Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 84- ПВР/НС
Хасково, 27.10.2021

ОТНОСНО: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

С горното решение РИК 29 - Хасково е назначила съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Хасково.

В РИК 29 Хасково са постъпили искания с вх. № 118/26.10.2021 г. и вх. № 120/27.10.2021 г. от ПП „ИТН“, с вх. № 119/26.10.2021 г. от КП „ГЕРБ-СДС“ и с вх. № 129/27.10.2021 г. от КП „БСП за България“ за корекция на таблицата на СИК – Хасково в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково.

 РИК 29 - Хасково служебно установи, че са допуснати явни технически грешки, изразяващи се в дублиране и разместване на предложени от политическите партии и коалиции от партии имена на членове на СИК - Хасково за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Хасково, поради което и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 , вр. чл. 89, ал. 1 от ИК,  РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г. на РИК 29-Хасково, в поименното изписване на съставите на СИК в Община Хасково в табличен вид, както следва:

29-34-00-001

Хасково

Председател

Стойка Хубенова Костова

БСП

29-34-00-001

Хасково

Зам. Председател

Кирил Запрянов Запрянов

ИТН

29-34-00-001

Хасково

секретар

Хака Мехмед Апти

ДПС

29-34-00-001

Хасково

Член

Веселина Николаева Любомирова-Христова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-001

Хасково

Член

Пенка Петрова Терзиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-001

Хасково

Член

Петър Димов Колев

БСП

29-34-00-001

Хасково

Член

Станимир Валентинов Вълчев

ДБО

29-34-00-001

Хасково

Член

Димитър Георгиев Костадинов

ДБО

29-34-00-001

Хасково

Член

Златка Димитрова Христозова

ИМ

29-34-00-002

Хасково

Председател

Айтен Байрям Сабри

ДПС

29-34-00-002

Хасково

зам Председател

Ивелина Димова Димова - Пирийчева

ИТН

29-34-00-002

Хасково

секретар

Валентин Варадинов Спенджаров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-002

Хасково

Член

Атанаска Стефанова Колева

БСП

29-34-00-002

Хасково

Член

Стефан Митков Стефанов

ДБО

29-34-00-002

Хасково

Член

Ренета Ангелова Бозукова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-002

Хасково

Член

Живка Елкова Димитрова

ДБО

29-34-00-002

Хасково

Член

Недялка Димитрова Петева

ИМ

29-34-00-002

Хасково

Член

Недялка Филипова Атанасова

ИТН

29-34-00-003

Хасково

Председател

Славка Георгиева Тодорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-003

Хасково

Зам.Председател

Георги Колев Сапунджиев

ДПС

29-34-00-003

Хасково

секретар

Юлияна Бисерова Маркова

ИТН

29-34-00-003

Хасково

Член

Лъчезар Иванов Камбуров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-003

Хасково

Член

Елица Христова Димитрова

ДБО

29-34-00-003

Хасково

Член

Атанаска Господинова Бърдукова - Николова

ДБО

29-34-00-003

Хасково

Член

Кремена Димчева Колева

ИМ

29-34-00-003

Хасково

Член

Недялка Захариева Петева

БСП

29-34-00-003

Хасково

Член

Красимир Петков Кръстев

ИТН

29-34-00-004

Хасково

Председател

Деяна Лозкова Димитрова

ДБО

29-34-00-004

Хасково

Зам.Председател

Джансен Сеид Ахмед

ДПС

29-34-00-004

Хасково

секретар

Гергана Димитрова Камбурова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-004

Хасково

Член

Митко Николаев Иванов

ИТН

29-34-00-004

Хасково

Член

Христина Георгиева Желева

ИТН

29-34-00-004

Хасково

Член

Златина Динкова Костадинова

ИТН

29-34-00-004

Хасково

Член

Сърпухи Филип Дерандонян

ГЕРБ-СДС

29-34-00-004

Хасково

Член

Николай Иванов Колев

БСП

29-34-00-004

Хасково

Член

Христо Георгиев Христозов

ИМ

29-34-00-005

Хасково

Председател

Иван Георгиев Василев

ИТН

29-34-00-005

Хасково

Зам.Председател

Мюмюн Мустафа Мехмед

ДПС

29-34-00-005

Хасково

секретар

Славея Калинова Петкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-005

Хасково

Член

Елена Желева Иванова

ДБО

29-34-00-005

Хасково

Член

Йордан Георгиев Арнаудов

БСП

29-34-00-005

Хасково

Член

Панка Пилева Василева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-005

Хасково

Член

Ася Величкова Стойчева

ДБО

29-34-00-005

Хасково

Член

Васил Стойков Траков

ИМ

29-34-00-005

Хасково

Член

Михаил Тодоров Милков

ИТН

29-34-00-006

Хасково

Председател

Хайритин Хайрула Ахмед

ДПС

29-34-00-006

Хасково

Зам. Председател

Виолета Панчева Митева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-006

Хасково

секретар

Марин Георгиев Райков

ИТН

29-34-00-006

Хасково

Член

Недялка Василева Сарджева

БСП

29-34-00-006

Хасково

Член

Анита Димитрова Велчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-006

Хасково

Член

Даниел Вълчев Тонев

ДБО

29-34-00-006

Хасково

Член

Надя Христова Станилова

ДБО

29-34-00-006

Хасково

Член

Донка Георгиева Иванова

ИМ

29-34-00-006

Хасково

Член

Ирена Михайлова Милкова

ИТН

29-34-00-007

Хасково

Председател

Недялка Иванова Костадинова

ДБО

29-34-00-007

Хасково

Зам.Председател

Красимира Петрова Христова

ИМ

29-34-00-007

Хасково

секретар

Стефка Иванова Станчева

ИТН

29-34-00-007

Хасково

Член

Красимира Цветанова Узунова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-007

Хасково

Член

Васил Николов Колев

БСП

29-34-00-007

Хасково

Член

Гергана Тилева Боева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-007

Хасково

член

Бакие Джелил Мехмед

ДПС

29-34-00-007

Хасково

Член

Димитър Тодоров Хаджиев

ИТН

29-34-00-007

Хасково

Член

Никол Петрова Янева

ИТН

29-34-00-008

Хасково

Председател

Иванка Атанасова Иванова

ДБО

29-34-00-008

Хасково

Зам. Председател

Димитър Георгиев Тонев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-008

Хасково

секретар

Теодора Нонева Илиева

ИТН

29-34-00-008

Хасково

Член

Антон Недялков Иванов

БСП

29-34-00-008

Хасково

Член

Десислав Иванов Вълканов

ИМ

29-34-00-008

Хасково

Член

Марияна Дойчева Стоянова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-008

Хасково

член

Небибе Йълмаз Бейсим

ДПС

29-34-00-008

Хасково

Член

Александра Деянова Павлова

ИТН

29-34-00-008

Хасково

Член

Петко Иванов Иванов

ИТН

29-34-00-009

Хасково

Председател

Христо Атанасов Христов

ДБО

29-34-00-009

Хасково

Зам. Председател

Димо Панев Митев

БСП

29-34-00-009

Хасково

Секретар

Иванка Христова Попова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-009

Хасково

Член

Иван Боянов Иванов

ИТН

29-34-00-009

Хасково

Член

Петър Иванов Делчев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-009

Хасково

член

Рамадан Айше Рами

ДПС

29-34-00-009

Хасково

Член

Веселинка Георгиева Георгиева

ИМ

29-34-00-009

Хасково

Член

Димитрия Тенчева Ночева

ИТН

29-34-00-009

Хасково

Член

Таня Златева Костадинова

ИТН

29-34-00-010

Хасково

Председател

Светла  Тенева  Славова

ДБО

29-34-00-010

Хасково

Зам. Председател

Атина Васили Кацару - Ксантопулу

БСП

29-34-00-010

Хасково

секретар

Димчо Ангелов Бачваров

ИТН

29-34-00-010

Хасково

Член

Петя Христова Марчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-010

Хасково

Член

Кичка Георгиева Вълкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-010

Хасково

член

Калбие Рамадан Рафет

ДПС

29-34-00-010

Хасково

Член

Николай Андреев Найденов

ИМ

29-34-00-010

Хасково

Член

Иванка Славова Иванова

ИТН

29-34-00-010

Хасково

Член

Емилия Петрова Ковачева

ИТН

29-34-00-011

Хасково

Председател

Георги Добрев Кянков

ИТН

29-34-00-011

Хасково

Зам. Председател

Маргарита Костадинова Лучанска

ГЕРБ-СДС

29-34-00-011

Хасково

Секретар

Ива Ташкова Иванова

БСП

29-34-00-011

Хасково

Член

Зерон Ехия Тахмезян

ГЕРБ-СДС

29-34-00-011

Хасково

Член

Гергана  Миткова  Разцветникова

ДБО

29-34-00-011

Хасково

член

Раим Мехмед Сали

ДПС

29-34-00-011

Хасково

Член

Гергана Петрова Дончева

ИМ

29-34-00-011

Хасково

Член

Елена Иванова Паскалева

ИТН

29-34-00-011

Хасково

Член

Димка Николова Стоева

ИТН

29-34-00-012

Хасково

Председател

Виолета Петрова Стефанова

ИТН

29-34-00-012

Хасково

Зам. Председател

Недялка Илиева Белова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-012

Хасково

секретар

Веселина Ханчева Балтаянова

ДБО

29-34-00-012

Хасково

Член

Маргарита Атанасова Димитрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-012

Хасково

член

Кера Димитрова Атанасова

ДПС

29-34-00-012

Хасково

Член

Росица Добрева Костова

БСП

29-34-00-012

Хасково

член

Иванка Колева Панайотова

ИМ

29-34-00-012

Хасково

Член

Антон Иванов Алексиев

ИТН

29-34-00-012

Хасково

Член

Славка Тодорова Христова

ИТН

29-34-00-013

Хасково

Председател

Атанас Митков Атанасов

ДБО

29-34-00-013

Хасково

Зам. Председател

Марияна Милева Станилова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-013

Хасково

секретар

Калинка Иванова Димитрова

ИМ

29-34-00-013

Хасково

Член

Йорданка Данаилова Даскалова

БСП

29-34-00-013

Хасково

Член

Станимира Недкова Марчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-013

Хасково

Член

Янко  Николов Апостолов

ДБО

29-34-00-013

Хасково

член

Силвия Михайлова Малинова

ДПС

29-34-00-013

Хасково

Член

Ваня Атанасова Ангелова

ИТН

29-34-00-013

Хасково

Член

Димка Недялкова Колева

ИТН

29-34-00-014

Хасково

Председател

Иванка Димчева Захариева

БСП

29-34-00-014

Хасково

Зам. Председател

Бойко Русков Цветков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-014

Хасково

Секретар

Петя   Антонова Иванова

ДБО

29-34-00-014

Хасково

Член

Петранка Милчева Божикова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-014

Хасково

Член

Румен  Георгиев Костадинов

ДБО

29-34-00-014

Хасково

член

Гергана Тодорова Христова

ДПС

29-34-00-014

Хасково

Член

Милка Бялкова Иванова

ИМ

29-34-00-014

Хасково

Член

Донка Вътева Мутафова

ИТН

29-34-00-014

Хасково

Член

Габриела Златкова Бурова

ИТН

29-34-00-015

Хасково

Председател

Маргарита Методиева Рангелова

ИМ

29-34-00-015

Хасково

Зам. Председател

Даниела  Хубенова Будова

ДБО

29-34-00-015

Хасково

секретар

Лозина Борисова Желева

ИТН

29-34-00-015

Хасково

Член

Михаил Ставрев Паскалев

БСП

29-34-00-015

Хасково

Член

Петя Йорданова Желева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-015

Хасково

член

Мара Динкова Божинова

ДПС

29-34-00-015

Хасково

Член

Тодор Грозев Тодоров

ИТН

29-34-00-016

Хасково

Председател

Кремена Железанова Христова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-016

Хасково

Зам. Председател

Красимир Петров Александров

ИМ

29-34-00-016

Хасково

Секретар

Златко   Янков Атанасов

ДБО

29-34-00-016

Хасково

Член

Слава Захариева Караджова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-016

Хасково

Член

Мариела Сотирова Сотирова

БСП

29-34-00-016

Хасково

член

Фанка Александрова Йосифова

ДПС

29-34-00-016

Хасково

Член

Алисия Николаева Оракова

ИТН

29-34-00-016

Хасково

Член

Даниела Христова Павлова

ИТН

29-34-00-016

Хасково

Член

Пеню Сталев Пенев

ИТН

29-34-00-017

Хасково

Председател

Ани Климентова Дянкова

ДБО

29-34-00-017

Хасково

Зам. Председател

Вера Димитрова Пенева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-017

Хасково

секретар

Деляна Миткова Милчева

ИТН

29-34-00-017

Хасково

Член

Васил Райчев Георгиев

БСП

29-34-00-017

Хасково

Член

Недялка Лозева Ангелова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-017

Хасково

Член

Силвия Йорданова Росенова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-017

Хасково

член

Радостина Георгиева Георгиева

ДПС

29-34-00-017

Хасково

Член

Красимира Миткова Добрева

ИМ

29-34-00-017

Хасково

Член

Ивайло Деянов Пандулев

ИТН

29-34-00-018

Хасково

Председател

Нина Тенчева Димитрова

ИТН

29-34-00-018

Хасково

Зам. Председател

Антония Динкова Тодорова

ДБО

29-34-00-018

Хасково

Секретар

Мартин Динков Стоев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-018

Хасково

Член

Елена Димитрова Димитрова

ИТН

29-34-00-018

Хасково

член

Мюмюне Шабан Рамис

ДПС

29-34-00-018

Хасково

Член

Елена Тодорова Николова

БСП

29-34-00-018

Хасково

Член

Данаил Костадинов Атанасов

ИМ

29-34-00-019

Хасково

Председател

Росица Данчева Каналиева

БСП

29-34-00-019

Хасково

Зам. Председател

Стойка Щерева Стайкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-019

Хасково

секретар

Диана Атанасова Георгиева

ИТН

29-34-00-019

Хасково

Член

Емилия Людмилова Стефанова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-019

Хасково

Член

Снежана Николова Георгиева

ДБО

29-34-00-019

Хасково

Член

Димитър  Валентинов  Димитров

ДБО

29-34-00-019

Хасково

член

Виолета Миткова Филипова

ДПС

29-34-00-019

Хасково

Член

Цеца Георгиева Колева

ИМ

29-34-00-019

Хасково

Член

Таня Димитрова Делчева

ИТН

29-34-00-020

Хасково

Председател

Румяна  Илиева  Кръстева-Дамянова

ДБО

29-34-00-020

Хасково

Зам. Председател

Добринка Данчева Стоилова

БСП

29-34-00-020

Хасково

секретар

Марийка Атанасова Радева

ИТН

29-34-00-020

Хасково

член

Анушка Киркор Хуманян

БСП

29-34-00-020

Хасково

член

Янка Панайотова Григорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-020

Хасково

Член

Георги Вълчев Чобанов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-020

Хасково

член

Атанас Иванов Атанасов

ДПС

29-34-00-020

Хасково

Член

Йорданка Георгиева Костадинова

ИМ

29-34-00-020

Хасково

Член

Росица Антонова Стефанова

ИТН

29-34-00-021

Хасково

Председател

Нели Панчева Георгиева

ИТН

29-34-00-021

Хасково

Зам. Председател

Дияна Георгиева Делчева

БСП

29-34-00-021

Хасково

Секретар

Светозар Николов Пулев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-021

Хасково

Член

Василка Калоянова Георгиева

ДБО

29-34-00-021

Хасково

член

Апти Бейтула Апти

ДПС

29-34-00-021

Хасково

Член

Гергана Атанасова Димитрова

ИМ

29-34-00-021

Хасково

Член

Мариелка Янакиева Янкова

ИТН

29-34-00-022

Хасково

Председател

Мария Иванова Пилева

ИМ

29-34-00-022

Хасково

зам Председател

Тоньо Тасков Емилов

ИТН

29-34-00-022

Хасково

Секретар

Марин Петков Дяков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-022

Хасково

Член

Снежана Атанасова Куршумова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-022

Хасково

Член

Лиляна Георгиева Кирева

БСП

29-34-00-022

Хасково

Член

Антоанета  Димитрова  Христова

ДБО

29-34-00-022

Хасково

член

Севгюл Мюмюн Апти

ДПС

29-34-00-022

Хасково

Член

Дора Димитрова Ангелова

ИТН

29-34-00-022

Хасково

Член

Гергана Костова Димитрова

ИТН

29-34-00-023

Хасково

Председател

Минка Димитрова Арабаджиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-023

Хасково

Зам. Председател

Мария Миткова Иванова

ИТН

29-34-00-023

Хасково

Секретар

Миролюбим Иванов Кирев

БСП

29-34-00-023

Хасково

Член

Жеко Сталев Леков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-023

Хасково

Член

Росена Марчева Маркова

ДБО

29-34-00-023

Хасково

член

Христо Тони Тонев

ДПС

29-34-00-023

Хасково

Член

Милен Димитров Теохаров

ИМ

29-34-00-024

Хасково

Председател

Ивайло Христов Иванов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-024

Хасково

Зам. Председател

Даниела Станилова Казакова

ИТН

29-34-00-024

Хасково

секретар

Гинка Василева Христозова

ДБО

29-34-00-024

Хасково

Член

Петя Димитрова Шопова

БСП

29-34-00-024

Хасково

член

Доника Данчева Данчева

ДПС

29-34-00-024

Хасково

Член

Ивелина Костадинова Тодорова

ИМ

29-34-00-024

Хасково

Член

Димитрия Вълкова Колева

ИТН

29-34-00-025

Хасково

Председател

Сидер  Сидеров Димитров

ДБО

29-34-00-025

Хасково

зам Председател

Николай Николов Казаков

ИТН

29-34-00-025

Хасково

Секретар

Божил Георгиев Божиков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-025

Хасково

Член

Мария Георгиева Петкова

БСП

29-34-00-025

Хасково

Член

Стефка Пенева Ангелова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-025

Хасково

член

Юлия Райчева Мишева

ДПС

29-34-00-025

Хасково

Член

Даниела Тодорова Карева

ИМ

29-34-00-025

Хасково

Член

Васил Миленов Вангелов

ИТН

29-34-00-025

Хасково

Член

Галя Господинова Пеева

ИТН

29-34-00-026

Хасково

Председател

Росен Бисеров Господинов

ДБО

29-34-00-026

Хасково

Зам. Председател

Живко Иванов Желев

БСП

29-34-00-026

Хасково

секретар

Дияна Иванова Иванова

ИТН

29-34-00-026

Хасково

член

Гергана Димитрова Ванчева

БСП

29-34-00-026

Хасково

Член

Златка Ангелова Куршумова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-026

Хасково

член

Савка Христова Янева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-026

Хасково

член

Ерхан Бекир Мехмед

ДПС

29-34-00-026

Хасково

Член

Красимир Михайлов Димитров

ИМ

29-34-00-026

Хасково

Член

Иванка Бойдева Димитрова

ИТН

29-34-00-027

Хасково

Председател

Стоян Людмилов Арабаджиев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-027

Хасково

Зам. Председател

Златка Георгиева Колева

БСП

29-34-00-027

Хасково

Секретар

Зорница   Иванова Петрова

ДБО

29-34-00-027

Хасково

Член

Велика Милкова Василева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-027

Хасково

член

Веселина Стайкова Пенкова

ДПС

29-34-00-027

Хасково

Член

Елена Илчева Овчарова

ИМ

29-34-00-027

Хасково

Член

Пламен Миленов Петков

ИТН

29-34-00-027

Хасково

Член

Иванка Никова Радева

ИТН

29-34-00-027

Хасково

Член

Генка Симеонова Василева

ИТН

29-34-00-028

Хасково

Председател

Ивиан Панков Иванов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-028

Хасково

Зам. Председател

Петя Кирилова Петрова

ДБО

29-34-00-028

Хасково

секретар

Кларита Росенова Панева

ИТН

29-34-00-028

Хасково

Член

Николина Хубенова Митева

БСП

29-34-00-028

Хасково

Член

Димитър Славилов Севов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-028

Хасково

Член

Златка Желева Русева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-028

Хасково

член

Нергюл Ахмед Мехмед

ДПС

29-34-00-028

Хасково

Член

Радка Симеонова Даскалова

ИМ

29-34-00-028

Хасково

Член

Радосвета Иванова Иргова

ИТН

29-34-00-029

Хасково

Председател

Румен Желязков Метларов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-029

Хасково

Зам. Председател

Николайка Петрова Димитрова

БСП

29-34-00-029

Хасково

секретар

Сиана Любомирова Видова

ИТН

29-34-00-029

Хасково

Член

Диана  Йорданова Тодорова

ДБО

29-34-00-029

Хасково

член

Севда Вели Салим

ДПС

29-34-00-029

Хасково

Член

Иванка Хубенова Колева

ИМ

29-34-00-029

Хасково

Член

Стефан Желязков Ангелов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-030

Хасково

Председател

Михаил Петров Николов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-030

Хасково

Зам. Председател

Димка Кирева Колева

ИМ

29-34-00-030

Хасково

Секретар

Пенка Георгиева Пантелеева

БСП

29-34-00-030

Хасково

Член

Кирилка Петрова Гочева

ДБО

29-34-00-030

Хасково

член

Румяна Ангелова Мишева

ДПС

29-34-00-030

Хасково

Член

Севда Асенова Петрова

ИТН

29-34-00-030

Хасково

Член

Иванка Атанасова Милева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-031

Хасково

Председател

Аделина Мирославова Боянова

ИТН

29-34-00-031

Хасково

Зам. Председател

Антон Димитров Тонев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-031

Хасково

Секретар

Автономка Атанасова Станкова

БСП

29-34-00-031

Хасково

Член

Красимира Стайкова Кукева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-031

Хасково

Член

Мария Тодорова Георгиева

БСП

29-34-00-031

Хасково

Член

Даниел Динков Тодоров

ДБО

29-34-00-031

Хасково

член

Добринка Митева Георгиева

ДПС

29-34-00-031

Хасково

Член

Росица Стефанова Караджова

ИМ

29-34-00-031

Хасково

Член

Диана Христова Сепетлиева

ИТН

29-34-00-032

Хасково

Председател

Мария Владимирова Григорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-032

Хасково

Зам. Председател

Гинка Бончева Димкова

ДБО

29-34-00-032

Хасково

секретар

Даниел Кирчев Стоилов

ИТН

29-34-00-032

Хасково

Член

Йовка Костадинова Костадинова

БСП

29-34-00-032

Хасково

Член

Николай Бисеров Русанов

БСП

29-34-00-032

Хасково

Член

Диана Желязкова Желязкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-032

Хасково

член

Мелекшен Шабан Юсеин

ДПС

29-34-00-032

Хасково

Член

Делчо Христозов Делчев

ИМ

29-34-00-032

Хасково

Член

Катя Ангелова Иванова

ИТН

29-34-00-033

Хасково

Председател

Димчо Петров Колев

ИТН

29-34-00-033

Хасково

Зам.Председател

Диана Андонова Станчева

ИМ

29-34-00-033

Хасково

Секретар

Моника  Онник  Агопян

ДБО

29-34-00-033

Хасково

Член

Петя Ганчева Христова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-033

Хасково

член

Валентин Петев Ванчев

ДПС

29-34-00-033

Хасково

член

Гинка Спасова Митева

БСП

29-34-00-033

Хасково

член

Антония Кирилова Ангелова

ИТН

29-34-00-034

Хасково

Председател

Сияна Станчева Кисьова

ДБО

29-34-00-034

Хасково

зам Председател

Веселин Александров Славев

ИТН

29-34-00-034

Хасково

секретар

Петя Петрова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-034

Хасково

Член

Тодор Георгиев Балджиев

БСП

29-34-00-034

Хасково

Член

Кичка Иванова Костова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-034

Хасково

Член

Надежда Цветанова Тодорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-034

Хасково

член

Исмигюл Кадир Феим

ДПС

29-34-00-034

Хасково

Член

Димитрина Янева Димитрова

ИМ

29-34-00-034

Хасково

Член

Златка Стоянова Георгиева

ИТН

29-34-00-035

Хасково

Председател

Стефан Младенов Стефанов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-035

Хасково

Зам. Председател

Кръстина Георгиева Мандаджиева

ДБО

29-34-00-035

Хасково

секретар

Адриана Георгиева Георгиева

ИТН

29-34-00-035

Хасково

Член

Добринка Щерева Стойчева

БСП

29-34-00-035

Хасково

член

Силвия Бисерова Янчева

ДПС

29-34-00-035

Хасково

Член

Бойко Цветков Радев

ИМ

29-34-00-035

Хасково

Член

Надка Атанасова Апостолова

ИТН

29-34-00-036

Хасково

Председател

Мариана Владимирова Стоименова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-036

Хасково

Зам. Председател

Павлина Янева Тонева

ИМ

29-34-00-036

Хасково

Секретар

Евелина Христова Николова

БСП

29-34-00-036

Хасково

Член

Валентина   Живкова Георгиева

ДБО

29-34-00-036

Хасково

член

Гюлтен Халим Рамадан

ДПС

29-34-00-036

Хасково

Член

Иван Ангелов Николов

ИТН

29-34-00-036

Хасково

Член

Иванка Атанасова Милева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-037

Хасково

Председател

Маргарита Николова Янева

БСП

29-34-00-037

Хасково

Зам. Председател

Добринка  Веселинова Чолакова

ДБО

29-34-00-037

Хасково

Секретар

Оля Петрова Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-037

Хасково

член

Билял Шабан Мехмед

ДПС

29-34-00-037

Хасково

Член

Виолета Рускова Паскалева

ИМ

29-34-00-037

Хасково

Член

Янка Тенчева Карагьозова

ИТН

29-34-00-037

Хасково

Член

Янка Петрова Пенева

ИТН

29-34-00-038

Хасково

Председател

Румяна Василева Проданова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-038

Хасково

Зам. Председател

Росица Славчева Иванова

ДБО

29-34-00-038

Хасково

секретар

Георги Николов Иванов

БСП

29-34-00-038

Хасково

Член

Грозданка Апостолова Ангелова

ИТН

29-34-00-038

Хасково

Член

Таня Колева Ресиловска

ГЕРБ-СДС

29-34-00-038

Хасково

член

Нарин Неждат Мурад

ДПС

29-34-00-038

Хасково

Член

Десислава Стойчева Стойчева

ИМ

29-34-00-038

Хасково

Член

Киро Спасов Спасов

ИТН

29-34-00-038

Хасково

Член

Красимира Георгиева Вълчева

ИТН

29-34-00-039

Хасково

Председател

Радина Тодорова Иванова

БСП

29-34-00-039

Хасково

Зам. Председател

Радостина Костадинова Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-039

Хасково

секретар

Даниел Димитров Димов

ИТН

29-34-00-039

Хасково

Член

Недялка Георгиева Ангелова

ДБО

29-34-00-039

Хасково

член

Мюрфет Лютви Фетта

ДПС

29-34-00-039

Хасково

Член

Наталия Иванова Стойчева

ИМ

29-34-00-039

Хасково

Член

Станислав Асенов Петров

ИТН

29-34-00-040

Хасково

Председател

Николай Ангелов Тодоров

ИТН

29-34-00-040

Хасково

Зам. Председател

Есма Фардин Мехмед

ДБО

29-34-00-040

Хасково

секретар

Емел Хасан Юсеин

ДПС

29-34-00-040

Хасково

Член

Петър Костадинов Петров

БСП

29-34-00-040

Хасково

Член

Мария Недялкова Димитрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-040

Хасково

Член

Милена Недялкова Панайотова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-040

Хасково

Член

Сергей Арсов Данев

ИМ

29-34-00-041

Хасково

Председател

Добри Иванов Топалов

БСП

29-34-00-041

Хасково

зам Председател

Бисер Киров Йорданов

ИТН

29-34-00-041

Хасково

Секретар

Таня Делчева Трандева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-041

Хасково

Член

Красимир Рашков Христов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-041

Хасково

Член

Енвер Фардин Ахмед

ДБО

29-34-00-041

Хасково

член

Мюмюн Исмет Чалъшкан

ДПС

29-34-00-041

Хасково

Член

Сабте Сергеева Огуз

ИМ

29-34-00-041

Хасково

Член

Даниела Атанасова Руменова

ДБО

29-34-00-041

Хасково

Член

Тодор Димитров Янев

ИТН

29-34-00-042

Хасково

Председател

Милена Николова Хоптерова

ДПС

29-34-00-042

Хасково

Зам. Председател

Виолета Христова Динкова

ИТН

29-34-00-042

Хасково

Секретар

Ариф Салим Хасан

ГЕРБ-СДС

29-34-00-042

Хасково

Член

Даниел Любомиров Георгиев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-042

Хасково

член

Йорданка Велева Тодорова

БСП

29-34-00-042

Хасково

член

Гергана Добрева Петкова

БСП

29-34-00-042

Хасково

Член

Ердинч Фардин Ахмед

ДБО

29-34-00-042

Хасково

Член

Даниел Иванов Николов

ИМ

29-34-00-042

Хасково

Член

Велина Илиева Калоянова

ИТН

29-34-00-043

Хасково

Председател

Недялка Господинова Ангелова

ИТН

29-34-00-043

Хасково

Зам. Председател

Кямил Мехмед Яшар

ДПС

29-34-00-043

Хасково

Секретар

Валя Никова Йорданова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-043

Хасково

Член

Йоран Йорданов Чипилски

БСП

29-34-00-043

Хасково

Член

Галина Иванова Ангелова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-043

Хасково

Член

Евгени Ивайлов Иванов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-043

Хасково

Член

Сезгин Смаил Мехмед

ДБО

29-34-00-043

Хасково

Член

Димитър Славейков Воденичаров

ИМ

29-34-00-043

Хасково

Член

Стоян Стефанов Русев

ИТН

29-34-00-044

Хасково

Председател

Калин Ангелов Манолов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-044

Хасково

Зам. Председател

Сафет Кадир Сафет

ДПС

29-34-00-044

Хасково

Секретар

Наталия Иванова Тодорова

ИТН

29-34-00-044

Хасково

Член

Красимира Латева Делчева

БСП

29-34-00-044

Хасково

Член

Антоанета Георгиева Згурева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-044

Хасково

Член

Наджие Хасай Араб

ДБО

29-34-00-044

Хасково

Член

Минчо Райчев Минчев

ИМ

29-34-00-045

Хасково

Председател

Пенка Димитрова Савова

ИТН

29-34-00-045

Хасково

Зам. Председател

Рамадан Мехмед Рамадан

ДПС

29-34-00-045

Хасково

секретар

Димитър Василев Митев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-045

Хасково

Член

Данаил Пръвчев Тодоров

БСП

29-34-00-045

Хасково

Член

Вълко Кирилов Карасанов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-045

Хасково

Член

Христо Ангелов Недев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-045

Хасково

Член

Сергей Александров Ангелов

ДБО

29-34-00-045

Хасково

Член

Петко Добрев Петков

ИМ

29-34-00-045

Хасково

Член

Веселинка Димитрова Щерева

ИТН

29-34-00-046

Хасково

Председател

Стойчо Пламенов Пасев

ИТН

29-34-00-046

Хасково

Зам. Председател

Ганка Латева Митева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-046

Хасково

секретар

Ниляй Сабахатин Ибрахим

ДПС

29-34-00-046

Хасково

Член

Станка Христова Михова

БСП

29-34-00-046

Хасково

Член

Иванка Ангелова Кръстева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-046

Хасково

Член

Недялка Добрева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-046

Хасково

Член

Сабите Ахмед Аптула

ДБО

29-34-00-046

Хасково

Член

Туркян Мехмедали Ниязи

ИМ

29-34-00-046

Хасково

Член

Димитър Иванов Демирев

ИТН

29-34-00-047

Хасково

Председател

Кети Георгиева Петкова

ИТН

29-34-00-047

Хасково

Зам. Председател

Мария Димитрова Латева

БСП

29-34-00-047

Хасково

Секретар

Танка Костадинова Чанева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-047

Хасково

Член

Катя Николова Пилева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-047

Хасково

Член

Зиля Юсеин Салим

ДБО

29-34-00-047

Хасково

член

Гюнай Али Халим

ДПС

29-34-00-047

Хасково

Член

Пенко Вълев Вълев

ИМ

29-34-00-047

Хасково

Член

Марийка Апостолова Савова

ИТН

29-34-00-047

Хасково

Член

Никола Стоянов Стоянов

ИТН

29-34-00-048

Хасково

Председател

Татяна Делчева Анастасова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-048

Хасково

Зам. Председател

Зорница Янкова Георгиева

ДБО

29-34-00-048

Хасково

секретар

Гергана Латунова Хърсева

ИТН

29-34-00-048

Хасково

Член

Ана Детелинова Ангелова

БСП

29-34-00-048

Хасково

Член

Красимира Христова Колева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-048

Хасково

Член

Галина Янкова Янкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-048

Хасково

член

Мелиха Хасан Мустафа

ДПС

29-34-00-048

Хасково

Член

Фанка Тодорова Филева

ИМ

29-34-00-048

Хасково

Член

Мариана Тенева Петкова

ИТН

29-34-00-049

Хасково

Председател

Майя Евгениева Пашова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-049

Хасково

Зам. Председател

Веселин Стайков Черкезов

БСП

29-34-00-049

Хасково

секретар

Анджелика Мирославова Маринова

ИТН

29-34-00-049

Хасково

член

Ани Павлова Петрова

БСП

29-34-00-049

Хасково

член

Румен Василев Пехливанов

ДПС

29-34-00-049

Хасково

член

Лидия Боянова Спенджарова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-049

Хасково

член

Златка Петрова Драгиева

ДБО

29-34-00-049

Хасково

член

Мария Делчева Еленкова

ИМ

29-34-00-049

Хасково

Член

Димитър Ангелов Иванов

ИТН

29-34-00-050

Хасково

Председател

Цицилия Петрова Георгиева

ИМ

29-34-00-050

Хасково

Зам. Председател

Пламен Петков Казанджиев

ДБО

29-34-00-050

Хасково

Секретар

Мария Желязкова Русева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-050

Хасково

Член

Златка  Стоянова Тодорова

ИТН

29-34-00-050

Хасково

Член

Делчо Стоянов Тодоров

БСП

29-34-00-050

Хасково

Член

Таня Стайкова Тенчева-Арнаудова

БСП

29-34-00-050

Хасково

Член

Румяна Петрова Колева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-050

Хасково

член

Георги Делянов Делчев

ДПС

29-34-00-050

Хасково

Член

Христо Георгиев Манолов

ИТН

29-34-00-051

Хасково

Председател

Светлана Петрова Парапанова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-051

Хасково

Зам. Председател

Дейвид Стойнев Христов

ДБО

29-34-00-051

Хасково

Секретар

Донка Илиева Илиева

ИТН

29-34-00-051

Хасково

член

Иван Тодоров Делиев

БСП

29-34-00-051

Хасково

Член

Тонка Тодорова Арнаудова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-051

Хасково

член

Джелял Мюмюн Али

ДПС

29-34-00-051

Хасково

Член

Атанаска Миткова Андонова

ИМ

29-34-00-051

Хасково

Член

Радослав Николаев Радев

ИТН

29-34-00-051

Хасково

Член

Донка Георгиева Армутлиева

ИТН

29-34-00-052

Хасково

Председател

Митко Колев Колев

БСП

29-34-00-052

Хасково

Зам. Председател

Катя Паскова Трендафилова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-052

Хасково

Секретар

Красимир Митков Даскалов

ИТН

29-34-00-052

Хасково

Член

Васил Петров Панов

БСП

29-34-00-052

Хасково

Член

Йорданка Панева Димова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-052

Хасково

Член

Соня  Алексиева Димитрова

ДБО

29-34-00-052

Хасково

Член

Гюлбахар Нури Рахимова

ДПС

29-34-00-052

Хасково

Член

Петрунка Василева Костадинова

ИМ

29-34-00-052

Хасково

Член

Ваня Димитрова Димитрова

ИТН

29-34-00-053

Хасково

Председател

Валентина Георгиева Писарова

ИТН

29-34-00-053

Хасково

Зам. Председател

Божидар Йорданов Божидаров

БСП

29-34-00-053

Хасково

Секретар

Йорданка Ганчева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-053

Хасково

Член

Поля Делчева Копьева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-053

Хасково

Член

Тодор Атанасов Тодоров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-053

Хасково

Член

Иванка Павлова Желязкова

ДБО

29-34-00-053

Хасково

Член

Севгинар Местан Рамадан

ДПС

29-34-00-053

Хасково

Член

Янко Тенев Янков

ИМ

29-34-00-053

Хасково

Член

Тошо Делчев Ташев

ИТН

29-34-00-054

Хасково

Председател

Недко Петров Пешев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-054

Хасково

Зам. Председател

Анна  Христова  Тонева

ДБО

29-34-00-054

Хасково

Секретар

Нина Николаева Желязкова

ИТН

29-34-00-054

Хасково

Член

Димитрия Иванова Димитрова

БСП

29-34-00-054

Хасково

Член

Галина Петкова Пачеманова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-054

Хасково

член

Гюсюм Себахтин Бейтулла

ДПС

29-34-00-054

Хасково

Член

Недялка Вълева Атанасова

ИМ

29-34-00-054

Хасково

Член

Кирчо Тенев Димов

ИТН

29-34-00-054

Хасково

Член

Кристиан-Теодор Георгиев Костадинов

ИТН

29-34-00-055

Хасково

Председател

Костадинка Данчева Демирева

ИТН

29-34-00-055

Хасково

Зам. Председател

Маргарита Колева Гочева

ДБО

29-34-00-055

Хасково

Секретар

Георги Стефанов Михайлов

ДПС

29-34-00-055

Хасково

Член

Янка Георгиева Тодорова

БСП

29-34-00-055

Хасково

Член

Теодора Динева Костова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-055

Хасково

Член

Георги Несторов Ангелов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-055

Хасково

Член

Стефка Танева Георгиева

БСП

29-34-00-055

Хасково

Член

Петранка Милева Стоянова

ИМ

29-34-00-055

Хасково

Член

Таня Димитрова Писарова

ИТН

29-34-00-056

Хасково

Председател

Иордан Василев Петков

БСП

29-34-00-056

Хасково

Зам. Председател

Сунай Мустан Муса

ДПС

29-34-00-056

Хасково

Секретар

Ирина Илкова Караилиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-053

Хасково

Член

Кирил Гочев Кирилов

БСП

29-34-00-056

Хасково

Член

Георги Тянков Георгиев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-056

Хасково

Член

Евгения  Емилова  Евтимова

ДБО

29-34-00-056

Хасково

Член

Кети Ангелова Георгиева

ИМ

29-34-00-056

Хасково

Член

Снежа Миткова Димитрова

ИТН

29-34-00-056

Хасково

Член

Деяна Тоскова Маринова

ИТН

29-34-00-057

Хасково

Председател

Надежда Иванова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-057

Хасково

Зам. Председател

Росица Димитрова Иванова

ИТН

29-34-00-057

Хасково

Секретар

Невзат Нермин Ниязи

ДПС

29-34-00-057

Хасково

Член

Невена Лозкова Алексиева

БСП

29-34-00-057

Хасково

Член

Мариана Райкова Николова

БСП

29-34-00-057

Хасково

Член

Димитър Георгиев Кубашлиев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-057

Хасково

Член

Анета   Йорданова  Рачева

ДБО

29-34-00-057

Хасково

Член

Бонка Атанасова Стоева

ИМ

29-34-00-057

Хасково

Член

Стоян Николов Стоянов

ИТН

29-34-00-058

Хасково

Председател

Мария Недялкова Недялкова

ИТН

29-34-00-058

Хасково

Зам. Председател

Мариянка Ангелова Танева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-058

Хасково

Секретар

Тодорка Жечева Николова

ДБО

29-34-00-058

Хасково

член

Соня - Мария Райкова Сотирова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-058

Хасково

член

Мирела Емилова Кръстева

БСП

29-34-00-058

Хасково

член

Айдън Халил Якуб

ДПС

29-34-00-058

Хасково

Член

Иринка Стефанова Събева

ИМ

29-34-00-058

Хасково

Член

Антоанета Николова Панайотова

ИТН

29-34-00-058

Хасково

Член

Ваня Красимирова Георгиева

ИТН

29-34-00-059

Хасково

Председател

Цветан Иванов Николов

ДБО

29-34-00-059

Хасково

Зам. Председател

Мария Симеонова Жекова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-059

Хасково

Секретар

Милена Иванова Попова

ИТН

29-34-00-059

Хасково

Член

Иванка Георгиева Латинова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-059

Хасково

Член

Нурай Бехчет Топел

ДПС

29-34-00-059

Хасково

Член

Мария Миткова Иванова

БСП

29-34-00-059

Хасково

Член

Добромира Маринова Петрова

БСП

29-34-00-059

Хасково

Член

Христина Христова Димитрова

ИМ

29-34-00-059

Хасково

Член

Петя Димитрова Стоянова

ИТН

29-34-00-060

Хасково

Председател

Даниела Коева Рачева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-060

Хасково

Зам. Председател

Селями Екрем Хасан

ИТН

29-34-00-060

Хасково

Секретар

Наджие Ерсин Емин

ДПС

29-34-00-060

Хасково

Член

Димитър Григоров Димитров

БСП

29-34-00-060

Хасково

Член

Цветелина Георгиева Цветкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-060

Хасково

Член

Шенай  Христова  Александрова

ДБО

29-34-00-060

Хасково

Член

Петя Димитрова Петева

ИМ

29-34-00-060

Хасково

Член

Катя Златанова Демирева

ИТН

29-34-00-060

Хасково

Член

Добрина Грудева Илева

ИТН

29-34-00-061

Хасково

Председател

Пламен Петев Петев

ИТН

29-34-00-061

Хасково

Зам. Председател

Фетта Бейтула Фетта

ДПС

29-34-00-061

Хасково

Секретар

Татяна Петрова Тенева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-061

Хасково

Член

Руска Иванова Караджова

БСП

29-34-00-061

Хасково

Член

Златина Янева Стоянова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-061

Хасково

Член

Фатме Вадит Мехмед

ДБО

29-34-00-061

Хасково

Член

Мехмед Павлов Петров

ИМ

29-34-00-061

Хасково

Член

Мариям Торос Вълкова

ИТН

29-34-00-061

Хасково

Член

Радка Венкова Цветкова

ИТН

29-34-00-062

Хасково

Председател

Ангелина Колева Ангелова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-062

Хасково

Зам. Председател

Галина Жекова Георгиева

ИТН

29-34-00-062

Хасково

Секретар

Тамер Севалов Хафузов

ДПС

29-34-00-062

Хасково

Член

Валентина Делева Атанасова

БСП

29-34-00-062

Хасково

Член

Иванка Запрянова Найдова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-062

Хасково

Член

Радка Ванчева Панайотова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-062

Хасково

Член

Ширим Шабан Юмер

ДБО

29-34-00-062

Хасково

Член

Бейтула Апти Ахмед

ИМ

29-34-00-062

Хасково

Член

Мария Христова Стоянова

ИТН

29-34-00-063

Хасково

Председател

Марин Йорданов Димитров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-063

Хасково

Зам. Председател

Гюлбеяз Реджеб Емин

ДПС

29-34-00-063

Хасково

Секретар

Николина Ванчева Петева

ИТН

29-34-00-063

Хасково

Член

Антон Анастасов Колев

БСП

29-34-00-063

Хасково

Член

Марияна Недялкова Тодорова

БСП

29-34-00-063

Хасково

Член

Милка Вълкова Минчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-063

Хасково

Член

Невена Филипова Юлиянова

ДБО

29-34-00-063

Хасково

Член

Гюлтен Юсеин Ахмед

ИМ

29-34-00-063

Хасково

Член

Николай Тасков Христов

ИТН

29-34-00-064

Хасково

Председател

Тодор Иванов Стайков

ИТН

29-34-00-064

Хасково

Зам. Председател

Антоанета Ангелова Пройкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-064

Хасково

Секретар

Ахмед Айдун Ахмед

ДПС

29-34-00-064

Хасково

Член

Ивелина Христова Христова

БСП

29-34-00-064

Хасково

Член

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ЗЛАТАНОВА

ГЕРБ-СДС

29-34-00-064

Хасково

Член

Филиз Хали Шаиб

ДБО

29-34-00-064

Хасково

Член

Мария Боянова Димитрова

ИТН

29-34-00-064

Хасково

Член

Шериф Ахмед Мехмед

ИМ

29-34-00-064

Хасково

Член

Кера Колева Митева

ИТН

29-34-00-065

Хасково

Председател

Ивайло Хараланов Бакърджиев

ИТН

29-34-00-065

Хасково

Зам. Председател

Станка Василева Танева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-065

Хасково

Секретар

Шуаиб Бекир Ибрям

ДПС

29-34-00-065

Хасково

Член

Катя Тодорова Тончева

БСП

29-34-00-065

Хасково

Член

Петя Стоянова Петрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-065

Хасково

Член

Вирсен  Беру Али

ДБО

29-34-00-065

Хасково

Член

Добринка Николаева Христова

ИМ

29-34-00-065

Хасково

Член

Жулиета Христова Фучеджиева

ИТН

29-34-00-065

Хасково

Член

Иван Ангелов Тенев

ИТН

29-34-00-066

Хасково

Председател

Мария Павлинова Рашева

ИТН

29-34-00-066

Хасково

Зам. Председател

Рамадан Исмаил Мустафа

ДПС

29-34-00-066

Хасково

Секретар

Мариян Николов Русинов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-066

Хасково

Член

Тодорка Георгиева Тодорова

БСП

29-34-00-066

Хасково

Член

Смаил Сезгин Смаил

ДБО

29-34-00-066

Хасково

Член

Валерия Йорданова Лозкова

ИМ

29-34-00-066

Хасково

Член

Катя Христова Стоянова

ИТН

29-34-00-067

Хасково

Председател

Тонгурян Таквор Месроб

ИТН

29-34-00-067

Хасково

Зам. Председател

Димчо Атанасов Димов

БСП

29-34-00-067

Хасково

Секретар

Живка Хубенова Хубенова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-067

Хасково

Член

Румяна Атанасова Златилова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-067

Хасково

Член

Фардин Мехмед Аптула

ДБО

29-34-00-067

Хасково

член

Реджеб Бахтияр Реджеб

ДПС

29-34-00-067

Хасково

член

Райна Николова Илева

ИТН

29-34-00-067

Хасково

Член

Йорданка Ангелова Атанасова

ИМ

29-34-00-067

Хасково

Член

Стоян Маринов Тенев

ИТН

29-34-00-068

Хасково

Председател

Юркие Мюмюн Дуран

ДПС

29-34-00-068

Хасково

Зам. Председател

Емилиян Йовчев Стоянов

БСП

29-34-00-068

Хасково

Секретар

Стефан Любенов Каменов

ИТН

29-34-00-068

Хасково

Член

Иванка Янкова Гайдажиева-Василева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-068

Хасково

Член

Снежанка Петрова Радева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-068

Хасково

Член

Костадин Ангелов Костадинов

ДБО

29-34-00-068

Хасково

Член

Нурдживан Нурай Сюлейман

ДПС

29-34-00-068

Хасково

Член

Татяна Димитрова Ташева

ИМ

29-34-00-068

Хасково

Член

Димитър Грозев Димитров

ИТН

29-34-00-069

Хасково

Председател

Диляна Веселинова Бакърджиева

ИТН

29-34-00-069

Хасково

Зам. Председател

Русан Тенев Русев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-069

Хасково

Секретар

Тодорка Тошева Колева

БСП

29-34-00-069

Хасково

член

Христинка Михайлова Железанова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-069

Хасково

член

Костадин Ангелов Костадинов

ДБО

29-34-00-069

Хасково

член

Милка Тенева Иванова

ДПС

29-34-00-069

Хасково

Член

Мирослав Иванов Петков

ИМ

29-34-00-069

Хасково

Член

Иван Хараланов Иванов

ИТН

29-34-00-069

Хасково

Член

Георги Петров Гогов

ИТН

29-34-00-070

Хасково

Председател

Дора Милкова Петрова

БСП

29-34-00-070

Хасково

Зам. Председател

Татяна Ванчева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-070

Хасково

Секретар

Петя Динкова Дамянова

ИТН

29-34-00-070

Хасково

Член

Георги Атанасов Кузмов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-070

Хасково

Член

Здравка Добрева Ангелова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-070

Хасково

Член

Деяна Александрова Кирилова

ДБО

29-34-00-070

Хасково

член

Есин Митхат Реджеб

ДПС

29-34-00-070

Хасково

Член

Мустафа Хасан Мустафа

ИМ

29-34-00-070

Хасково

Член

Тинка Янкова Колева

ИТН

29-34-00-071

Хасково

Председател

Надя Димитрова Демирева

ДБО

29-34-00-071

Хасково

Зам. Председател

Георги Петров Христов

ИТН

29-34-00-071

Хасково

Секретар

Маргаритка Стойчева Траянова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-071

Хасково

член

Добринка Пилева Христова

БСП

29-34-00-071

Хасково

член

Петя    Стефанова Гогова

ДБО

29-34-00-071

Хасково

член

Недялка Николова Лозкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-071

Хасково

член

Бехчет Джевджет Топел

ДПС

29-34-00-071

Хасково

Член

Стефка Йорданова Караандонова

ИМ

29-34-00-071

Хасково

Член

Калина Стойчева Димова

ИТН

29-34-00-072

Хасково

Председател

Иванка Василeва Трендафилова

ИМ

29-34-00-072

Хасково

Зам. Председател

Кичка Ванчева Трендафилова

ИТН

29-34-00-072

Хасково

Секретар

Петя   Савова Скерлева

ДБО

29-34-00-072

Хасково

Член

Ангел Янев Ангелов

БСП

29-34-00-072

Хасково

Член

Димитринка Георгиева Калинчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-072

Хасково

Член

Николай Петков Николов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-073

Хасково

Член

Веселин Георгиев Атанасов

БСП

29-34-00-072

Хасково

член

Емине Исмет Байрамали

ДПС

29-34-00-072

Хасково

Член

Атанас Красимиров Сталев

ИТН

29-34-00-073

Хасково

Председател

Нина Вълчева Недева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-073

Хасково

Зам. Председател

Георги Марчев Георгиев

ИТН

29-34-00-073

Хасково

Секретар

Петя Герчева Жечева

ИМ

29-34-00-073

Хасково

Член

Гергана Василева Жечева

БСП

29-34-00-073

Хасково

Член

Невена Георгиева Вълчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-073

Хасково

Член

Петя  Атанасова  Манева

ДБО

29-34-00-073

Хасково

Член

Живко  Георгиев  Гинев

ДБО

29-34-00-073

Хасково

Член

Васко Ламбрев Петев

ИТН

29-34-00-073

Хасково

член

Милко Зафиров Гаджев

ДПС

29-34-00-074

Хасково

Председател

Недялка Петева Кръстева - Аврамова

ДБО

29-34-00-074

Хасково

Зам. Председател

Красимира Маринова Стоева

ИМ

29-34-00-074

Хасково

Секретар

Снежина Георгиева Русева

БСП

29-34-00-074

Хасково

Член

Наско Димитров Трайков

БСП

29-34-00-074

Хасково

Член

Антония Ташева Ставрева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-074

Хасково

Член

Георги Димитров Траянов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-074

Хасково

член

Айше Сафет Халил

ДПС

29-34-00-074

Хасково

Член

Кети Иванова Маркова

ИТН

29-34-00-074

Хасково

Член

Милена Проданова Чанкова

ИТН

29-34-00-075

Хасково

Председател

Кремена Станкова Милкова

ИТН

29-34-00-075

Хасково

Зам. Председател

Рена Александрова Пилева

ИМ

29-34-00-075

Хасково

Секретар

Железан Димов Узунов

ДБО

29-34-00-075

Хасково

член

Димитрия Димитрова Нанева

БСП

29-34-00-075

Хасково

член

Нела Петрова Канева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-075

Хасково

член

Милка  Николаева Чакалова

ДБО

29-34-00-075

Хасково

член

Петко Михов Михов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-075

Хасково

член

Шукри Ерол Садетин

ДПС

29-34-00-075

Хасково

Член

Севдалина Георгиева Русинова

ИТН

29-34-00-076

Хасково

Председател

Петя Милушева Арабова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-076

Хасково

Зам. Председател

Николай Пламенов Николаев

ИТН

29-34-00-076

Хасково

Секретар

Стефка  Иванова Петева

ДБО

29-34-00-076

Хасково

Член

Нели Тодорова Сотирова

БСП

29-34-00-076

Хасково

Член

Тодорка Манолова Найденова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-076

Хасково

Член

Латю Делчев Латев

БСП

29-34-00-076

Хасково

Член

Тамара Иванова Маринова

ДПС

29-34-00-076

Хасково

Член

Георги Христов Христов

ИМ

29-34-00-076

Хасково

Член

Деница Георгиева Еленска

ИТН

29-34-00-077

Хасково

Председател

Паско Недялков Желев

БСП

29-34-00-077

Хасково

Зам. Председател

Севджан Рафет Мехмед

ДПС

29-34-00-077

Хасково

Секретар

Таня Цветанова Гарилова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-077

Хасково

Член

Живка Николова Ангова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-077

Хасково

Член

Марта Костадинова Аврамова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-077

Хасково

Член

София  Христова  Грозева

ДБО

29-34-00-077

Хасково

Член

Елена Владимировна  Петрова

ИМ

29-34-00-077

Хасково

Член

Красимира Миленова Колева

ИТН

29-34-00-077

Хасково

Член

Иван Владимиров Тракукин

ИТН

29-34-00-078

Хасково

Председател

Милен Славчев Славов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-078

Хасково

Зам. Председател

Даниела Кирчева Димова

ИТН

29-34-00-078

Хасково

Секретар

Елена Александровна Тодорова

ИМ

29-34-00-078

Хасково

Член

Любомир Мариов Чепилов

БСП

29-34-00-078

Хасково

Член

Елеонора Събева Порязова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-078

Хасково

Член

Кремена Хубенова Вълчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-078

Хасково

Член

Недялка Тошкова Разцветникова

ДБО

29-34-00-078

Хасково

член

Йорданка Георгиева Димитрова

ДПС

29-34-00-078

Хасково

Член

Наиме Ремзиева Алиева

ИТН

29-34-00-079

Хасково

Председател

Валентин Павлов Павлов

ИТН

29-34-00-079

Хасково

Зам. Председател

Галя Христова Митева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-079

Хасково

Секретар

Славея Божидарова Драганова

БСП

29-34-00-079

Хасково

Член

Иванка Илиева Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-079

Хасково

Член

Елена  Иванова Кавалджиева

ДБО

29-34-00-079

Хасково

Член

Снежана Димитрова Ташева

БСП

29-34-00-079

Хасково

член

Мелиса Реджеб Иса

ДПС

29-34-00-079

Хасково

Член

Петя Христова Маркова

ИМ

29-34-00-079

Хасково

Член

Златка Василева Пасева

ИТН

29-34-00-080

Хасково

Председател

Ради Делчев Въчев

БСП

29-34-00-080

Хасково

Зам. Председател

Делчо Димов Татарев

ИТН

29-34-00-080

Хасково

Секретар

Невена Пейчева Янкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-080

Хасково

Член

Славейка Ламбрева Донева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-080

Хасково

Член

Славея Василева Бялкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-080

Хасково

Член

Тихомир Алдинов Баротев

ДБО

29-34-00-080

Хасково

член

Шукран Касим Али

ДПС

29-34-00-080

Хасково

Член

Мария Пенева Димитрова

ИМ

29-34-00-080

Хасково

Член

Недялко Георгиев Думанов

ИТН

29-34-00-081

Хасково

Председател

Теодора Владимирова Тодорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-081

Хасково

Зам. Председател

Диана Стоянова Желева

ДБО

29-34-00-081

Хасково

Секретар

Иванка Господинова Грозева

ИТН

29-34-00-081

Хасково

член

Теодора Стефанова Манолова

БСП

29-34-00-081

Хасково

член

Маргарита  Иванова Димитрова

ДБО

29-34-00-081

Хасково

член

Мирослав Владимиров Хайтов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-081

Хасково

член

Селин Севди Мехмедова

ДПС

29-34-00-081

Хасково

Член

Йордан Димчев Данев

ИМ

29-34-00-081

Хасково

Член

Красимира Кирилова Нешева

ИТН

29-34-00-082

Хасково

Председател

Салиха Ахмед Сербест

ДПС

29-34-00-082

Хасково

Зам. Председател

Сийка Иванова Георгиева

БСП

29-34-00-082

Хасково

Секретар

Мата Недева Савова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-082

Хасково

Член

Пламен Димчев Стоев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-082

Хасково

Член

Станко Митков Георгиев

ДБО

29-34-00-082

Хасково

Член

Ваня  Георгиева  Русева

ДБО

29-34-00-082

Хасково

Член

Босилка Любенова Пенчева

ИМ

29-34-00-082

Хасково

Член

Мария Иванова Иванова

ИТН

29-34-00-082

Хасково

Член

Георги Милков Делчев

ИТН

29-34-00-083

Хасково

Председател

Иван Тошков Владов

БСП

29-34-00-083

Хасково

Зам. Председател

Таня Атанасова Гинева

ИТН

29-34-00-083

Хасково

Секретар

Виолета Янева Лозкова

ИМ

29-34-00-083

Хасково

Член

Ангелина Иванова Караиванова

БСП

29-34-00-083

Хасково

Член

Нели Иванова Стоева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-083

Хасково

Член

Виолета Ангелова Динкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-083

Хасково

Член

Лилия Пандова Димова

ДБО

29-34-00-083

Хасково

член

Небибе Джелил Халибрям

ДПС

29-34-00-083

Хасково

Член

Атанас Иванов Атанасов

ИТН

29-34-00-084

Хасково

Председател

Катя Георгиева Бурова

ИТН

29-34-00-084

Хасково

Зам. Председател

Хилмие Байрам Мустафа

ДПС

29-34-00-084

Хасково

Секретар

Славчо Петков Славов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-084

Хасково

Член

Щиляна Колева Петкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-084

Хасково

Член

Димка Атанасова Йорданова

ДБО

29-34-00-084

Хасково

Член

Весела Иванова Желева

БСП

29-34-00-084

Хасково

Член

Петя Въчева Петрова

ИТН

29-34-00-084

Хасково

Член

Николай Стоянов Колев

ИМ

29-34-00-084

Хасково

Член

Стефан Иванов Атанасов

ИТН

29-34-00-085

Хасково

Председател

Мариана Желязкова Стоянова

ИТН

29-34-00-085

Хасково

Зам. Председател

Емилия Димитрова Стоянова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-085

Хасково

Секретар

Музафер Неджби Рамадан

ДПС

29-34-00-085

Хасково

Член

Мария Иванова Въкова

БСП

29-34-00-085

Хасково

Член

Милен Ванчев Милков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-085

Хасково

Член

Любомир Георгиев Марчев

ДБО

29-34-00-085

Хасково

Член

Гинка Въчева Еленска

ИТН

29-34-00-085

Хасково

Член

Димитър Делчев Димитров

ИМ

29-34-00-085

Хасково

Член

Богдан Валентинов Шекеров

ИТН

29-34-00-086

Хасково

Председател

Анка Николова Милева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-086

Хасково

Зам. Председател

Златка Василева Пасева

БСП

29-34-00-086

Хасково

Секретар

Первин Сабри Сюлейман

ДПС

29-34-00-086

Хасково

Член

Димчо Стоев Назъров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-086

Хасково

Член

Веселина Вълчева Стоичкова

ДБО

29-34-00-086

Хасково

Член

Валентина Димитрова Стайкова

ИМ

29-34-00-086

Хасково

Член

Стойна Тодорова Янева

ИТН

29-34-00-086

Хасково

Член

Елена Здравкова Стоева

ИТН

29-34-00-086

Хасково

Член

Иван Йорданов Делчев

ИТН

29-34-00-087

Хасково

Председател

Величка Стоянова Георгиева

БСП

29-34-00-087

Хасково

Зам. Председател

Аксел Миман Мехмедали

ДПС

29-34-00-087

Хасково

Секретар

София Георгиева Димова

ИТН

29-34-00-087

Хасково

Член

Гергана Георгиева Грозева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-087

Хасково

Член

Тодор Александров Колев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-087

Хасково

Член

Петя Гочева Триндафилова

ДБО

29-34-00-087

Хасково

Член

Айфер Енвер Емин

ДПС

29-34-00-087

Хасково

Член

Ахмед Реджеб Садък

ИМ

29-34-00-087

Хасково

Член

Валентин Богданов Шекеров

ИТН

29-34-00-088

Хасково

Председател

Айсел Мустафа Емин

ДПС

29-34-00-088

Хасково

Зам. Председател

Николай Димов Димов

ИТН

29-34-00-088

Хасково

Секретар

Албена Велизарова Мусабашева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-088

Хасково

Член

Агавни Миграновна Тахмезян

ГЕРБ-СДС

29-34-00-088

Хасково

Член

Иван Стефанов Попов

БСП

29-34-00-088

Хасково

Член

Петя Петрова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-088

Хасково

Член

Атанас Ангелов Костадинов

ДБО

29-34-00-088

Хасково

Член

Георги Василев Иванов

ИМ

29-34-00-088

Хасково

Член

Симеон Ставрев Симеонов

ИТН

29-34-00-089

Хасково

Председател

Петя Комнева Маркова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-089

Хасково

Зам. Председател

Николай Спасов Димов

ИТН

29-34-00-089

Хасково

Секретар

Мелиса Сунай Алиева

ДПС

29-34-00-089

Хасково

Член

Росица Латева Чакърова - Кутелова

БСП

29-34-00-089

Хасково

Член

Гергана Николова Спатовска

ГЕРБ-СДС

29-34-00-089

Хасково

Член

Димитрийка  Ангелова Кръстева

ДБО

29-34-00-089

Хасково

Член

Георги Димитров Костадинов

ДБО

29-34-00-089

Хасково

Член

Пенка Марчева Георгиева

ИМ

29-34-00-089

Хасково

Член

Димитър Григоров Димитров

ИТН

29-34-00-090

Хасково

Председател

Гергана Богоева Янкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-090

Хасково

Зам. Председател

Михириджан Мюмюн Якъб

БСП

29-34-00-090

Хасково

Секретар

Азизе Юсеин Мехмед

ДПС

29-34-00-090

Хасково

Член

Недялко Георгиев Янев

БСП

29-34-00-090

Хасково

Член

Софка Стоянова Лифтова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-090

Хасково

Член

Красимира Костадинова Георгиева

ДБО

29-34-00-090

Хасково

Член

Петя Андреева Гаджева

ИМ

29-34-00-090

Хасково

Член

Илия Златев Илиев

ИТН

29-34-00-090

Хасково

Член

Незабравка Минчева Кирилова

ИТН

29-34-00-091

Хасково

Председател

Михаил Христов Гаджев

ИМ

29-34-00-091

Хасково

Зам. Председател

Валентина Генова Петрова

ИТН

29-34-00-091

Хасково

Секретар

Нежла Зекерие Манчева

ДПС

29-34-00-091

Хасково

Член

Денис Мюмюн Ахмед

БСП

29-34-00-091

Хасково

Член

Мария Петрова Назърова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-091

Хасково

Член

Марияна Ангелова Баротева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-091

Хасково

Член

Милена Романова Кавърджиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-091

Хасково

Член

Георги  Шинков  Иванов

ДБО

29-34-00-091

Хасково

Член

Боян Иванов Иванов

ИТН

29-34-00-092

Хасково

Председател

Петя Ганчева Христова

ИТН

29-34-00-092

Хасково

Зам. Председател

Станка Николова Колева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-092

Хасково

Секретар

Виолета Събева Костова

БСП

29-34-00-092

Хасково

Член

Мария Иванова Христова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-092

Хасково

Член

Ненка Димитрова Янева

ДБО

29-34-00-092

Хасково

член

Тюркян Акиф Исмаил

ДПС

29-34-00-092

Хасково

Член

Христо Христов Хаджигеоргиев

ИМ

29-34-00-093

Хасково

Председател

Виктория Желязкова Николаева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-093

Хасково

Зам. Председател

Даниела Цветанова Диневска

ИТН

29-34-00-093

Хасково

Секретар

Гергина Георгиева Георгиева

ДБО

29-34-00-093

Хасково

член

Енис Расим Бекир

ДПС

29-34-00-093

Хасково

Член

Живка Кирева Йорданова

ИМ

29-34-00-093

Хасково

Член

Лозка Йорданова Колева

БСП

29-34-00-093

Хасково

Член

Мария Атанасова Делчева

ИТН

29-34-00-094

Хасково

Председател

Христина Вълкова Паскова

ИТН

29-34-00-094

Хасково

Зам. Председател

Мария Петкова Чакърова

БСП

29-34-00-094

Хасково

Секретар

Надежда Валентинова Топалова

ДБО

29-34-00-094

Хасково

член

Малина Ламбова Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-094

Хасково

член

Таня Горанова Топалова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-094

Хасково

член

Марин Иванов Иванов

ДПС

29-34-00-094

Хасково

член

Мария Алексиева Трайкова

БСП

29-34-00-094

Хасково

Член

Пламен Николов Тодоров

ИМ

29-34-00-094

Хасково

Член

Иван Пенчев Иванов

ИТН

29-34-00-095

Хасково

Председател

Веселина Светославова Шунанова

ИТН

29-34-00-095

Хасково

Зам. Председател

Никола Александров Колев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-095

Хасково

Секретар

Димка   Тенчева Войникова

ДБО

29-34-00-095

Хасково

член

Айсу Сали Местан

ДПС

29-34-00-095

Хасково

член

Георги Илиев Желев

БСП

29-34-00-095

Хасково

Член

Красимира Андонова Петрова

ИМ

29-34-00-095

Хасково

Член

Стоян Вълчев Чобанов

ИТН

29-34-00-096

Хасково

Председател

Лилия Гочева Шунанова

ИТН

29-34-00-096

Хасково

Зам. Председател

Талю Стайков Талев

БСП

29-34-00-096

Хасково

Секретар

Стефка Гинева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-096

Хасково

член

Николина Иванова Кирева

ДБО

29-34-00-096

Хасково

член

Себахтин Мюмюн Сюлейман

ДПС

29-34-00-096

Хасково

Член

Калин Георгиев Делитонев

ИМ

29-34-00-096

Хасково

Член

Емилия Боянова  Арабова

ИТН

29-34-00-097

Хасково

Председател

Андон Славейков Андонов

БСП

29-34-00-097

Хасково

Зам. Председател

Надежда Христова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-097

Хасково

Секретар

Елена Димитрова Желязкова

ДБО

29-34-00-097

Хасково

член

Мартин Янков Малинов

ДПС

29-34-00-097

Хасково

Член

Мария Русева Стоянова

ИМ

29-34-00-097

Хасково

Член

Ния Руменова Сиракова

ИТН

29-34-00-097

Хасково

Член

Недялка Христова Павлова

ИТН

29-34-00-098

Хасково

Председател

Димка Недялкова Маркова

ДБО

29-34-00-098

Хасково

Зам. Председател

Мария Тянкова Тончева

БСП

29-34-00-098

Хасково

Секретар

Точо Вълчев Точев

ИТН

29-34-00-098

Хасково

Член

Цонко Владиславов Дивчев

БСП

29-34-00-098

Хасково

Член

Виолета Христова Николова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-098

Хасково

Член

Теодора Иванова Методиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-098

Хасково

член

Сурай Джемайтин Ибрям

ДПС

29-34-00-098

Хасково

Член

Стефка Пенева Ангелова

ИМ

29-34-00-098

Хасково

Член

Жана Миткова Маразова

ИТН

29-34-00-099

Хасково

Председател

Евгения Иванова Хаджигеоргиева

ИМ

29-34-00-099

Хасково

Зам. Председател

Мелис Кадир Дюлгерова

ИТН

29-34-00-099

Хасково

Секретар

Ненко Георгиев Беров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-099

Хасково

Член

Наско Кръстев Джарков

БСП

29-34-00-099

Хасково

Член

София Любомирова Радева-Чакърова

БСП

29-34-00-099

Хасково

Член

Янка Атанасова Колева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-099

Хасково

Член

 Антония   Дончева Тонева

ДБО

29-34-00-099

Хасково

член

Сийка Карамфилова Наджеклиева

ДПС

29-34-00-099

Хасково

Член

Ана Вихренова Парпулева

ИТН

29-34-00-100

Хасково

Председател

Георги Ламбов Димитров

ИТН

29-34-00-100

Хасково

Зам. Председател

Емилия Иванова Стоянова

ДБО

29-34-00-100

Хасково

Секретар

Диана Костадинова Митева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-100

Хасково

член

Румяна Александрова Иванова

БСП

29-34-00-100

Хасково

член

Митко Желязков Желев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-100

Хасково

член

Хатиджа Събинова Бахчеджиева

ДПС

29-34-00-100

Хасково

Член

Димчо Недялков Митев

ИМ

29-34-00-101

Хасково

Председател

Славейко Андонов Андонов

БСП

29-34-00-101

Хасково

Зам. Председател

Кадрие Юсеин Бекир - Чукалова

ДПС

29-34-00-101

Хасково

Секретар

Вартухи Хачикян -Ашикян

ИТН

29-34-00-101

Хасково

Член

Мирослав Иванов Николов

БСП

29-34-00-101

Хасково

Член

Петя Ангелова Найдова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-101

Хасково

Член

Антонина Маркова Господинова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-101

Хасково

Член

Добромир   Янчев Добрев

ДБО

29-34-00-101

Хасково

Член

Радослав Атанасов Куртев

ИМ

29-34-00-101

Хасково

Член

Таня Петрова Сарова

ИТН

29-34-00-102

Хасково

Председател

Динко Маринов Стоев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-102

Хасково

Зам. Председател

Илиян Апостолов Илиев

ИМ

29-34-00-102

Хасково

Секретар

Дениз Неджатин Ариф

ДПС

29-34-00-102

Хасково

Член

Миглена Вескова Милушева

БСП

29-34-00-102

Хасково

Член

Недка Димитрова Русева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-102

Хасково

Член

Наско Стайков Настев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-102

Хасково

Член

Елизабет  Анастасиева  Йовева

ДБО

29-34-00-102

Хасково

Член

Константин Йорданов Костов

ИТН

29-34-00-102

Хасково

Член

Румяна Димитрова Георгиева

ИТН

29-34-00-103

Хасково

Председател

Затие Акиф Сайън

ДПС

29-34-00-103

Хасково

Зам. Председател

Виолета Генова Георгиева

ИТН

29-34-00-103

Хасково

СЕкретар

Иванка Василева Калеканова

ДБО

29-34-00-103

Хасково

Член

Йоана Димитрова Тодорова

БСП

29-34-00-103

Хасково

Член

Любимка Георгиева Настева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-103

Хасково

Член

Димитринка Стоянова Мартинова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-103

Хасково

Член

Валентин Росенов Сазонов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-103

Хасково

Член

Станислава Георгиева Димитрова

ИМ

29-34-00-103

Хасково

Член

Валентина Атанасова Пасева

ИТН

29-34-00-104

Хасково

Председател

Невена Костадинова Челебиева

ИТН

29-34-00-104

Хасково

Зам. Председател

Емрай Емурла Емурла

ДПС

29-34-00-104

Хасково

Секретар

Садие Мустафова Дурмушева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-104

Хасково

Член

Тихомир Янев Арнаудов

БСП

29-34-00-104

Хасково

Член

Калина Гинчева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-104

Хасково

Член

Мариана Хубенова Петкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-104

Хасково

Член

Даниел   Петков Тонев

ДБО

29-34-00-104

Хасково

Член

Йорданка Атанасова Йорданова

ИМ

29-34-00-104

Хасково

Член

Даниела Съботинова Дюлгерова

ИТН

29-34-00-105

Хасково

Председател

Сенай Шефкет Юсеин

ДПС

29-34-00-105

Хасково

Зам. Председател

Румяна Иванова Делиева

ИТН

29-34-00-105

Хасково

Секретар

Йоана Севдалинова Иванова

ДБО

29-34-00-105

Хасково

Член

Йорданка Димитрова Димитрова

БСП

29-34-00-105

Хасково

Член

Маргарита Николаева Сенкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-105

Хасково

Член

Петрана Кирева Гинева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-105

Хасково

Член

Димитрина Колева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-105

Хасково

Член

Силвия Георгиева Делчева

ИМ

29-34-00-105

Хасково

Член

Стоянка Пламенова Тракова

ИТН

29-34-00-106

Хасково

Председател

Кериме Реджеб Кадир

ДПС

29-34-00-106

Хасково

Зам. Председател

Николай Тенев Райчев

ИТН

29-34-00-106

Хасково

Секретар

Милена Руменова Койнарчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-106

Хасково

Член

Митра Стоянова Йорданова

БСП

29-34-00-106

Хасково

Член

София Векилова Плахова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-106

Хасково

Член

Тонка Маврова Костадинова

ДБО

29-34-00-106

Хасково

Член

Румяна Василева Проданова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-106

Хасково

Член

Лозка Христова Костова

ИМ

29-34-00-106

Хасково

Член

Илиян Велизаров Цинов

ИТН

29-34-00-107

Хасково

Председател

Адай Мехмед Атаман

ДПС

29-34-00-107

Хасково

Зам. Председател

Симона Велинова Койнарчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-107

Хасково

Секретар

Дора Николова Грудева

ИТН

29-34-00-107

Хасково

Член

Анна Андонова Христова

БСП

29-34-00-107

Хасково

Член

Теодора Иванова Тонева

ДБО

29-34-00-107

Хасково

Член

Донка Димитрова Тодорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-107

Хасково

Член

Силвия Иванова Георгиева

ДБО

29-34-00-107

Хасково

Член

Ерма Сибинова Хаджиева

ИМ

29-34-00-107

Хасково

Член

Добромир Янчев Добрев

ИТН

29-34-00-108

Хасково

Председател

Атанас Цветанов Петев

БСП

29-34-00-108

Хасково

Зам. Председател

Недка Милева Радева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-108

Хасково

Секретар

Силвия Георгиева Тъканова

ИМ

29-34-00-108

Хасково

Член

Елица Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-108

Хасково

Член

Димитрина Николова Атанасова

ДБО

29-34-00-108

Хасково

Член

Айлер Сейдахмед Шевкедова

ДПС

29-34-00-108

Хасково

Член

Радослава Христова Славилова

ИТН

29-34-00-109

Хасково

Председател

Кирилка Георгиева Костадинова

БСП

29-34-00-109

Хасково

Зам. Председател

Пламена Атанасова Самарджиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-109

Хасково

Секретар

Желязко  Манолов Хубенов

ДБО

29-34-00-109

Хасково

Член

Севилджан Сами Салим

ДПС

29-34-00-109

Хасково

Член

Янка Атанасова Тъканова

ИМ

29-34-00-109

Хасково

Член

Кирилка Василева Атанасова

ИТН

29-34-00-109

Хасково

Член

Ирина Ивайлова Русева

ИТН

29-34-00-110

Хасково

Председател

Йордан Василев Вълков

ИТН

29-34-00-110

Хасково

Зам. Председател

Петра Иванова Карамихайлова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-110

Хасково

Секретар

Маргарита Янкова Стоянова

ИМ

29-34-00-110

Хасково

Член

Ангел   Митков Митрев 

ДБО

29-34-00-110

Хасково

Член

Маргарита Димитрова Алексова

БСП

29-34-00-110

Хасково

Член

Бахрие Фикрет Сали

ДПС

29-34-00-110

Хасково

Член

Виолета Крумова Колева

ИТН

29-34-00-111

Хасково

Председател

Елена Вълкова Вълкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-111

Хасково

Зам. Председател

Бонка Лозкова Иванова

ДБО

29-34-00-111

Хасково

Секретар

Гинчо Стойчев Георгиев

БСП

29-34-00-111

Хасково

Член

Мустафа Рамадан Мюмюн

ДПС

29-34-00-111

Хасково

Член

Дияна Йорданова Колева

ИМ

29-34-00-111

Хасково

Член

Георги Кръстев Шишков

ИТН

29-34-00-111

Хасково

Член

Магда Ангелова Йорданова

ИТН

29-34-00-112

с. Николово

Председател

Стойка Делчева Вълкова

БСП

29-34-00-112

с. Николово

Зам. Председател

Илия Атанасов Динев

ИТН

29-34-00-112

с. Николово

Секретар

Кремена Банкова Любенова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-112

с. Николово

Член

Станимир Красимиров Веселинов

ДБО

29-34-00-112

с. Николово

Член

Юри Бонев Борисов

ДПС

29-34-00-112

с. Николово

Член

Илия Атанасов Гинев

ИМ

29-34-00-112

с. Николово

Член

Георги Дялков Думанов

ИТН

29-34-00-113

с.Широка Поляна

Председател

Назифе Юджел Юсуф

ДПС

29-34-00-113

с. Широка поляна

Зам. Председател

Павел Тянков Генов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-113

с. Широка поляна

Секретар

Зорница Янкова Георгиева

ДБО

29-34-00-113

с. Широка поляна

Член

Тодор Делчев Бахчеванов

БСП

29-34-00-113

с. Широка поляна

Член

Росица Георгиева Георгиева

ДБО

29-34-00-113

с. Широка поляна

Член

Красимира Николаева Колева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-113

с. Широка поляна

Член

Петя Методиева Петкова

ИТН

29-34-00-113

с.Широка Поляна

Член

Антон Георгиев Георгиев

ИМ

29-34-00-113

с.Широка Поляна

Член

Тодор Димитров Николов

ИТН

29-34-00-114

с. Гарваново

Председател

Руска Стефанова Никова

ИМ

29-34-00-114

с. Гарваново

Зам. Председател

Георги Стефанов Йорданов

ИТН

29-34-00-114

с. Гарваново

Секретар

Недка Петкова Бойчева

ДБО

29-34-00-114

с. Гарваново

Член

Константин Борисов Бояджиев

БСП

29-34-00-114

с. Гарваново

Член

Красимира Янкова Богданова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-114

с. Гарваново

Член

Елина Панчева Русева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-114

с. Гарваново

Член

Божидар Михайлов Хараланов

ДПС

29-34-00-115

С. Въгларово

Председател

Дорка Христова Желева-Уейсбах

ИТН

29-34-00-115

С. Въгларово

Зам. Председател

Метин Кямил Еюб

ДПС

29-34-00-115

с. Въгларово

Секретар

Милка Георгиева Пашинова

БСП

29-34-00-115

с. Въгларово

Член

Християна Живкова Добрева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-115

с. Въгларово

Член

Иванка Петкова Янкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-115

с. Въгларово

Член

Николай Русков  Колев

ДБО

29-34-00-115

С. Въгларово

Член

Николай Христозов Христозов

ИМ

29-34-00-115

С. Въгларово

Член

Надежда Атанасова Анастасова

ИТН

29-34-00-115

С. Въгларово

Член

Димка Иванова Матева

ИТН

29-34-00-116

с. Клокотница

Председател

Галя Николаева Бакалова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-116

с. Клокотница

Зам. Председател

Данаила Делчева Атанасова

ИТН

29-34-00-116

с.Клокотница

Секретар

Валентин Ангелов Тодоров

БСП

29-34-00-116

с. Клокотница

Член

Иван Тодоров Иванов

ДБО

29-34-00-116

с. Клокотница

Член

Ахмед Хасан Ахмед

ДПС

29-34-00-116

с. Клокотница

Член

Светла Ангелова Николова

ИМ

29-34-00-116

с. Клокотница

Член

Петя Гочева Маринова

ИТН

29-34-00-117

с. Стамболийски

Председател

Светлана Александрова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-117

с. Стамболийски

Зам. Председател

Тянко Миланов Тенев

ИТН

29-34-00-117

с. Стамболийски

Секретар

Митра Костова Стоева

БСП

29-34-00-117

с. Стамболийски

Член

Иванка Иванова Колева

БСП

29-34-00-117

с. Стамболийски

Член

Надя Иванова Димитрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-117

с. Стамболийски

Член

Любомир Димов Делчев

ДБО

29-34-00-117

с. Стамболийски

Член

Айтен Ниязи Рамадан

ДПС

29-34-00-117

с. Стамболийски

Член

Славея Данаилова Иванова

ИМ

29-34-00-117

с. Стамболийски

Член

Радка Петрова Желкова

ИТН

29-34-00-118

с. Подкрепа

Председател

Катя Иванова Балабанова-Тодорова              

ГЕРБ-СДС

29-34-00-118

с. Подкрепа

Зам. Председател

Константин Иоанис Ангелидис

ИТН

29-34-00-118

с. Подкрепа

Секретар

Валентин Михов Краев

БСП

29-34-00-118

с. Подкрепа

Член

Стефан Митков Стефанов

ДБО

29-34-00-118

с. Подкрепа

Член

Ердинч Хамди Тасим

ДПС

29-34-00-118

с. Подкрепа

Член

Николина Тодорова Колева

ИМ

29-34-00-118

с. Подкрепа

Член

Недялка Калинова Калинова-Петкова

ИТН

29-34-00-119

с. Узунджово

Председател

Иван Петков Иванов

ИТН

29-34-00-119

с. Узунджово

Зам. Председател

Диана Тенева Русева

БСП

29-34-00-119

с. Узунджово

Секретар

Адриана Димитрова Узунова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-119

с. Узунджово

Член

Ваня Паскалева Ангелова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-119

с. Узунджово

Член

Дениз   Йълмаз Сабри

ДБО

29-34-00-119

с. Узунджово

Член

Ана Ангелова Велчева

ДПС

29-34-00-119

с. Узунджово

Член

Даниела Костова Добрева

ИМ

29-34-00-119

с. Узунджово

Член

Николай Марков Ценков

ИТН

29-34-00-119

с. Узунджово

Член

Дарина Латунова Георгиева

ИТН

29-34-00-120

с. Узунджово

Председател

Нейка Тодорова Попйорданова

ИТН

29-34-00-120

с. Узунджово

Зам. Председател

Донка Недялкова Русева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-120

с. Узунджово

Секретар

Иванка Ангелова Ангелова

БСП

29-34-00-120

с. Узунджово

Член

Лили Йорданова Тончева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-120

с. Узунджово

Член

Мария  Делчева  Бончева

ДБО

29-34-00-120

с. Узунджово

Член

Тончо Илчев Алексиев

ДПС

29-34-00-120

с. Узунджово

Член

Ана Богданова Добрева

ИМ

29-34-00-120

с. Узунджово

Член

Дора Илиева Стойчева

ИТН

29-34-00-120

с. Узунджово

Член

Радослав Трендафилов Тръндев

ИТН

29-34-00-121

с. Александрово

Председател

Иванка Христова Тодорова

ИМ

29-34-00-121

с. Александрово

Зам. Председател

Тончо Демирев Петков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-121

с. Александрово

Секретар

Миглена Събчева Костова

БСП

29-34-00-121

с. Александрово

Член

Антоанета Димитрова Христова

ДБО

29-34-00-121

с. Александрово

Член

Петранка Дойчева Кузмова

ДПС

29-34-00-121

с. Александрово

Член

Стефка Стоянова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-121

с. Александрово

Член

Лора Тенчева Арабаджиева

ИТН

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Председател

Никола Господинов Маразов

ИТН

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Зам. Председател

Димо Тошев Димов

ДБО

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Секретар

Нулюфер Осман Халил

ГЕРБ-СДС

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Член

Нели Недева Иванова

БСП

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Член

Славка Маринова Митева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Член

Валентин Милев Йотов

БСП

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Член

Пенка Атанасова Русева

ДПС

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Член

Таня Василева Велкова

ИМ

29-34-00-122

с. Нова Надежда

Член

Красимира Недялкова Бялкова

ИТН

29-34-00-123

с. Гълъбец

Председател

Красимира Матева Енчева

ИТН

29-34-00-123

с. Гълъбец

Зам. Председател

Димитър Янев Жеков

БСП

29-34-00-123

с. Гълъбец

Секретар

Ахмед Гюнай Бекир

ДПС

29-34-00-123

с. Гълъбец

Член

Мусаиб Мустафа Мусаиб

ГЕРБ-СДС

29-34-00-123

с. Гълъбец

Член

Петър Петров Цветков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-123

с. Гълъбец

Член

Тонка Данчева Вакрилова

ДБО

29-34-00-123

с. Гълъбец

Член

Мирослав Пейчев Пеев

ИМ

29-34-00-124

с.Брягово

Председател

Георги Христозов Георгиев

БСП

29-34-00-124

с. Брягово

Зам. Председател

Таня Огнянова Апостолова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-124

с. Брягово

Секретар

Веселина Ангелова Атанасова

ДПС

29-34-00-124

с. Брягово

Член

Добромир Янчев Добрев

ДБО

29-34-00-124

с. Брягово

Член

Стойчо Делчев Стойчев

ИМ

29-34-00-124

с. Брягово

Член

Райчо Тенев Талев

ИТН

29-34-00-124

с. Брягово

Член

Мария Тихомирова Димитрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-125

с. Родопи

Председател

 Даниела   Атанасова  Атанасова - Никова

ДБО

29-34-00-125

с. Родопи

Зам. Председател

Златка Йорданова Петрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-125

с. Родопи

Секретар

Михаела Делчева Георгиева

БСП

29-34-00-125

с. Родопи

Член

Виолета Георгиева Азис

ДПС

29-34-00-125

с. Родопи

Член

Борис Точев Богоев

ИМ

29-34-00-125

с. Родопи

Член

Димитър Ангелов Пейков

ИТН

29-34-00-125

с. Родопи

Член

Петранка Делчева Димова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-126

с. Динево

Председател

Крум Янков Крумов

ИМ

29-34-00-126

с. Динево

Зам. Председател

Красимира Йорданова Колева

БСП

29-34-00-126

с. Динево

Секретар

Таня Тодорова Тодорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-126

с. Динево

Член

Севда Сашева Огнянова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-126

с. Динево

Член

Димитър Петров Петров

ДБО

29-34-00-126

с. Динево

Член

Огнян Чанков Огнянов

ДПС

29-34-00-126

с. Динево

Член

Валентина Адриановна Делчева

ИТН

29-34-00-126

с. Динево

Член

Минка Илиева Жекова

ИТН

29-34-00-127

с. Стойково

Председател

Славомира Делчева Делчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-127

с. Стойково

Зам. Председател

Тодор Стефанов Касабов

ИТН

29-34-00-127

с. Стойково

Секретар

Иванка Колева Димитрова

ДБО

29-34-00-127

с. Стойково

Член

Радка Стоянова Дудиева

БСП

29-34-00-127

с. Стойково

Член

Женя Христова Стайкова

ИТН

29-34-00-127

с. Стойково

Член

Георги Димитров Йорданов

ДПС

29-34-00-127

с. Стойково

Член

Николина Кирилова Кирева

ИМ

29-34-00-128

с. Любеново

Председател

Радостина Славчева Ангелова

БСП

29-34-00-128

с. Любеново

Зам. Председател

Валентин Атанасов Христов

ИТН

29-34-00-128

с. Любеново

Секретар

Гергана Делчинова Василева

ИМ

29-34-00-128

с. Любеново

Член

Киязим Мустафа Азис

ДПС

29-34-00-128

с. Любеново

Член

Ясен Тодоров Колязов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-128

с. Любеново

Член

Росица Бойкова Серафимова

ИТН

29-34-00-128

с. Любеново

Член

Недялка Георгиева Ангелова

ДБО

29-34-00-129

с. Криво поле

Председател

Мариана Кирилова Стефанова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-129

с. Криво поле

Зам. Председател

Иван Тимонов Ванчев

ИТН

29-34-00-129

с. Криво поле

Секретар

Христо Стоянов Христов

ДПС

29-34-00-129

с. Криво поле

Член

Динко Росенов Илиев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-129

с. Криво поле

Член

Радю Тодоров Тодоров

БСП

29-34-00-129

с. Криво поле

Член

Димитър Григоров Григоров

БСП

29-34-00-129

с. Криво поле

Член

Мария Валентинова Ванчева

ДБО

29-34-00-129

с. Криво поле

Член

Добромир Петронов Атанасов

ИМ

29-34-00-129

с. Криво поле

Член

Апостол Славов Апостолов

ИТН

29-34-00-130

с. Елена

Председател

Добринка Димова Трендафилова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-130

с. Елена

Зам. Председател

Татяна Желева Запрянова

ИТН

29-34-00-130

с. Елена

Секретар

Запрянка Вълкова Георгиева

БСП

29-34-00-130

с. Елена

Член

Байрам Сефер Ахмед

ДПС

29-34-00-130

с. Елена

Член

Донка Младенова Георгиева

ИМ

29-34-00-130

с. Елена

Член

Нели  Вълчева Данчева

ДБО

29-34-00-130

с. Елена

Член

Слави Апостолов Иванов

ИТН

29-34-00-131

с.Малево

Председател

Анна Тодорова Русева

ИТН

29-34-00-131

с.Малево

Зам. Председател

Делян Колев Карабойдев

БСП

29-34-00-131

с.Малево

Секретар

Надежда Руменова Димитрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-131

с.Малево

Член

Цицилия Петрова Георгиева

ДБО

29-34-00-131

с.Малево

Член

Елена Миткова Гигьова

ДПС

29-34-00-131

с.Малево

Член

Стоян Алипиев Георгиев

ИМ

29-34-00-131

с.Малево

Член

Бисер Огнянов Узунов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-132

с. Малево

Председател

Несрин Смаилова Алиева

ДБО

29-34-00-132

с. Малево

Зам. Председател

Валентина Павлова Станчева

ИТН

29-34-00-132

с. Малево

Секретар

Анка Асенова Дакова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-132

с.Малево

Член

Маргарита Валентинова Маркова

БСП

29-34-00-132

с.Малево

Член

Биляна Бисерова Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-132

с. Малево

Член

Ивайло Красимиров Пешков

ГЕРБ-СДС

29-34-00-132

с. Малево

Член

Десислава Асенова Иванова

ДПС

29-34-00-132

с. Малево

Член

Моника Ценкова Цонева

ИМ

29-34-00-132

с. Малево

Член

Съба Сашева Чобанова

ИТН

29-34-00-133

с. Книжовник

Председател

Галина Латева Чакърова-Радославова

ИТН

29-34-00-133

с. Книжовник

Зам. Председател

Николина Севова Иванова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-133

с. Книжовник

Секретар

Иванка Петрова Гогова

ДБО

29-34-00-133

с. Книжовник

Член

Снежана Емилова Бобачева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-133

с. Книжовник

Член

Наско Иванов Несторов

ДПС

29-34-00-133

с. Книжовник

Член

Атанас Илиев Илиев

ИМ

29-34-00-133

с. Книжовник

Член

Недялко Иванов Недялков

БСП

29-34-00-134

с. Манастир

Председател

Станка Атанасова Илчева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-134

с. Манастир

Зам. Председател

Марина Вълкова Петрова

БСП

29-34-00-134

с. Манастир

Секретар

Радослав Сабинов Чиликов

ИТН

29-34-00-134

с. Манастир

Член

Мелиса Севгин Али

ДПС

29-34-00-134

с. Манастир

Член

Елвиза Димчева Янкова

ИМ

29-34-00-134

с. Манастир

Член

Валентин  Стамов Вълчев

ДБО

29-34-00-134

с. Манастир

Член

Златка Желева Русева

ИТН

29-34-00-135

с. Корен

Председател

Вълчо Данчев Вълчев

ДБО

29-34-00-135

с. Корен

Зам. Председател

Илияна Атанасова Димитрова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-135

с. Корен

Секретар

Колю Бончев Колев

ИТН

29-34-00-135

с. Корен

Член

Ядвига Радкова Младенова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-135

с. Корен

Член

Лена Миткова Атанасова

БСП

29-34-00-135

с. Корен

Член

Митко Славчев Йорданов

ДПС

29-34-00-135

с. Корен

Член

Петрония Добромирова Атанасова

ИМ

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Председател

Атанас Петков Петков

ИТН

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Зам. Председател

Таня Стоянова Николова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Секретар

Здравко Гогов Маринов

ДПС

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Член

Айсел Неждет Шахин

ИТН

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Член

Янчо Петров Милков

БСП

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Член

Димка Маринова Танчева

ДБО

29-34-00-136

с. Горно Войводино

Член

Илия Атанасов Илиев

ИМ

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Председател

Недялка Кирева Недялкова

БСП

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Зам. Председател

Лидия Велкова Куцева

ДБО

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Секретар

Айхан Расим Юмер

ГЕРБ-СДС

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Член

Хасибе Мюмюн Акиф

ДПС

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Член

Ваня Николова Петрова

ИМ

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Член

Гюлтекин Хатидже Шевки

ГЕРБ-СДС

29-34-00-137

с. Долно Войводино

Член

Айнур Саидахмед Зинел

ИТН

29-34-00-138

с. Маслиново

Председател

Петя Стeфанова Петкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-138

с. Маслиново

Зам. Председател

Ваня Георгиева Граматикова

ИТН

29-34-00-138

с. Маслиново

Секретар

Деан Руменов Божинов

ДБО

29-34-00-138

с. Маслиново

Член

Милка Георгиева Колева

БСП

29-34-00-138

с. Маслиново

Член

Нефизе Реджеб Осман

ГЕРБ-СДС

29-34-00-138

с. Маслиново

Член

Айлин Адем Мехмед

ГЕРБ-СДС

29-34-00-138

с. Маслиново

Член

Елмаз Османфари Ферад

ДПС

29-34-00-138

с. Маслиново

Член

Айше Мустафа Реджеб

ИМ

29-34-00-138

с. Маслиново

Член

Светла Ангелова Тодева

ИТН

29-34-00-139

с. Войводово

Председател

Мелиса Илияз Алимолла

ДПС

29-34-00-139

с. Войводово

Зам. Председател

Емил Петров Христов

ИТН

29-34-00-139

с. Войводово

Секретар

Румен Митков Мартинов

ДБО

29-34-00-139

с. Войводово

Член

Василка Стайкова Димова

БСП

29-34-00-139

с. Войводово

Член

Антон Стефанов Тончев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-139

с. Войводово

Член

Иванка Илиева Стоянова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-139

с. Войводово

Член

Петя Георгиева Георгиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-139

с. Войводово

Член

Енис Танер Мерт

ИМ

29-34-00-139

с. Войводово

Член

Руска Георгиева Талева

ИТН

29-34-00-140

с. Войводово

Председател

Хаят Ибрям Али

ДПС

29-34-00-140

с. Войводово

Зам. Председател

Красимира Костадинова Димитрова-Алексиева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-140

с. Войводово

Секретар

Мария Иванова Ангелова

ИТН

29-34-00-140

с. Войводово

Член

Светлана Димитрова Севова

БСП

29-34-00-140

с. Войводово

Член

Несрин    Смаилова Алиева

ДБО

29-34-00-140

с. Войводово

Председател

Венета Вангелова Атанасова

ДБО

29-34-00-140

с. Войводово

Член

Марийка Христова Митева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-140

с. Войводово

Член

Нежми Хакъ Реджеб

ИМ

29-34-00-140

с. Войводово

Член

Неждет Джаматин Ферат

ИТН

29-34-00-141

с. Орлово

Председател

Светла Асенова Русанова

БСП

29-34-00-141

с. Орлово

Зам. Председател

Таня Георгиева Грозева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-141

с. Орлово

Секретар

Маргарита Стоянова Колева

ИТН

29-34-00-141

с. Орлово

Член

Сибел Халибрям Мюмюн

ДПС

29-34-00-141

с. Орлово

Член

Дида Георгиева Тодорова

ИМ

29-34-00-141

с. Орлово

Член

Гергана Стоянова Делчева

ДБО

29-34-00-141

с. Орлово

Член

Яна Христова Грозева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-142

с. Мандра

Председател

Славка Миткова Чолакова

ИТН

29-34-00-142

с. Мандра

Зам. Председател

Ралица Ангелова Михайлова

ДБО

29-34-00-142

с. Мандра

Секретар

Антония Танева Танева

БСП

29-34-00-142

с. Мандра

Член

Недялка Димова Тодорова

ИМ

29-34-00-142

с. Мандра

Член

Айтен Фейзула Мюмюн

ДПС

29-34-00-142

с. Мандра

Член

Евгений Бисеров Антонов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-142

с. Мандра

Член

Росица Веселинова Бекярова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-143

с. Големанци

Председател

Ерхан Мустафа Якъб

ДПС

29-34-00-143

с. Големанци

Зам. Председател

Бисер Иванов Бекяров

ГЕРБ-СДС

29-34-00-143

с. Големанци

Секретар

Силвия Николаева Атанасова

ИТН

29-34-00-143

с. Големанци

Член

Севинч Орхан Тефик

БСП

29-34-00-143

с. Големанци

Член

Снежана Емилова Бобачева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-143

с. Големанци

Член

Мариела Иванова Мазгалова

ИТН

29-34-00-143

с. Големанци

Член

Михаил  Ангелов Михайлов

ДБО

29-34-00-143

с. Големанци

Член

Добри Митков Несторов

ИМ

29-34-00-143

с. Големанци

Член

Станислав Георгиев Петков

ИТН

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Председател

Тасим Юсеин Тасим

ДПС

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Зам. Председател

Железан Димов Узунов

ДБО

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Секретар

Христо Панчев Христов

ИТН

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Член

Севим Орхан Молла

БСП

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Член

Силвина Емилова Бекярова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Член

Величка Йорданова Атанасова

ИТН

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Член

Емилия Здравкова Бобачева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Член

Татяна Петкова Владева

ИМ

29-34-00-144

с. Долно Големанци

Член

Иван Бойков Иванов

ИТН

29-34-00-145

с. Зорница

Председател

Бейхан Бехайдин Есат

ДПС

29-34-00-145

с. Зорница

Зам. Председател

Петя Стайкова Петкова

ИТН

29-34-00-145

с. Зорница

Секретар

Драгомир   Тачев Чакъров

ДБО

29-34-00-145

с. Зорница

Член

Георги Данчев Тончев

БСП

29-34-00-145

с. Зорница

Член

Атанас Асенов Краваев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-145

с. Зорница

Член

Антонио Николаев Николов

ДБО

29-34-00-145

с. Зорница

Член

Синди Стефанова Соколова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-145

с. Зорница

Член

Емин Исмет Емин

ИМ

29-34-00-145

с. Зорница

Член

Илиан Росенов Ребрев

ИТН

29-34-00-146

с. Конуш

Председател

Илиян Йорданов Петров

ИТН

29-34-00-146

с. Конуш

Зам. Председател

Славянка Росенова Чанкова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-146

с. Конуш

Секретар

Катя Русева Власева

БСП

29-34-00-146

с. Конуш

Член

Димитрия Делчева Какачорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-146

с. Конуш

Член

Тодорка Жечева Николова

ДБО

29-34-00-146

с. Конуш

Член

Айсел Неждет Шахин

ДПС

29-34-00-146

с. Конуш

Член

Кремена Станиславова Бакърджиева

БСП

29-34-00-146

с. Конуш

Член

Мария Георгиева Георгиева

ИМ

29-34-00-146

с. Конуш

Член

Жечка Ничева Ванчева

ИТН

29-34-00-147

с. Тракиец

Председател

Али Али Юсеин

ДПС

29-34-00-147

с. Тракиец

Зам. Председател

Ивелина Петкова Атанасова

ИТН

29-34-00-147

с. Тракиец

Секретар

Валентин  Ванчев Вакрилов

ДБО

29-34-00-147

с.Тракиец

Член

Николина Дикова Колева

БСП

29-34-00-147

с.Тракиец

Член

Маргарита Бориславова Политова

ДБО

29-34-00-147

с. Тракиец

Член

Айлин Айдън Хасан

ГЕРБ-СДС

29-34-00-147

с. Тракиец

Член

Валентин Недялков Лозев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-147

с. Тракиец

Член

Сафие Сабри Осман

ИМ

29-34-00-147

с. Тракиец

Член

Николай Добромиров Ванчев

ИТН

29-34-00-148

с. Козлец

Председател

Мукадес Салим Халим

ДПС

29-34-00-148

с. Козлец

Зам. Председател

Ангел Георгиев Богданов

ИТН

29-34-00-148

с. Козлец

Секретар

Йорданка Темелкова Манолова

БСП

29-34-00-148

с. Козлец

Член

Златка Колева Тодорова

ГЕРБ-СДС

29-34-00-148

с. Козлец

Член

Коста Любенов Костов

ГЕРБ-СДС

29-34-00-148

с. Козлец

Член

Иванка Атанасова Иванова

ДБО

29-34-00-148

с. Козлец

Член

Галина Стоянова Минчева

ИМ

29-34-00-148

с. Козлец

Член

Тенчо Костадинов Костадинов

ИТН

29-34-00-148

с. Козлец

Член

Генади Живков Аврамов

ИТН

29-34-00-149

с. Текето

Председател

Мария Стойчева Делчева

ДПС

29-34-00-149

с. Текето

Зам. Председател

Карю Иванов Карев

ГЕРБ-СДС

29-34-00-149

с. Текето

Секретар

Татяна Ставрева Симеонова

ИТН

29-34-00-149

с. Текето

Член

Савка Василева Лозева

ГЕРБ-СДС

29-34-00-149

с. Текето

Член

Данаила Бойчева Недева

БСП

29-34-00-149

с. Текето

Член

Петя Савова Скерлева

ДБО

29-34-00-149

с. Текето

Член

Елиз Еркан Осман

ИМ

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.10.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения