Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 258-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 9 от 02.04.2023г. - 07.15 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от г-н Иван Тошев, в качеството му на председател на секция № 293400034 в Община Хасково

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба с вх.№ Жалба с вх.№ 9 от 02.04.2023г. - 07.15 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от г-н Иван Тошев, в качеството му на председател на секция № 293400034 в Община Хасково, в която са изложени твърдения, че в секцията, в която същия е назначен като председател били поставени досегашните „тъмни стаички“ за гласуване, на които „не били махнати перденцата“ и така, въпреки, че били наречени „паравани“, въпросните съоръжения реално представлявали „тъмни стаички“, каквито законът не допускал.

В жалбата се поставят конкретни въпроси и се изразява желание за получаване на инструкции какви действия следвало лицето да предприеме ако „не били махнати перденцетата“ от параваните.

РИК-29 гр. Хасково, след като обсъди доводите изложени в жалбата, приема, че същата се явява неоснователна.

В ИК и в Методическите указания на ЦИК няма регламентация какви са техническите характеристики на определено „заграждение“ то да бъде квалифицирано като „тъмна стаичка“ или „параван“. Единствено за целта на ИК е да се запази тайната на вота. Жалбата няма твърдение това да е нарушено. Техническото обезпечаване на секциите в това число и тяхното оборудване с паравани за гласуване е ангажимент на общинска администрация. Предназначението на параваните е да обезпечат тайната на вота, което в случая е налице. Липсва каквато и да било причина и законово основание да не се открива изборния ден или да се спира изборния процес в секция № 293400034 в Община Хасково, в каквато насока са част от поставените въпроси в жалбата. каквото по същество е искането на жалбоподателя.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх.№ 9 от 02.04.2023г. по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от г-н Иван Тошев, в качеството му на председател на секция № 293400034 в Община Хасково

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:12 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения