Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до РИК и решенията по тях

Избори за народни представители 26.03.2017

Вх. №
Дата
Жалба / СигналПредметРешение на РИКРешение на ЦИКСъдебно решение
123456
1616
26.03.2017 00:00
Постъпила е устен сигнал на РИК-29 Хасково.„Колеги постъпил е устен сигнал от журналистите на телевизия ,, Е-ТВ” входиран в регистъра на жалби и сигнали на РИК 29- Хасково с вх. №17/26.03.2017г. Сигналът е подаден от журналистите на телевизия ,, Е-ТВ ”. В него се сочи че граждани раздават на избирателите пред СИК № 67 ,, листчета ” с посочен номер и политическа партия, както и че от СИК № 60 са сигнализирали за лек автомобил марка ,, ГОЛФ 4 ” с регистрационен номер Х 3621 , които е извозвал граждани да гласуват .Проверката бе разпоредена на двама от членовете на РИК 29- Хасково (Ина Вескова , Георги Китов ) от председателя Георги Димитров. № 282-НС/РИК 29 / 26.03.2017
1515
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба от общинския председател на ,,ДПС” – Хасково.„Колеги постъпила е жалба с вх. № 405/26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх. №16/26.03.2017г. в 16:15 часа в регистъра на сигналите и жалбите на РИК 29 – Хасково. Жалбата е подадена от Председателя на общинският предизборен щаб на ,, ДПС” Танер Емин- Хасково. В нея се сочи че пред СИК № 87 представител на партия ,, ДОСТ” открито агитира представители. Проверката бе разпоредена на двама от членовете на РИК 29- Хасково (Ина Вескова , Георги Китов ) от председателя Георги Димитров. № 281-НС/РИК 29 / 26.03.2017
1414
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба от Стефан Димитров – кандидат за народен представител от КП „Реформаторски блок – Глас народен“.„Колеги постъпила е жалба с вх. № 403/26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх. №14/26.03.2017г. в 15:30 часа в регистъра на сигналите и жалбите на РИК 29 – Хасково. Жалбата е подадена от Стефан Димитров – кандидат за народен представител на КП „Реформаторски блок – Глас народен“. В нея се сочи, че от сутринта на изборния ден лек автомобил с държавен регистрационен номер Х 61-02 ВВ обикаля село Узунджово, като лицата в посочения автомобил извършват агитация в изборния ден, което противоречи на ИК.№ 280-НС/РИК 29 / 26.03.2017
1313
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба от Михаил Лисков – упълномощен представител за коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.„Колеги постъпила е жалба с вх. № 402/26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх. №13/26.03.2017г. в 14:27 часа в регистъра на сигналите и жалбите на РИК 29 – Хасково. Жалбата е подадена от Михаил Лисков – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В нея се сочи, че е допуснато присъствието на кмета на село Вълче Поле, Община Любимец, като същия води избиратели в секцията.№ 279-НС/РИК 29 / 26.03.2017
1212
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба от Михаил Лисков – упълномощен представител за коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.„Колеги постъпила е жалба с вх. № 400/26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх. №12/26.03.2017г. в 13:37 часа в регистъра на сигналите и жалбите на РИК 29 – Хасково. Жалбата е подадена от Михаил Лисков – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В нея се сочи, че пред сградата на СИК с №2963300045 в село Шишманово стои Синан Кадир Ибрям – кмет на селото и агитира за ПАРТИЯ „ДОСТ“.№ 278-НС/РИК 29 / 26.03.2017
1111
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба от Михаил Лисков – упълномощен представител за коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.„Колеги постъпила е жалба с вх. № 401/26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх. №11/26.03.2017г. в 13:36 часа в регистъра на сигналите и жалбите на РИК 29 – Хасково. Жалбата е подадена от Михаил Лисков – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В нея се сочи, че в сградата на кметството в село Остър Камък стои Петър Христозов Петров – кмет на селото и агитира за ПП „ГЕРБ“.№ 277-НС/РИК 29 / 26.03.2017
1010
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба от Евгения Ангелова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. „Колеги постъпила е жалба с вх. № 397/26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх. №10/26.03.2017г. в 12:40 часа в регистъра на сигналите и жалбите на РИК 29 – Хасково. Жалбата е подадена от Евгения Ангелова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. В нея се сочи че около 11:30 часа в СИК № 53 млад мъж стои пред вратата на секцията и показва лист на който е написан № 9 на бюлетината за гласуване на хората чакащи да гласуват. Същият разговаря с гласоподавателите и указва да гласуват за ПП „ДПС“.№ 276-НС/РИК 29 / 26.03.2017
99
26.03.2017 00:00
постъпила е жалба вх. № 392 от 26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх.№ 7/ 26.03.2017 год. в 10.30 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИКПостъпила е жалба вх. № 392 от 26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх.№ 7/ 26.03.2017 год. в 10.30 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИК . Жалбата е подадена на официалния имейл адрес на РИК – Хасково от Атанас Димитров Василев – пълномощник на ПП „БСП За България“ за Община Хасково. В нея се сочи , че в село Манастир в СИК №134 , община Хасково , се допуска председателя на съответната РИК, предоставя официалния списък на гласоподавателите на застъпник от ПП ГЕРБ.№ 274-НС/РИК 29 / 26.03.2017
88
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба с вх. № 394 от 26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх.№ 8/ 26.03.2017 год. в 11.04 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИК . Жалбата е подадена на официалния имейл адрес на РИК – Хасково от Валентина Димулска В нея се сочи , че в село Смирненци , община Харманли , се допуска присъствието на кмета на селото- Ивелина Тончева Тодорова в изборното помещение на СИК №42. Към жалбата няма приложени материали. Секретарят на РИК Хамдие Сабри извърши проверка по телефона в 11.53 ч.В проведения телефонен разговор с лицето Шенай Ибиш-секретар на СИК №42 се установи,че кметът на селото Ивелина Тончева Тодорова е отключила изборното помещение,намирала се е пред изборното помещение а в момента на разговора се намирала пред сградата на кметството в село Смирненци.Същата не се намира в изборното помещение. № 273-НС/РИК 29 / 26.03.2017
77
26.03.2017 00:00
Постъпила жалба с вх. № 393 от 26.03.2017г. в общия входящ регистър и вх.№ 9/ 26.03.2017 год. в 10.44 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИК . Жалбата е подадена на официалния имейл адрес на РИК – Хасково от Владимир Николов Бамбалов – преВ нея се сочи , че в село Белица , община Любимец , се допуска присъствието на кмета на селото в изборното помещение на СИК №11. Към жалбата няма приложени материали. Членът на РИК Албена Ченголова извърши проверка по телефона в 11.30 ч.В проведения телефонен разговор с лицето Димка Славова-председател на СИК №11 се установи,че в изборното помещение от откриването на изборния ден до 11:30 ч. са присъствали двама представители на партии или коалиции и трима застъпника и не са присъствали други лица.Кметът на селото е дошъл само да гласува,не е бил в изборното помещение в останалото време. № 272-НС/РИК 29 / 26.03.2017
66
25.03.2017 00:00
Постъпила преписка и постановление в РИК 29 – Хасково. Колеги , постъпила е преписка вх. № 522/.2017 г. , заедно с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство на Районна прокуратура – Хасково от 25.03.2017 год. Преписката е заведена в общия входящ регистър на РИК с Вх. Рег. № 376/25.03.2017 год. Изпратена ни е по компетентност , с цел преценка за наличие на нарушения на Изборния кодекс . От прокурорската преписка става ясно , че на 25.03.2017 год. лицето Велю Атанасов Найденов ,, носи пакет с кафе и шапка с надпис на нея „ДПС“. При извършване на проверка от служители на РУ – Хасково се установило , че на пазара за животни в град Хасково , се намират кашони с кафе , шапки и тениски с надпис „ДПС „ . При проверката не се установява лицето , което разпространява тези вещи . Аз и секретарят на РИК Хамдие Сабри извършихме проверка на място и установихме , че такива вещи се намират на пазара за животни в град Хасково . Районната избирателна комисия , за да се произнесе взе предвид следното : Не се установява нарушаване на Изборния кодекс , тъй като съгласно § 1 , т. 17 , изр. 2 от ИК „наименованието и символите на партия и коалиция , поставени върху предмети , в които не се съдържа призив за подкрепа , не се смятат за агитация по смисъла на кодекса . № 261-НС/РИК 29 / 25.03.2017
55
25.03.2017 14:16
Постъпила жалба от Михаил Лисков упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“.постъпила е жалба вх. № 367 от 25.03.2017г. в общия входящ регистър и вх.№ 6/ 25.03.2017 год. в 14.16 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИК . Жалбата е подадена на официалния имейл адрес на РИК – Хасково от Михаил Лисков – пълномощник на Коалиция „БСП ЛЯВА БЪЛГАРШЯ“ . В нея се сочи , че в село Лешниково , община Любимец , е монтирано табло на входа на сградата на кметството , в което се намира избирателна секция . На таблото са поставени предизборни плакати на ПП „ГЕРБ“ . Към жалбата е приложен снимков материал . Жалбоподателят счита , че се нарушава чл. 184 , ал. 1 от ИК . Членът на РИК Цветан Николов извърши проверка на място за времето от 15.30 ч. до 16 часа . На заседанието , същият докладва , че при проверката е установил , че таблото от снимковия материал не съществува към извършване на проверката . Районната избирателна комисия , за да се произнесе взе предвид следното : Не се установява нарушаване на Изборния кодекс . На основание чл. 72, ал.1, т.20 , Районната избирателна комисия РЕШИ: Оставя без уважение Жалба вх. № 367/25.03.2017 год.. в общия входящ регистър и вх. № 6/ 25.03.2017 год. , 14.16 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИК , подадена от Михаил Лисков – пълномощник на Коалиция „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ . Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му № 260-НС/РИК 29 / 25.03.2017
44
23.03.2017 15:30
Постъпила е жалба от Михаил Лисков – пълномощник на Коалиция „БСП ЛЯВА БЪЛГАРШЯ“ с вх. № 300 от 23.03.2017г. в общия входящ регистър и вх.№5/ 23.03.2017 год. , 17 ч. в Регистъра на сигналите и жалбите на РИК.В нея се сочи за появило съобщение в социалните мрежи , че община Харманли се включва в световната инициатива „Часът на земята“ и в рамките на един час от 20.30ч до 21.30ч. на 25.03.2017 год. ще бъде изключено фасадното осветление на сградата на общинската администрация в центъра на град Харманли . Призовават се и директорите на училищата и детските градини и другите институции да се включат в тази инициатива и да изключат фасадното осветление на сградите на училищата , детските градини и други за същия 1 час . Видно от заповедта на кмета на община – Харманли в училищата и детските градини са образувани множество секции . Съгласно Изборния кодекс и Хронограмата , приета от ЦИК , в предизборния ден 25.03.2015 год. към този час , всички изборни материални за изборния ден на 26.03.2017 год. ще бъдат в секционни помещения и охраната им ще бъде поета от полицаи . Липсва явно противоречие на тези действия на Изборния кодекс , но с оглед на евентуални затруднения на охраната на изборните помещения , жалбата следва да бъде изпратена по компетентност на ОД на МВР- Хасково за задълбочено проучване на ситуацията и адекватни незабавни действия за цялата област – Хасково № 205-НС/РИК 29 / 25.03.2017
33
16.03.2017 10:00
Постъпила е жалба с Вх. № 172/16.03.2017 г. от общия входящ дневник и с Вх. № 3/16.03.2017 г. в Регистъра на жалбите на РИК - Хасково в 17:53 ч на 15.03.2017г. на официалния имейл адрес , подадена от Михайл Христов Лисков – пълномощник на Корнелия НиновВ нея се сочи, че на 15.03.2017г. от 11:00ч. на територията на община Димитровград се открива строителна площадка за изграждане на асфалтова база на Щрабаг. Присъствали са кмета на община Димитровград, областния управител и Делян Добрев водач на листата за кандидати за народни представители на ПП „ГЕРБ“. Жалбоподателят счита, че г-н Делян Добрев е ползвал конкретното мероприятие за предизборна агитация в полза на ПП „ГЕРБ“,№ 102-НС/РИК 29 / 16.03.2017
22
14.03.2017 10:15
Постъпила е жалба с Вх. № 135/14.03.2017 г. от общия входящ дневник и с Вх. № 2/14.03.2017 г. в 10:15 ч. в Регистъра на жалбите на РИК - Хасково, подадена от Михайл Христов Лисков – пълномощник на Корнелия НиноваВ нея се сочи, че в публикация на електронния сайт на вестник „Хасковска Марица“ – http://haskovo.marica.bg/article/read/47090 е публикувано „отворено писмо“ от Милена Трендафилова – зам. кмет на Община Хасково. Като жалбоподателят счита, че т.нар. писмо е агитационен материал по смисъла на чл.183 от ИК и твърди, че не са спазени правилата описани в чл.183 ал.2 от ИК. Молим да бъде извършена незабавна проверка№ 93-НС/РИК 29 / 14.03.2017
11
11.03.2017 15:00
Постъпила жалба с Вх. № 119/11.03.2017 г. от общия входящ дневник и с Вх. № 1/11.03.2017 г. в 15:00 ч. в Регистъра на жалбите на РИК - Хасково, подадена от Деяна Лозкова Димитрова с адрес гр.Хасково ул. Ракита 23В нея се сочи, че на 11.03.2017 г. около 10,00 часа в град Хасково по бул. България покрай „Бизнес Центъра“ са преминали два микрубуса. Първия облепен с агитационни материали на партия „ДОСТ“, а втория с прикрепени на покрива мегафони, от които много силно са звучали песен на турски език, от която се разбирало само словосъчетанието „ДОСТ, ДОСТ“.№ 77-НС/РИК 29 / 11.03.2017
11-C
06.03.2017 14:00
Постъпил сигнал от сдружение „ГИСДИ“В РИК е постъпил сигнал с вх. № 99/06.03.2017г. , с което се сигнализира за извършено нарушение по чл. 205 ал.1 и ал.2 от ИК№ 72-НС/РИК 29 / 07.03.2017№ 4489-НС / 11.03.2017

Календар

Решения

всички решения