Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Хасково, 17.03.2023

ОТНОСНО: Определяне броя и състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в община Ивайловград.

В РИК 29 – Хасково е постъпило писмено предложение за определяне броя на ПСИК от кмета на община Ивайловград с вх. № 130/17.03.2023 г., с което ни уведомява, че са постъпили 19 бр. заявления за гласуване с ПСИК, разпределени по населени места на територията на  Община Ивайловград.

            РИК 29 - Хасково установи, че са изпълнени изискванията относно определяне броя и състава на ПСИК на територията на община Ивайловград, както и нормативните изискванията на ИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Решение № 1738 – НС/ 06.03.2023 г. на ЦИК и Решение № 28-НС/ 20.02.2023 г. на РИК 29 -Хасково, РИК 29 -Хасково

Р Е Ш И:

            Определя 1 /един/ брой ПСИК в община Ивайловград, със състав от 7 /седем/ члена, включващ председател, зам. председател, секретар и четири члена, за изборите за народни представители на 02 април 2023 г.      

       Решението на РИК29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 103-НС / 17.03.2023

    относно: сигнал с вх.№ 1/17.03.2023год., 10,44ч, подадена от Константин Костадинов от град Хасково за нарушени правила за предизборна агитация.

  • № 102-НС / 17.03.2023

    относно: Определяне броя и състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в община Ивайловград.

  • № 101-НС / 17.03.2023

    относно: Определяне броя и състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в община Хасково.

всички решения