Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 262-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 12 от 02.04.2023г. по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от г-жа Теодора Тодорова относно несъвместимост на член на СИК № 291900004 по чл. 96 от ИК

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба вх.№ 12 от 02.04.2023г. по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от г-жа Теодора Тодорова относно несъвместимост на член на СИК № 291900004 по чл. 96 от ИК на член който е общински съветник.

РИК-29 гр. Хасково, след извършена проверка установи, че жалбата е основателна и е налице несъвместимост с качеството член на СИК с лице от квотата на ПП“ДПС“ и съответно следва да бъде заменено.

 

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

 

Р Е Ш И:

УКАЗВА НА ПП „ДПС“ да извърши замяна на член на СИК № 291900004  поради несъвместимост по чл. 96, във връзка с чл. 99 от ИК.

УКАЗВА на Председател на СИК 291900004 да отстрани от изпълнение на служебните задължения член на СИК от квотата на ПП“ДПС“ за когото е налице несъвместимост по ИК.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:14 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения