Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 257-НС
Хасково, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по Жалба с вх.№ 8 от 01.04.2023г. - 18.10 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Смиляна Николова Нитова - Кръстева, в качеството й на кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“ за нарушение в СИК № 293300004, 293300020, 293300014, 293300010, всички в община Харманли и СИК № 291700003 - община Любимец, район 29-ти МИР, община Харманли и Любимец, област Хасково

В РИК-29 гр.Хасково е постъпила Жалба с вх.№ 8 от 01.04.2023г. - 18.10 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Смиляна Николова Нитова - Кръстева, в качеството й на кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“ за нарушение в СИК № 293300004, 293300020, в която са наведени оплаквания, че във всички горепосочени секции били поставени високи паравани, които наподобявали тъмните стаички от предишните избори. Целта на паравана била да осигури тайната на вота и същевременно прозрачността на изборите.

Иска се да бъдат отменени незаконосъобразните действия на СИК № 293300004, 293300020, 293300014, 293300010, всички в община Харманли и СИК № 291700003 - община Любимец и да бъде наложено спазването на императивните норми на закона, като изборния процес бъде спрян временно до осигуряването на условията и приспособяването на тъмните стаички като паравани чрез премахване

РИК-29 гр. Хасково, след като обсъди доводите изложени в жалбата, приема, че същата се явява неоснователна.

В ИК и в Методическите указания на ЦИК няма регламентирано какви са техническите характеристики на определено „заграждение“ то да бъде квалифицирано като „тъмна стаичка“ или „параван“. Единствено за целта на ИК е да се запази тайната на вота. Жалбата няма твърдение това да е нарушено. Техническото обезпечаване на секциите в това число и тяхното оборудване с паравани за гласуване е ангажимент на общинска администрация. Предназначението на параваните е да обезпечат тайната на вота, което в случая е налице. Липсва каквато и да било причина и законово основание за „спиране“ на изборния процес във всички цитирани в жалбата секции, каквото по същество е искането на жалбоподателя.

На основание чл.70, ал.4, във връзка чл. 72, ал. 1 , т.20 от ИК, РИК 29- Хасково

 

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх.№ 8 от 01.04.2023г. – 18.10 часа по регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена от Смиляна Николова Нитова - Кръстева, в качеството й на кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“ за нарушение в СИК № 293300004, 293300020, 293300014, 293300010, всички в община Харманли и СИК № 291700003 - община Любимец, район 29-ти МИР, община Харманли и Любимец, област Хасково

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:12 часа

Календар

Решения

  • № 285-НС / 05.04.2023

    относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

  • № 284-НС / 02.04.2023

    относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

  • № 283-НС / 02.04.2023

    относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения