Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 261-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 10 от 02.04.2023г. - 08.41 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба с вх.№ 10 от 02.04.2023г. - 08.41 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев, в която се прави оплакване, че в СИК № 29 в Община Хасково машината за гласуване не работила. Било поискано замяна на машината от РИК-Хасково, но отговорът бил че нямали резервни машини.

РИК-29 гр. Хасково, след като обсъди доводите изложени в жалбата, приема, че същата се явява неоснователна.

На Районна избирателна комисия - 29 гр.Хасково не са предоставени резервни машини за гласуване, като в тази връзка липсват разписани правила и процедури както в методическите указания, така и в ИК при наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.269 от ИК  с машината за гласуване, същата да бъде заменяна с нова.

Наред с горното при извършена проверка в СИК 293400029 в Община Хасково се установи, че машината работи нормално и изложеното в сигнала не отговаря на действителността.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх.№ 10 от 02.04.2023г. - 08.41 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“, чрез пълномощника на коалицията Лозко Стефанов Лозев

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:14 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения