Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Хасково, 17.03.2023

ОТНОСНО: сигнал с вх.№ 1/17.03.2023год., 10,44ч, подадена от Константин Костадинов от град Хасково за нарушени правила за предизборна агитация.

На ел.поща на РИК-29 е получен сигнал с характер на жалба с вх.№ 1/17.03.2023год., 10,44ч, от регистъра на жалбите при РИК 29-Хасково, подадена от Константин Костадинов от гр.Хасково, затова, че на спирката пред Младежки дом в гр.Хасково е залепен предизборен плакат на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, като призива използва реч на омраза и насилие.

Извърши се проверка и се установи, че действително на страничната преграда на автобусната спирка има залепени два предизборни плаката на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТЕНАТА И САМО ИСТИНАТА“ с № 5. Текстът на агитационния плакат действително съдържа изрази които биха могли да създадат негативни впечатления, но същите не следва да се считат, че „накърняват добрите нрави“ или използват „религиозни знаци или изображения“ по смисъла на чл. 183, ал 4 от ИК.

Установи се, че поставянето на агитационните материали е в нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК – не са поставени на определените със Заповед № РД-244/28.02.2023год. на Кмет Община Хасково места, т.е. сигнала е основателен на друго основание.

Предвид изложеното на основание чл. 72 ал.1, т.20 от ИК, РИК  29 – Хасково,

РЕШИ

ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛЕН сигнал с характер на жалба с вх.№ 1/17.03.2023год., 10,44ч, от регистъра на жалбите при РИК 29-Хасково, подадена от Константин Костадинов от гр.Хасково, затова, че на спирката пред Младежки дом в гр.Хасково е залепен предизборен плакат на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, за нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК.

На основание чл. 186, ал.1 от ИК, плакатите за предизборна агитация поставени на автобусна спирка пред Младежки дом гр.Хасково, да бъдат премахнати.

Решението да се изпрати на Община Хасково за изпълнение.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.        

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 103-НС / 17.03.2023

    относно: сигнал с вх.№ 1/17.03.2023год., 10,44ч, подадена от Константин Костадинов от град Хасково за нарушени правила за предизборна агитация.

  • № 102-НС / 17.03.2023

    относно: Определяне броя и състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в община Ивайловград.

  • № 101-НС / 17.03.2023

    относно: Определяне броя и състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в община Хасково.

всички решения