Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 85- ПВР/НС
Хасково, 27.10.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 126/27.10.2021 г.  от упълномощения представител на КП „ДБО“, с което се иска замяна в състава на СИК Хасково, назначена с Решение № 79–ПВР/НС от 25.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Хасково, по предложение на упълномощения представител на КП „ДБО“,  както следва:

СИК №

Община

Освобождава

Назначава

Длъжност

 

293400108

Хасково

Димитрина Николова Атанасова

Янко Николов Апостолов

член

ДБО

293400118

Хасково

Стефан Митков Стефанов

Димитър Ангелов Ников

член

ДБО

293400139

Хасково

Румен Митков Мартинов

Несрин Смаилова Алиева

секретар

ДБО

293400144

Хасково

Железан Димов Узунов

Костадин Лъчезаров Лозев

зам.председател

ДБО

293400148

Хасково

Иванка Атанасова Иванова

Стефан Веселинов Карев

член

ДБО

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.10.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения