвани.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНА Жалба с вх.№ 13 от 02.04.2023г. - 09.37 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:15 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения